Osinkopolitiikka ja osinko

Päivitetty osinkopolitiikka

Pitkällä aikavälillä Keskon tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia. Kesko suunnittelee maksavansa osingon kahdessa erässä vuodelta 2018 jaettavasta osingosta alkaen.

Aiemman osinkopolitiikan mukaisesti osinkoa jaettiin vähintään 50 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen. 

Osinko vuonna 2020

Osingosta päätetään yhtiökokouksessa. Kesko Oyj:n hallitus on koronavirustilanteen kehittymisen vuoksi päättänyt perua varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2020. Uusi kokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Osinko vuonna 2019

Kesko Oyj yhtiökokous 8.4.2019 päätti, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 2,34 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 1,17 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 10.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä oli 17.4.2019.

Osingon toinen erä 1,17 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 10.10.2019 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä oli 17.10.2019. 

Takaisin ylös