Kesko Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (24.4.2024)

Kesko Oyj on vastaanottanut BlackRock, Inc:ltä 25.4.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen.

BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Kesko Oyj:n osakkeista mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta alitti viiden (5) %:n rajan 24.4.2024.

BlackRock, Inc:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus
(A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
400 079 008 osaketta
1 542 611 260 ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,00 % osakkeista 
Alle 5 % äänistä
0,01 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
5,02 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
-------------------
A:  Osakkeet ja äänioikeudet
Osakesarja/ osakelaji  Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI0009000202 Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
YHTEENSÄ A Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
Rahoitus-
välineen luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
American Depositary Receipt (US4925311080) N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Käteinen Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
YHTEENSÄ B Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Kesko Oyj:n osakekanta on jaettu A- ja B-osakesarjoihin. Osakkeiden yhteismäärä on 400 079 008 kpl, josta A-osakkeita on 126 948 028 kpl (31,7 %) ja B-osakkeita 273 130 980 kpl (68,3 %). Yhtiöllä on hallussaan yhteensä 2 113 471 omaa osaketta.

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Liite: Annex

Takaisin ylös