Rahoitusvelkojen maturiteetti

Rahoitusvelkojen maturiteetti 31.3.2023
(ilman leasingvelkoja)

Milj. €

  <1 vuotta 1- 5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 0,3 200,6 0,9 201,8
Eläkelainat 12,0 38,6 2,9 53,5
Velat K-kauppiaille 77,3     77,3
Muut korolliset velat 322,9   0,0 322,9
Yhteensä 412,4 239,2 3,8 655,4
Takaisin ylös