Ilmasto ja luonto

Olemme sitoutuneet asettamaan pitkän aikavälin tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ja vähentämään koko arvoketjun päästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. Kannustamme tavarantoimittajiamme asettamaan omat päästötavoitteensa. Tavoitteenamme on ehkäistä luontokatoa omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen hillintä edellyttävät pitkälti samankaltaisia toimia; elämäntapoja on muutettava kestävämmiksi.
Takaisin ylös