Rahoitusvelkojen maturiteetti

Rahoitusvelkojen maturiteetti 30.6.2023
(ilman leasingvelkoja)

Milj. €

  <1 vuotta 1- 5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 0,3 500,6 0,9 501,8
Eläkelainat 12,0 35,5 2,9 50,3
Velat K-kauppiaille 105,6     105,6
Muut korolliset velat 235,8 3,9 3,9 243,6
Yhteensä 353,6 540,0 7,7 901,3
Takaisin ylös