Autokaupan strategia

Autokaupassa Keskon tavoitteena on tarjota markkinoiden paras asiakaskokemus ja vahvistaa markkina-asemaamme sekä uusissa että käytetyissä autoissa ja palveluissa. Kasvustrategia perustuu vahvaan yhteistyöhön maailman johtavan autovalmistajan Volkswagen-konsernin sekä Porsche-konsernin kanssa, digitalisaation aiempaa laajempaan hyödyntämiseen, operatiivisen tehokkuuden parantamiseen sekä käytettyjen autojen ja palveluiden myynnin kasvattamiseen.

K-Auto on autokaupan johtava toimija Suomessa. Auto­kaupan liiketoiminta koostuu uusien autojen maahan­tuonnista ja myynnistä, käytettyjen autojen kaupasta, kattavista huolto- ja korjaamopalveluista sekä K-Latauksesta.  K-Auton yli 1,3 miljoonaa asiakasta palvelee noin 1 300 autoilun ammattilaista. K-Auton myymiä ja maahantuomia automerkkejä ovat Volkswagen-, Audi-, SEAT-, CUPRA-, Porsche- ja Bentley-henkilöautot sekä Volkswagen Hyötyautot Suomessa sekä SEAT & CUPRA osalta myös Baltiassa.
Autokaupan toimialaan kuuluu myös Keskon urheilukauppa keväästä 2023 alkaen. Urheilukaupan ketjut ovat Intersport ja Budget Sport.

Strategiset painopisteet

Strategisena päämääränä on olla johtava toimija autoilun arvoketjussa Suomessa.

Liiketoimintaympäristö

 • Uudet jakelumallit laskevat kokonaiskustannuksia selvästi

 • Autoilun sähköistyminen jatkuu, kuluttajat epävarmoja käyttövoiman vaihtoehtojen suhteen

 • Häiriöt toimitusketjuissa jatkuvat

 • Digitalisaatio tehostaa toimintaa ja muuttaa merkittävästi ostokäyttäytymistä

 • Uusia kilpailijoiden tulo Euroopan markkinoille

 • Talouden epävarmuuden vaikutus kysyntään

Strateginen tavoite

 • Alan paras asiakaskokemus

 • Digitalisaatio ja monikanavaisuus

 • Kaupallinen tehokkuus ja kannattava kasvu 

 • Käytettyjen autojen myynnin kasvattaminen

 • Koko K-ryhmän sisäisten synergia­etujen hyödyntäminen

 • Tiivis yhteistyö Volkswagen- ja Porsche-konsernien kanssa

Vuosi 2023

Vuonna 2023 autokaupan toimialan liikevaihto kasvoi 12,2 % ja oli 1 262,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon vahva kasvu kertoo hyvästä asemastamme autokaupan markkinassa. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kaikilla kolmella autokaupan liiketoiminta-alueella, uusissa autoissa, käytetyissä autoissa sekä palveluissa. Autokaupassa kannattavuutemme on  kansainvälisestikin tarkasteltuna erittäin hyvä. 

Autokaupan markkina on nopeassa muutoksessa. Menestyäksemme myös jatkossa panostamme strategiamme mukaisesti vahvasti asiakaskokemuksen parantamiseen, kannattavuuden vahvistamiseen, digitalisaation hyödyntämiseen ja vastuullisuuteen hyödyntämällä yhden, yhtenäisen K:n synergiaetuja. Kasvun kulmakivinä ovat erityisesti käytettyjen autojen ja autoilun palveluiden monikanavaisen myynnin vauhdittaminen sekä tiivis yhteistyö Volkswagen- ja Porsche-konsernien kanssa.

Kaikki autokaupan liiketoiminta-alueet olivat kannattavia

Vuonna 2023 talouden yleinen epävarmuus heijastui kuluttajien ostokäyttäytymiseen myös autokaupan markkinassa. Suomessa uusien autojen ensirekisteröinnit kasvoivat noin 6,2 %. K-Auton osuus uusien autojen ensirekisteröinneistä Suomessa vuonna 2023 oli 15,1 % (henkilö- ja pakettiautot). Uusien autojen toimitukset kasvoivat merkittävästi vuodesta 2022 kun autojen saatavuus parani. Uusien autojen tilauskanta oli edelleen hyvällä tasolla, mutta kysyntä ja tilaukset olivat kuitenkin selvästi alle normaalitason. Kuluttajien kiinnostus sähköautoja kohtaan laantui hieman korkean inflaation ja sähkön hintaan liittyvän epävarmuuden takia, mutta suhteessa muihin käyttövoimiin kysyntä kasvoi. Uskomme vahvasti kysynnän kasvavan tulevina vuosina. Vahvat brändimme ja kiinnostavat uutuusmallit tukevat myynnin kasvua myös jatkossa. Uusien autojen myynti on noin 54 % K-Auton liikevaihdosta.

