Rahoitusvelkojen maturiteetti

Rahoitusvelkojen maturiteetti 31.3.2024
(ilman leasingvelkoja)

Milj. €

  <1 vuotta 1- 5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 1,5 655,8 15,7 673,0
Eläkelainat 12,0 29,5                            -   41,5
Velat K-kauppiaille 64,1                            -                              -   64,1
Muut korolliset velat 241,2 7,9 0,0 249,0
Yhteensä 318,8 693,2 15,7 1 027,7
Takaisin ylös