YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kesko on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals). Olemme tunnistaneet meille olennaisimmat SDG-tavoitteet 2022 päivitetyn vastuullisuusstrategian mukaisesti. Keskon ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja, Maanpäällinen elämä, Sukupuolten tasa-arvo sekä Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Olemme sitoutuneet tukemaan toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita ja niiden pyrkimyksenä on edistää vastuullisempaa tulevaisuutta meille kaikille.

Kesko vaikuttaa toiminnallaan kaikkiin seitsemääntoista SDG-tavoitteeseen ja edistämme näitä strategiassamme ja vastuullisuustyössämme. Olemme tunnistaneet viisi tavoitetta kaikkein olennaisimmaksi toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta.

SDGt_966-px.jpg

Lue lisää tavoitteista alta: 

Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto tarkoittaa Keskolle valikoimien, tuotannon ja tuotteiden koko elinkaaren aikaista vastuullisuutta. Meillä on tavoitteena kasvattaa vastuullisten tuotteiden osuutta liikevaihdosta ja kannustaa datan avulla asiakkaitamme vastuullisempiin valintoihin. Haluamme tehdä omien brändien pakkauksistamme kierrätettäviä ja edistää kiertotaloutta erilaisin tuottein ja palveluin. Tavoitteenamme on puolittaa omassa toiminnassamme syntyvä ruokahävikki vuoteen 2026 mennessä.

Ilmastotekoihin keskittyminen on meille päästöjen vähentämistä ja energiatehokkuuden parantamista omassa toiminnassa, etenkin kaupoissa ja logistiikassa. Tavoitteenamme on hiilineutraali K 2025 ja toiminnan päästöttömyys 2030. Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteemme, joilla sitoudutaan rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Teemme CDP Supply Chain -ohjelman kautta töitä päästöjen vähentämiseksi toimitusketjussa ja olemme myös sitoutuneet tuotteiden käytönaikaisten päästöjen pienentämiseen.

 

Tavoitteenamme on ehkäistä luontokatoa ja turvata maanpäällistä elämää sekä omassa toiminnassamme että arvoketjussa. Tulemme laatimaan biodiversiteettiohjelman ja asettamaan tavoitteet biodiversiteettivaikutuksille. Kiinnitämme erityistä huomiota luontokadon kannalta riskin muodostavien tuotteiden hankintalinjauksiin (esimerkiksi kaakao, kahvi, soija, puu ja paperi).

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa henkilöstöpolitiikkaamme, vastuullisuusstrategiaamme ja K Code of Conduct -toimintaohjeita. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä periaatteita, joita noudatamme Keskossa. Haluamme yleisesti lisätä monimuotoisuutta työyhteisössämme. Erityisenä tavoitteenamme meillä on palkkatasa-arvo sekä naisten osuuden kasvattaminen keskijohdossa ja ylimmässä johdossa. 

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu tarkoittaa meille vastuullisena työnantajana toimimista ja ihmisten hyvinvoinnin ja osaamisen kasvattamista. Edistämme yhteiskunnassa huoltovarmuutta, suomalaista elintarviketuotantoa ja paikallisia tuotteita. Paikallisilla toimilla ja projekteilla pyrimme yhteisöjen hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen. Auditointien avulla pyrimme varmistamaan sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeuksien toteutumisen erityisesti riskimaatuotannon osalta.

 

Takaisin ylös