Osinkopolitiikka ja osinko

Osinkopolitiikka

Pitkällä aikavälillä Keskon tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia. 

Osinko vuonna 2022

Kesko Oyj:n yhtiökokous 7.4.2022 päätti, että vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,06 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan neljässä erässä seuraavasti:

  • Osingon ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 11.4.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä oli 20.4.2022.
  • Osingon toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 22.6.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä oli 29.6.2022.
  • Osingon kolmas erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 13.9.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä oli 20.9.2022.
  • Osingon neljäs erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 13.12.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 20.12.2022.

 

Osinko vuonna 2021

Kesko Oyj:n yhtiökokous 12.4.2021 päätti, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,75 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätettin omaan pääomaan. Osinko maksettiin kahdessa erässä.

Muutoksia osinkojen lähdeverotuksessa

Ulkomaiset osingonsaajat

Suomi on muuttanut hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta 1.1.2021 alkaen sovellettavilla lakimuutoksilla. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osinkotuloista pidätetään lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero silloin, kun osingonsaaja on muualla kuin Suomessa yleisesti verovelvollinen. Matalampaa lähdeveroprosenttia saatetaan kuitenkin soveltaa silloin, kun säilyttäjä on rekisteröitynyt Verohallinnon julkiseen säilyttäjärekisteriin ja on ilmoittanut matalamman pidätysprosentin soveltamisesta perustuen vaatimusten mukaisesti keräämiinsä tietoihin.

Osingonsaaja voi hakea Verohallinnolta lähdeveron palautusta siltä osin kuin peritty vero ylittää sovellettavan veroprosentin (esim. soveltuvan verosopimuksen mukaisen veroprosentin). Palautusta on mahdollista hakea osinkotulon maksuvuoden jälkeen. Tämän voi tehdä täyttämällä hakemuksen lähdeveron palauttamisesta joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Lisätietojen osalta otathan yhteyttä säilyttäjääsi.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

- sähköpostilla whtreclaims@vero.fi (vain yrityksille); tai
- Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille)

Huomioithan, että Kesko ei käsittele lähdeveron palautushakemuksia eikä vastaa lähdeveroja koskeviin kysymyksiin. 

Suomessa yleisesti verovelliset osingonsaajat

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätyksen. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.
  

Takaisin ylös