Miksi sijoittaa Keskoon?

Kiinnostus Keskoa kohtaan on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Vuonna 2020 rekisteröityneiden osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden aikana noin 40 % ja osakkeenomistajien määrä on noin 60 000.

Kannattavan kasvun strategia ja strategisia investointeja myös  poikkeusaikoina vuonna 2020

Asiakaslähtöisyys ja laatu ovat Keskon kasvustrategian ytimessä. Haemme kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että  yritysostoilla kolmella strategisella alueella: Suomen päivittäistavarakaupassa, Pohjois-Euroopan rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä Suomen autokaupassa. Kannattavuuden parantamisen perustana ovat toimialojen asiakaslähtöiset kasvustrategiat, kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen sekä pääomien tehokas allokointi. Toimimme yhden yhtenäisen K:n alla ja hyödynnämme eri liiketoimintoihin liittyvät synergiat maksimaalisesti.


Lähdimme toteuttamaan nykyistä strategiaamme vuonna 2015, mistä lähtien olemme kasvattaneet ydinliiketoimintojemme liikevaihtoa yli kolme miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto on kasvanut lähes 250 miljoonaa euroa. Tänä aikana olemme investoineet kasvuun 2,6 miljardia euroa ja myyneet ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja noin 1,0 miljardilla eurolla. Olemme jatkaneet johdonmukaisesti strategisia investointeja myös poikkeusaikoina vuonna 2020.

Vahva markkina-asema

Kesko on Pohjois-Euroopan johtavia vähittäiskauppiaita ja suurin toimija Suomessa. Suomen osuus liikevaihdosta on noin 80 %, ja olemme Suomen suurin kaupan alan toimija, suurin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä suurin  autokaupassa. Myös Pohjoismaissa ja Baltiassa olemme asiakassegmentistä riippuen yksi suurimmista toimijoista. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuksia eri liiketoiminnoissa ja olla kahden suurimman toimijan joukossa skaalahyötyjen saavuttamiseksi.

Omistaja-arvon kasvattamiskyky

Keskon hyvä osingonmaksukyky perustuu liiketoimintojen vahvaan ja vakaaseen kassavirran tuottamiskykyyn. Tavoitteenamme on tasaisesti kasvava ja houkutteleva osinkotuotto. Osinkoa Kesko on jakanut keskeytyksettä vuodesta 1968 ja viimeisten viiden vuoden aikana Keskon osinkotuotto on ollut keskimäärin 4,5 % vuodessa. Osakasarvon kasvattamisen perustana on onnistuneiden strategisten valintojen tekeminen ja toteuttaminen sekä pääomien tehokas allokointi – näiden seurauksena Keskon vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto vuonna 2020 oli 12,0 %.

Vastuullisuus

Olemme nostaneet vastuullisuuden ja ilmastonmuutoksen hillinnän entistä keskeisemmäksi painopisteeksi strategiassamme. Sitoudumme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin hillitä ilmastonmuutosta. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja päästötön vuoteen 2030 mennessä.Vuonna 2020 Kesko oli mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä DJSI World, CDP:n kansainvälisessä ilmastokyselyssä A-listalla sekä Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla. Tarjoamme aktiivisesti myös asiakkaillemme tietoa ja yhä helpompia tapoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Lue lisää:

 

Takaisin ylös