Soijalinjaus

Kesko suosittaa tavarantoimittajilleen vastuullisen RTRS- tai ProTerra-sertifioidun soijan käyttöä silloin, kun päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoketjussa on käytössä soijarehua. Omien elintarviketuotemerkkien soijaperäisissä ainesosissa suositellaan käytettävän RTRS-, ProTerra-, Donau Soja/Europe Soya- tai Reilu kauppa -sertifioitua soijaa.

Maailmanlaajuisesti kuusi prosenttia soijasta tuotetaan suoraan ihmisten ravinnoksi. Suurin osa soijasta käytetään tuotantoeläinten rehujen raaka-aineena ja päätyy ruokapöytään liha- ja maitotaloustuotteiden sekä kananmunien kautta. Suomessa soijarehua käytetään pääasiassa sikojen ja siipikarjan sekä munintakanojen ravintona. Nautojen ravintona Suomessa ei juurikaan käytetä soijarehua.

Soijan viljelyalueiden jatkuvan laajenemisen suurimmat ympäristövaikutukset erityisesti Etelä-Amerikassa liittyvät metsäkatoon, kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja eroosioon. Soijan viljelyn on raportoitu aiheuttavan sosiaalisia ongelmia muun muassa maanomistukseen ja tulojen jakaantumiseen liittyen. 

Kesko on Round Table on Responsible Soy (RTRS) -järjestön jäsenenä sitoutunut edistämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. Vastuullisen soijan tuotannossa on huomioitava niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristönäkökohdat.

Kesko oli perustajajäsen vuosina 2016-2020 toimineessa suomalainen soijasitoumus -ryhmässä. Suomalaisen soijasitoumuksen jäsenet sitoutuivat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soijarehu on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattoi sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan.

Kesko suosittaa tavarantoimittajilleen vastuullisen RTRS- tai ProTerra-sertifioidun soijan käyttöä silloin, kun päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoketjussa on käytössä soijarehua. Omien tuotemerkkien soijaperäisissä ainesosissa suositellaan käytettävän RTRS-, ProTerra-, Donau Soja/Europe Soya- tai Reilu kauppa -sertifioitua soijaa. 

Soijalinjaus on julkaistu 19.2.2016 ja päivitetty 7.4.2022.

Soijalinjauksen tavoitteiden edistyminen 2023

Vuonna 2023 myytyjen Pirkka-, Pirkka Parhaat- ja K-Menu-elintarviketuotteiden ainesosana oleva soija oli 100 % vastuullisen tuotannon piirissä: 37,7 % oli RTRS, Donau Soja/Europe Soya tai ProTerra sertifioitua ja loput RTRS-kreditoitua.

Kespron Menu-elintarvikkeiden ainesosana oleva soija oli 100 % vastuullisen tuotannon piirissä: 91,6 % oli RTRS- tai Donau Soja/Europe Soya sertifioitua ja loput RTRS-kreditoitua. Eläinperäisten Pirkka-, Pirkka Parhaat-, K-Menu- ja Menu-elintarvikkeiden tuotantoon käytetystä soijarehusta 71 % oli tuottajien omien sertifiointimenettelyjen piirissä ja 29 %:lle hankimme itse RTRS-kreditit.

Edistyminen 2019-2023:

  2023 2022 2021 2020 2019
Pirkka, Pirkka Parhaat ja K-Menu -elintarviketuotteiden
ainesosan olevasta soijasta vastuullisesti
tuotettua soijaa, %
100 100 100 100 100
Menu-elintarvikkeiden ainesosana olevasta
soijasta vastuullisesti tuotettua soijaa, %
100 100 100 100 100
Takaisin ylös