Olennaisten vastuullisuusaiheiden johtaminen

Kuvaamme tällä sivulla olennaisuusarvioinnissa tunnistettujen olennaisten vastuullisuusaiheiden johtamista. Kerromme olennaisten vastuullisuusaiheiden vaikutuksesta talouteen, ympäristöön ja ihmisiin sekä johtamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja vaikutuksista.
Olennainen vastuullisuusaihe Vaikutus talouteen, ympäristöön ja ihmisiin Politiikat ja sitoumukset (kestävän kehityksen politiikka, ESG-aiheet yleisesti) Vastuullisuusaiheen johtamiseen liittyvät toimenpiteet ja vaikutukset
Ilmastonmuutos Riskit ja mahdollisuudet
TCFD-raportti (englanniksi)
Science Based Targets
Hiilineutraali K-ryhmä
Energiatehokkuussopimus
Kestävän kehityksen linjaukset
Kestävät tuotteet
CDP Supply Chain -ohjelma
Luonnon monimuotoisuus, kiertotalousratkaisut ja ruokahävikin minimointi K-ryhmän tarvitsemat ekosysteemipalvelut Biodiversiteettisitoumus Kestävän kehityksen linjaukset
Elintarvikealan materiaalitehokkuussopimus
Kiertotalousratkaisut
Ruokahävikin hallinta
Vastuullisuus hankintaketjussa ja kestävät tuotteet Ihmisoikeusarviointi Ihmisoikeussitoumus
Ostotoiminnan periaatteet
Kotimainen hankinta
Riskimaiden sosiaalisen vastuun auditoinnit
Kestävän kehityksen linjaukset
Tuoteturvallisuuden johtaminen
Vastuu henkilöstöstä, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus Terveys, hyvinvointi ja kyvykkyydet Henkilöstöpolitiikka
K Code of Conduct
Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen
Osaamisen johtaminen
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
Henkilöstötutkimukset
Taloudellinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa Kannattava kasvu
Vahva taloudellinen asema
Hallinnointipolitiikka
K Code of Conduct
Riskienhallintapolitiikka
Tiedonantopolitiikka
Veropolitiikka
Keskon ja sen toimialojen liiketoimintastrategiat
Hyvä hallinto
Maksetut osingot
Tietotilinpäätös
Paikallinen vastuullisuustyö Mahdollistamme asiakkaiden terveelliset ja vastuulliset valinnat K-terveellisyystiekartta Tuoteturvallisuuden johtaminen
Tuoteinformaatio ja pakkausmerkinnät
K-ruoka-sovellus
Markkinoinnin ja asiakastiedon käytön vastuullisuus Datan vastuullinen ja eettinen hyödyntäminen Tietoturvapolitiikka
Tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet  
Tietoturvapolitiikka
Tietosuojan ja tietoturvan johtaminen
Tietotilinpäätös
K Plussa -asiakasohjelma
Digitaaliset palvelut

 

Toimenpiteiden vaikuttavuus: Keskon kestävyysraportti

Sidosryhmävuorovaikutus: Kestävyysraportin sidosryhmävuorovaikutus

Takaisin ylös