Autokaupan strategia

Vuosi 2020 alkoi hyvin, kunnes maaliskuun puolivälistä lähtien koronapandemia heikensi sekä uusien että käytettyjen autojen asiakaskysyntää. Kysynnän lasku oli maltillisempaa jälkimarkkinoinnissa ja leasing-liiketoiminnassa. Loppuvuotta kohden kysyntä toipui, mihin vaikutti osaltaan aikaisempaa laajempi mallisto sekä autojen saatavuuden paraneminen. Onnistuimme hallitsemaan haastavaa poikkeustilannetta myös sopeutustoimien avulla ja kustannuksia karsimalla.

Julkistimme uudistetun strategiamme loppuvuodesta 2020. Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin, parantaa kannattavuuttamme ja vahvistaa markkinaasemaamme koko autoliiketoiminnan arvoketjussa hyödyntämällä yhden, yhtenäisen K:n synergiaetuja. Haluamme tarjota asiakkaillemme koko autoalan parhaan asiakaskokemuksen kaikissa kanavissa ja vahvistamme palvelutarjontaamme entisestään. Strategisen kumppanuutemme yhden maailman suurimman autonvalmistajan, Volkswagen-konsernin kanssa, sekä kattavan ja uudistuvan merkki- ja mallivalikoimamme ansiosta olemme olleet jo pitkään markkinajohtaja Suomen autokaupassa.

Autokaupan strategisena päämääränä on kasvaa markkinoita nopeammin ja parantaa kannattavuutta

Liiketoimintaympäristö

 • Hyvä asiakaskokemus on kriittisen tärkeää
 • Autonostajien muuttuvat mieltymykset - auton omistamisesta vain sen käytöstä maksamiseen
 • Verkkokaupan kasvu
 • Itseohjautuvat autot, internetiin yhdistetyt autot, sähköautot ja yhteiskäyttöön perustuvat liikkumisen palvelut – pandemia hidastaa kysyntää vain väliaikaisesti

Strategiset tavoitteemme:

STRATEGINEN TAVOITE

MITÄ TEEMME

Keskitymme Suomeen

 • Keskitymme myös jatkossa liiketoimintaan Suomessa. Baltiassa harjoitamme SEAT-maahantuontia itsenäisten jälleenmyyjien kautta.

Liiketoiminnan kasvattaminen yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa

 • Alan teknologiajohtajana ja yhtenä maailman suurimpana autonvalmistajana Volkswagen-konserni tarjoaa hyvät mahdollisuudet markkinaosuuden kasvattamiseen.

 • Kasvatamme nykyistä liiketoimintaa ja laajennamme uusiin liiketoimintoihin.

Asiakaskokemuksen nostaminen
uudelle tasolle

 

 • Nostamme asiakaskokemuksen kaiken toiminnan keskiöön. 

 • Asiakaskokemuksen jatkuva ja kattava mittaus, panostamme ostopolun kaikkiin vaiheisiin kaikissa
  kanavissa.

 

Kasvuedellytysten vahvistaminen

 

 • Parannamme kustannustehokkuutta ottamalla käyttöön tehokkaita prosesseja ja automaatiota.

Koko K-ryhmän sisäisten
synergiaetujen hyödyntäminen

 • Hyödynnämme K-ryhmän asiakastietoja ja omaksumme parhaita toimintatapoja.
 • Hyödynnämme K-ryhmän kauppaverkostoa.

Autokaupan liikevaihto ja liikevoitto 1-12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autokaupan strategiakatsauksen voit lukea Keskon vuoden 2020 vuosiraportista. 

Olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan Toimintaympäristö-sivulle. 

Markkinaosuudet 

K-Auton markkinaosuus 16,9 % (Volkswagen-, Audi-, SEAT-, CUPRA, Porsche- ja Bentley -henkilöautot sekä Volkswagen Hyötyautot yhteensä, ei sisällä matkailuautoja)
• Volkswagen-henkilöautot 10,5 %
• Audi 3,7 %
• SEAT 1,7 %
• Porsche 0,3 %
• Volkswagen Hyötyautot 21,1 %
• MAN-kuorma-autot 2,9 % (yli 6 t.)

Rekisteröintitilastojen lähde: Bisnode

 K-ryhmän autokauppa  Kauppojen lukumäärä Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti, alv 0 %,
milj. €
  2020   2020 Muutos, %
K-Caara  42   624,1 1,3
K-Auto, maahantuonti  -    217,7 -18,8
AutoCarrera 4   62,8 30,7
Autokauppa yhteensä 46   904,6 -2,9
 
Autokaupan avainlukuja   2020 2019
Liikevaihto, milj. e   892,6 863,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e    23,4 26,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen   2,6 3,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk   6,3 9,5
Investoinnit, milj. e   64,7 131,3
Henkilökunta keskimäärin   1 283 1 179
 
Kiinteistöt   2020 2019
Omistuskohteet, pääomat, milj. €   50 53
Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²   50 47
Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²   98 98
Takaisin ylös