Keskon eläinsuojelulinjaus

Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan ja kestäviin valikoimiin. Valikoimissamme on monessa tuoteryhmässä eläinperäisiä tuotteita. Valikoimapäätöksiä tehdessämme otamme huomioon tuotantoeläinten hyvinvoinnin.

Edellytämme, että eläinperäisten tuotteiden alkutuotannossa on huolehdittu viidestä vapausperiaatteesta:

• Eläin on vapaa nälästä, janosta ja väärästä ruokavaliosta

• Eläin on vapaa pelosta ja pitkäkestoisesta stressistä

• Eläin on vapaa ruumiillisesta ja henkisestä kärsimyksestä

• Eläin on vapaa kivusta, vammoista ja taudeista

• Eläin on vapaa toteuttamaan lajityypillistä käytöstä

Elintarvikkeet

Lainsäädäntö ja tuotantotapaohjelmat

Edellytämme, että tuotantoeläinten alkutuottajat, kuljetusyritykset ja teurastamot noudattavat eläinsuojelulainsäädäntöä.

Edellytämme, että sopimussuhteiset tuotantoeläinten alkutuottajat, kuljetusyritykset ja teurastamot noudattavat lihateollisuuden tuotantotapaohjelmia ja auditointimenettelyjä.

Kannustamme suomalaisia sikatiloja liittymään Sikavaan eli sikaloiden terveysluokitusrekisteriin ja nautatiloja Nasevaan eli nautojen terveysluokitusrekisteriin. Sikavan mukaisesti tuotettu sianliha voidaan merkitä Laatuvastuu-pakkausmerkinnällä. Suosimme valikoimapäätöksissämme Laatuvastuu-merkittyjä sianlihatuotteita.

Kannatamme tallentavan videovalvonnan lisäämistä teurastamoissa todentamaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtivaa toimintatapaa ja helpottamaan viranomaisten valvontatyötä.

Lähiruoka

K-ruokakauppojen monipuoliset lähiruokavalikoimat on meille strateginen valinta. K-ruokakauppiaat tukevat lähiruoan tuotantoa ja paikallisten tuottajien elinkeinoa.  K-ruokakauppias tuntee paikalliset lihantuottajat. Koska tuotteiden jäljitettävyysketju on lyhyt, on tuotantoeläinten asianmukainen kohtelu alkutuotantopaikassa helpompi varmistaa.

Kannustamme K-ruokakauppiaita ottamaan valikoimiinsa paikallista riistalihaa.

Luomu

Luomutuotanto on valvottu järjestelmä, jossa huomioidaan erityiset eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Rajoitetusta saatavuudesta huolimatta haluamme tarjota K-ruokakauppojen asiakkaille hyvät luomulihavalikoimat. Pyrimme omissa tiedotuskanavissamme auttamaan kuluttajia luomutuotannon periaatteiden tuntemuksessa.

Kala- ja äyriäislinjaus

K-ryhmän kala- ja äyriäislinjauksen mukaisesti valikoimissamme ei ole uhanalaisia kala- ja äyriäislajeja.

Suosimme valikoimapäätöksissä kestäviä kalakantoja ja MSC- ja ASC-sertifioituja toimittajia. Kesprolla on MSC- ja ASC-sertifikaatti.

Kannustamme K-ruokakauppiaita myymään kestävästi pyydettyjä lähivesien kaloja.

Monivuotisessa K-Kalapolut-yhteistyössä autamme WWF:n kanssa uhanalaisia vaelluskaloja poistamalla turhia vaellusesteitä ja kunnostamalla kutusoraikkoja.

Kananmunat 

Vuoden 2026 alusta lukien emme enää hyväksy Keskon valikoimiin virikehäkeissä tuotettuja kuorikananmunia. Sama linjaus koskee myös ainesosana omissa merkkituotteissamme olevaa kananmunaa.

Tavoitteenamme on, että K-kauppiaat luopuvat virikehäkkikananmunien myynnistä ja kauppakohtaisista hankinnoista vuoden 2025 loppuun mennessä.

Koska osa alkutuottajista investoi vuoden 2012 alusta voimaan astuneen lainsäädännön vaatimusten myötä virikehäkkeihin, emme näe vastuullisena vaihtoehtona poistaa valikoimistamme virikehäkkikananmunia tätä nopeammalla aikataululla.

Kannustaaksemme siirtymistä virikehäkkikanaloista eettisempiin tuotantomuotoihin, on tavoitteenamme lisätä Pirkka vapaan kanan munat ja luomukananmunat Tuottajalle kiitos –malliimme, jossa maksamme lisätukea suoraan alkutuottajille.

