Ilmasto ja luonto

Ilmasto- ja luontotyömme tavoitteena on huomioida maapallon rajallinen kantokyky minimoimalla negatiiviset ja maksimoimalla positiiviset vaikutukset ilmastoon ja luontoon.

Kesko on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals). Olemme tunnistaneet meille olennaisimmat SDG-tavoitteet vastuullisuusstrategiamme mukaisesti. Ilmasto- ja luontotyössämme Keskon ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimmät SDG-tavoitteet ovat Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja ja Maanpäällinen elämä.

Tärkeimmät tavoitteemme:

• Sitoudumme asettamaan pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet javähentämään koko arvoketjun päästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä.
• Kannustamme tavaran- ja palveluntoimittajamme asettamaan tieteeseen perustuvat päästötavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä.
• Vähennämme myytyjen tuotteiden käytönaikaisia päästöjä vuoden 2026 loppuun mennessä.
• Luomme biodiversiteettitiekartan ja asetamme tavoitteita oman toiminnan ja arvoketjun biodiversiteettivaikutuksille.
• Tuomme vastuulliset pakkaukset kaikkiin omien tuotemerkkien tuotteisiin vuoden 2025 loppuun mennessä.
• Puolitamme ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä.

Takaisin ylös