Hyvinvointi ja turvallisuus

Henkilöstön hyvinvointia ja työturvallisuutta ohjaavat kaikissa toimintamaissamme yhteiset periaatteet. Lähtökohtanamme on, että henkilöstö voi työskennellä K-ryhmässä turvallisessa työympäristössä, saa tehdä mielekästä työtä, osaamista on mahdollista kehittää jatkuvasti ja johtaminen on laadukasta.

Edistämme henkilöstömme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä hyvinvoinnin johtamista tiedolla ja ennakoivalla työllä. Tavoitteenamme on tapaturmaton Kesko.

Tavoitteenamme on henkilöstön kokonaisvaltainen terveyden ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Järjestämme kattavat työterveyspalvelut kaikille Keskon työntekijöille ja kauppiaat yrittäjinä järjestävät vastaavat työterveyspalvelut omille työntekijöilleen. Työterveyden painopiste on ennaltaehkäisyssä ja riskien varhaisessa tunnistamisessa työntekijän terveyden ja työkyvyn osalta. 

Pidämme huolta henkilöstömme työkyvystä koko työuran ajan ja varmistamme tuen eri tilanteissa. Ennakoivalla henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisella varmistamme henkilöstön työ- ja toimintakyvyn, pidämme sairauspoissaolot hallinnassa ja ennaltaehkäisemme työtapaturmia ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Keskeisiä keinoja ovat osatyökykyisten työelämään paluun, työelämään pääsemisen ja työssä pysymisen ratkaisut.

Henkilöstötutkimus on yksi keskeisimmistä toimintatapojen ja esihenkilötyön kehittämisen välineistä sekä yksi tapa kuunnella henkilöstön näkemyksiä. Henkilöstötutkimuksen lisäksi mittaamme Our People -vastuullisuustutkimuksella henkilöstön hyvinvointiin liittyvien vastuullisuusstrategian tavoitteiden toteutumista. Viimeisimmän, vuonna 2022 tehdyn Our People -tutkimuksen mukaan koko konsernin hyvinvointi-indeksin tulos oli 81 (asteikolla 0-100).

Lue lisää Työpaikat-osiosta

Takaisin ylös