Rahoitusvelkojen maturiteetti

Rahoitusvelkojen maturiteetti 31.12.2023
(ilman leasingvelkoja)

Milj. €

  <1 vuotta 1- 5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 0,2 650,6 0,8 651,6
Eläkelainat 12,0 32,3   44,3
Velat K-kauppiaille 64,5     64,5
Muut korolliset velat 21,7 7,9 0,0 29,6
Yhteensä 98,4 690,8 0,8 790,0
Takaisin ylös