Ankan- ja hanhenmaksa

Emme hyväksy valikoimiimme sellaista ankan- tai hanhenmaksaa, jonka tuotannossa on käytetty pakkosyöttöä.

Juottovasikat

Emme hyväksy valikoimiimme juottovasikoiden lihaa.

Karjuporsaiden kastraatio

Suosittelemme kivunlievityksen käyttöä karjuporsaiden kastraatiossa. Eräissä EU-maissa kastraatio ilman kivunlievitystä on jo kielletty lainsäädännöllä. Myös usean suomalaisen liha-alan yrityksen tuotantotapaohjeistuksissa edellytetään kivunlievityksen käyttöä.

Nautavasikoiden nupoutus

Suosittelemme kivunlievityksen käyttöä nautavasikoiden nupoutuksessa.

Hyönteiset

Edellytämme, että hyönteistuottajat noudattavat Eviran ohjetta 10588/2 (16.3.2018) ja sen lukua 6.4. Eläinten hyvinvointi.  

Antibiootit ja hormonit

Emme hyväksy antibioottien käyttöä kasvun edistämiseksi tai sairauden ehkäisemiseksi. Suomen lainsäädännön mukaisesti lihantuotannossa ei käytetä antibiootteja ennaltaehkäisevästi tai rutiininomaisesti, vaan ainoastaan yksittäisten eläinten hoitoon eläinlääkärin määräämänä ja valvomana. Lähes kaikki myymämme tuore liha on suomalaista alkuperää. Vaatimuksemme koskee myös ulkomailla tuotettua omien merkkituotteidemme ja oman maahantuontimme lihaa.

Emme hyväksy valikoimiimme ns. hormonilihaa. Tuotantoeläinten kasvua edistävien hormonien käyttö on kielletty kaikissa EU-maissa. EU:n ulkopuolelta tuotavan lihan tulee täyttää EU:n lainsäädännön jäämävaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hormonilihan tuonti EU:hun on kielletty.

GMO ja kloonaus

Emme hyväksy valikoimiimme sellaisia eläinperäisiä elintarvikkeita, joissa tuotantoeläimiä on geenimuunneltu tai kloonattu.

Kasvisvaihtoehdot

Haluamme tarjota asiakkaillemme kasvisperäisiä vaihtoehtoja. Tavoitteenamme on, että vähintään neljäsadassa K-ruokakaupassa on kasviproteiinituotteita sisältävä ns. vegehylly vuoteen 2020 mennessä.

Muut tuotteet (kuin elintarvikkeet)

Kosmetiikka

Noudatamme EU:n lainsäädäntöä (As 1223/2009), joka kieltää myymästä kosmetiikkavalmisteita, joille on tehty eläinkoekiellon voimaan astumisen (2013) jälkeen eläinkokeita. Kielto koskee sekä valmiita tuotteita että kosmetiikan ainesosia.

Untuvat ja höyhenet

Valikoimissamme on joitakin tuotteita – esimerkiksi tyynyjä ja peittoja - joissa on käytetty untuvia. Emme hyväksy valikoimiimme elävistä linnuista kynittyjä untuvia sisältäviä tuotteita.

Emme hyväksy valikoimiimme pääsiäiskoristeita tai muita somisteita, jotka sisältävät elävistä linnuista kynittyjä höyheniä.

Angora ja merinovilla

Emme hyväksy valikoimiimme angoratuotteita, jotka sisältävät elävistä kaneista kynittyä karvaa.

Emme hyväksy valikoimiimme merinovillatuotteita, joiden alkutuotannossa on käytetty mulesing-menettelyä.

Turkikset

Valikoimissamme ei ole sellaisia tuoteryhmiä, joiden valmistuksessa tyypillisesti saatetaan käyttää turkiksia.

Nahka

Hyväksymme valikoimiimme ainoastaan sellaisia nahkatuotteita, joiden nahka on elintarvikelihantuotannon sivutuote.

Eläinsuojelulinjaus on julkaistu 3.5.2018.

Eläinsuojelulinjauksen tavoitteiden edistyminen 2023

Vuonna 2023 Keskon päivittäistavarakaupassa ja Kesprossa myytiin yhteensä noin 249 miljoonaa kananmunaa, joista 41 % oli virikehäkkikananmunia ja 59 % vapaan kanan munia, luomukananmunia ja ulkokananmunia.

Edistyminen 2018-2023:

  2023 2022 2021 2020 2019

Myymistämme kananmunista oli
vapaan kanan munia, luomukananmunia ja ulkokananmunia, %

59 56 54* 46 43

*luvussa ensi kertaa mukana myös Kespro

Takaisin ylös