Miksi sijoittaa Keskoon?

Kiinnostus Keskoa kohtaan on kasvanut viime vuosina. Rekisteröityneiden osakkeenomistajien määrä oli lokakuun 2022 lopussa yli 80 000 ja lukumäärä oli Keskon historian korkein.

Kannattavan kasvun strategia 

Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Strategian ytimessä on entistä vahvemmin asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys. Kasvustrategiaa toteutetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toimimme yhden yhtenäisen K:n alla ja hyödynnämme eri liiketoimintoihin liittyvät synergiat maksimaalisesti.

Vuonna 2015 laadittu kasvustrategia on osoittanut toimivuutensa ja sen onnistunut toteutus on kasvattanut yhtiön liikevaihtoa ja parantanut merkittävästi kannattavuutta. Olemme myös investoineet kasvuun noin ­3 ­miljardia euroa ja myyneet ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja noin 1 miljardilla eurolla. Hyvä kehitys näkyy myös yhtiön omistaja-arvon merkittävänä kasvuna. Olemme jatkaneet johdonmukaisesti strategisia investointeja myös vuonna 2021.

Vahva markkina-asema

Kesko on yksi johtavista vähittäiskaupan toimijoista Pohjois-Euroopassa ja suurin toimija Suomessa. Suomen osuus liikevaihdosta on noin 82 %, ja olemme Suomen suurin kaupan alan toimija, suurin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä suurin autokaupassa. Myös Pohjoismaissa ja Baltiassa olemme asiakassegmentistä riippuen yksi suurimmista toimijoista. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuksia eri liiketoiminnoissa ja olla kahden suurimman toimijan joukossa skaalahyötyjen saavuttamiseksi.

Omistaja-arvon kasvattamiskyky

Keskon hyvä osingonmaksukyky perustuu liiketoimintojen vahvaan ja vakaaseen kassavirran tuottamiskykyyn. Tavoitteenamme on tasaisesti kasvava ja houkutteleva osinkotuotto. Osinkoa Kesko on jakanut keskeytyksettä vuodesta 1968 ja viimeisten viiden vuoden aikana Keskon osinkotuotto on ollut keskimäärin 4,3 % vuodessa. Osakasarvon kasvattamisen perustana on onnistuneiden strategisten valintojen tekeminen ja toteuttaminen sekä pääomien tehokas allokointi – näiden seurauksena Keskon vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto vuonna 2021 oli 17,2 %.

Vastuullisuus

Keskon strategian keskiössä on entistä vahvemmin liiketoimintalähtöinen vastuullisuustyö. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme kestävä elämäntapa. Tarjoamme aktiivisesti asiakkaillemme tietoa ja yhä helpompia tapoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kesko oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka asetti tieteeseen perustuvat Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät päästövähennystavoitteet vuonna 2017. Vuonna 2021 niitä tiukennettiin rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. MSCI ESG Ratings -arvioinnissa Kesko sai korkeimman arvion AAA (asteikolla AAA-CCC). Vuonna 2021 Kesko oli mukana muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä DJSI World, CDP:n kansainvälisessä ilmastokyselyssä A-listalla sekä Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla.

Lue lisää:

 

Takaisin ylös