Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR ) mukaisia Kesko Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään pyydetään noudattamaan alla olevia ohjeita Keskon rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset on tehtävä Keskolle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Finanssivalvonnalle ilmoittaminen

Liiketoimi ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisessä asiointipalvelussa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja

Liikkeeseenlaskijan nimi: Kesko Oyj

Kesko Oyj:n LEI-tunnus: 743700OX6HSVMCAHPB95

Kesko Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnukset:       

KESKOA (A-osake)

KESKOB (B-osake)

Kesko Oyj:n osakkeiden ISIN-koodit:

FI0009007900 (A-osake)

FI0009000202 (B-osake)

Lataa ja tallenna Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa täyttämäsi lomakkeen pdf-kopio ennen ilmoituksen lähettämistä Finanssivalvonnalle.

2. Ilmoittaminen Keskolle

Lähetä Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa täyttämäsi lomakkeen pdf-kopio Keskolle sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading(at)kesko.fi.

Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Keskolla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen trading(at)kesko.fi.

- - - 

Kesko julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täällä

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/.

Takaisin ylös