K-Auton käytettyjen autojen myynti kasvoi selvästi ja markkinaosuus käytetyissä autoissa vahvistui edelleen. Myös kannattavuus parani myynnin kasvun ja toimintatapojen tehostamisen myötä. Liiketoimintayksikön ostoista vastaa oma kansainvälisillä markkinoilla toimiva ostoyksikkö. Markkinaosuus käytetyissä autoissa vahvistui vuoden aikana merkittävästi, markkina Suomessa on edelleen fragmentoitunut. Käytettyjen autojen myynti on noin 27 % K-Auton liikevaihdosta.

Palveluliiketoiminta muodostuu huolto-, vauriokorjaus- ja varaosapalveluista sekä K-Latauksesta. Palveluliiketoiminnan myynti kasvoi ja kannattavuus oli hyvällä tasolla vuonna 2023. Huollon volyymin ja tuottavuuden kasvu paransivat palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Vuoden aikana avattiin renkaiden verkkokauppa, joka yhdistettynä kivijalkamyyntiin tukee asiakastyytyväisyyttämme ja tuo lisämyyntiä. K-Lataus-verkoston myynti kasvoi vahvasti ja myydyn sähkön määrä kaksinkertaistui vuoden aikana. Kivijalkakauppojen yhteydessä olevat K-Lataus-asemat tuovat K-ryhmälle synergiaetua. Palveluiden osuus K-Auton liikevaihdosta on noin 19 %. Oma leasing-autokantamme on noin 4 900 autoa.  

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on kasvaa kaikissa autokaupan liiketoiminnoissa – uusien autojen, käytettyjen autojen ja palveluiden myynnissä. Uskomme, että kaikilla liiketoiminnoillamme on paljon mahdollisuuksia kasvuun sekä uusiin toimintamalleihin markkinan normalisoiduttua. Kilpailuetumme on vahva asema koko autoilun arvoketjussa.

Urheilukauppa

Urheilukauppa siirtyi autokaupan toimialalle 1.4.2023 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalta. Urheilukaupassa Intersportin ja Budget Sportin liikevaihto laski 14,1 % kuluttajakysynnän heikennyttyä, mutta kannattavuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Kesko on markkinajohtaja Suomen urheilukaupassa. 

Kesko_2023_Auto_Liikevaihto_Liikevoitto.svg

Lue lisää Keskon vuosiraportista. 

 

Markkinat 

Vuonna 2023 Suomessa ensirekisteröitiin 87 508 uutta henkilöautoa ja 11 023 pakettiautoa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat  edellisestä vuodesta 7,1 %, pakettiautojen ensirekisteröinnit laskivat 1,5 % .

Vuonna 2023 Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman yli kolmannes (33,8 %) oli täyssähköautoja ja hieman yli viidennes ladattavia hybridejä (20,7 %).

K-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit olivat yhteensä 14 677 autoa (ei sisällä matkailuautoja).

Markkinaosuudet

K-Auton markkinaosuus ensirekisteröinneistä Suomessa oli 15,1 % (Volkswagen-, Audi-, SEAT-, CUPRA, Porsche- ja Bentley-henkilöautot sekä Volkswagen Hyötyautot yhteensä, ei sisällä matkailuautoja)

 • Volkswagen-henkilöautot 8,9 %
 • Audi 4,1 %
 • SEAT ja CUPRA 1,1 %
 • Porsche ja Bentley 0,3 %
 • Volkswagen-pakettiautot 20,8 %

Rekisteröintitilastojen lähde: Netwheeels/Traficom

Urheilukaupan markkinat Suomessa olivat noin 1,3 mrd. euroa (-3,8 %) vuonna 2023 (Muoti- ja urheilukauppa ry). Keskon urheilukaupan (Intersport ja Budget Sport) markkinaosuus oli yhteensä noin 24 %. Kilpailijat: XXL, Stadium, hypermarketit ja verkkokaupat.

 

 

 K-ryhmän autokauppa 

Kauppojen lukumäärä

Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti, alv 0 %, milj. €

 

2023

2023

Muutos, %

Autokauppa

49

1 085,2

18,1

Urheilukauppa

62

261,3

-4,9

Autokaupan toimiala yhteensä

111

1 346,4

12,8

Vuoden 2023 lopussa Intersportilla oli 52 ja Budget Sportilla 10 kauppaa Suomessa.  

Autokaupan avainlukuja

2023

2022

Liikevaihto, milj. e

 

1 262,3

1 124,8

  Autokauppa

 

1 078,6

910,9

  Urheilukauppa

 

183,9

214,0

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e

 

82,6

64,3

  Autokauppa

 

73,1

48,4

  Urheilukauppa

 

9,5

16,0

Liikevoitto-%, vertailukelpoinen

 

6,5

5,7

  Autokauppa

 

6,8

5,3

  Urheilukauppa

 

5,1

7,5

Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen

 

15,8

14,7

Investoinnit, milj. e

 

80,3

45,1

Henkilökunta keskimäärin

 

1 531

1 519

Kiinteistöt

2023

2022

Omistuskohteet, pääomat, milj. €

42

44

Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²

53

50

Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²

163

96

Takaisin ylös