Hyvinvointi ja turvallisuus

Henkilöstön hyvinvointia ja työturvallisuutta ohjaavat kaikissa toimintamaissamme yhteiset periaatteet. Lähtökohtanamme on, että henkilöstö voi työskennellä K-ryhmässä turvallisessa työympäristössä, saa tehdä mielekästä työtä, osaamista on mahdollista kehittää jatkuvasti ja johtaminen on laadukasta.

Edistämme henkilöstömme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä hyvinvoinnin johtamista tiedolla ja ennakoivalla työllä. Tavoitteenamme on tapaturmaton Kesko.

Tavoitteenamme on henkilöstön kokonaisvaltainen terveyden ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Järjestämme kattavat työterveyspalvelut kaikille Keskon työntekijöille ja kauppiaat yrittäjinä järjestävät vastaavat työterveyspalvelut omille työntekijöilleen. Työterveyden painopiste on ennaltaehkäisyssä ja riskien varhaisessa tunnistamisessa työntekijän terveyden ja työkyvyn osalta. 

Pidämme huolta henkilöstömme työkyvystä koko työuran ajan ja varmistamme tuen eri tilanteissa. Ennakoivalla henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisella varmistamme henkilöstön työ- ja toimintakyvyn, pidämme sairauspoissaolot hallinnassa ja ennaltaehkäisemme työtapaturmia ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Keskeisiä keinoja ovat osatyökykyisten työelämään paluun, työelämään pääsemisen ja työssä pysymisen ratkaisut.

Henkilöstötutkimus on yksi keskeisimmistä toimintatapojen ja esihenkilötyön kehittämisen välineistä sekä yksi tapa kuunnella henkilöstön näkemyksiä. Henkilöstötutkimuksen lisäksi mittaamme Our People -vastuullisuustutkimuksella henkilöstön hyvinvointiin liittyvien vastuullisuusstrategian tavoitteiden toteutumista. K Voices 2024 -tutkimuksen mukaan koko Kesko-konsernin hyvinvointi-indeksin viimeisin tulos oli 83 (asteikolla 0-100).

 

Kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Työsuojelun ja työturvallisuusjohtamisen kehittäminen on meille tärkeää ja vahvistamme sitä mm. yhtenäistämällä työturvallisuuden johtamisen toimintamalleja. 

Työterveyshuolto on järjestetty Keskossa toimintamaiden paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Keskon työterveyshuolto Suomessa on kokonaisvaltaista ja sisältää sekä työkykyä tukevan että terveyttä edistävän toiminnan. Kesko tarjoaa Suomessa henkilöstölleen lakisääteistä velvoitetta laajemman sairaanhoidon. Keskolla on myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus henkilöstölleen.

 

Takaisin ylös