Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Sami Kiiski siirtyi Keskon autokaupan toimialan johtoon 1. kesäkuuta edellisen toimialajohtajan Matti Virtasen jäädessä eläkkeelle. Kiiski on aiemmin luotsannut Keskon urheilukauppaa, joka on nykyisin osa autokaupan toimialaa. Sijoittajablogissa Kiiski avaa näkemyksiään muun muassa siitä, mikä yhdistää auto- ja urheilukauppaa ja miten luodaan alan paras asiakaskokemus yhdistämällä hyvät digitaaliset palvelut ja mahdollisuus päästä fiilistelemään autoja käytännössä.

Tylsiä hetkiä ei Keskon autokaupan uudelle johtajalle ole tiedossa. Autoilu ja autokauppa maailmanlaajuisesti ovat keskellä suurta murrosta: autoilu sähköistyy nopeasti ja samaan aikaan digitalisaatio muuttaa kuluttajien ostokäyttäytymistä. Keskon autotoimialaa on viime vuosina uudistettu merkittävästi, mikä on näkynyt hyvin kehittyneenä kannattavuutena silloinkin, kun alaa ovat rasittaneet uusien autojen saatavuusongelmat. Saatavuuteen liittyvät haasteet ovat alkaneet hellittää, mutta uutena huolena on kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja sen vaikutus ihmisten haluun ja kykyyn ostaa autoja. 

Sami Kiiski painottaa, että Keskon autokaupan aktiivinen kehittäminen ja uudistaminen jatkuu ja katse on vahvasti tulevaisuudessa. Jo kehitettyjä hyviä aihioita viedään eteenpäin ja jatkojalostetaan. Strategiansa mukaisesti toimiala keskittyy sekä uusien että käytettyjen autojen myyntiin ja erilaisiin palveluihin, kuten Suomen laajimpaan sähköautojen latausverkostoon.

Vahvat brändit ja monikanavaisen ostokokemuksen kehittäminen yhdistävät auto- ja urheilukauppaa

Keskon urheilukauppaan kuuluvat Intersport- ja Budget Sport -ketjut. Urheilukauppa on aiemmin ollut osa rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa, mutta se siirtyi huhtikuun alussa osaksi autokaupan toimialaa. Urheilukauppaa vuodesta 2020 vetäneen Kiisken mielestä se istuu hyvin osaksi autokaupan toimialaa, ovathan sekä auto- että urheilukauppa vahvasti kuluttajapainotteista bisnestä, jossa toiminta keskittyy Suomeen, mutta myytävät brändit ovat pitkälti kansainvälisiä.

Mitä oppeja Kiiski tuo mukanaan urheilukaupasta autokaupan puolelle?

”Volkswagen-konserni on K-Auton tärkeä ja läheinen yhteistyökumppani. Urheilukaupan puolella olen tottunut tekemään työtä vahvojen kansainvälisten brändien kanssa. Olemme myös tehneet paljon työtä digitalisaation ja monikanavaisen ostokokemuksen edistämiseksi – nämä ovat autokaupassakin olennaisia kehittämisalueita. Erityisen paljon mahdollisuuksia näen konseptikehityksessä ja K-Auton brändin vahvistamisessa”, toteaa Kiiski.

Tähtäimessä autokaupan paras asiakaskokemus

Yksi Keskon autokaupan tärkeimmistä strategisista tavoitteista on mahdollistaa alan paras asiakaskokemus. Kiiski painottaa, että on tärkeää tehdä sekä autojen että autoiluun liittyvien palveluiden ostamisesta asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Tässä auttavat sekä kehittyneet digipalvelut että ammattitaitoinen henkilökunta, jonka asiakaspalveluosaamiseen ja tuotetietouteen tulee panostaa jatkossakin.

Asioinnin helppoutta voidaan edistää vaikkapa karsimalla turhaa paperityötä. Olennaista on myös hyödyntää asiakastietoa ja ennakoida sen avulla asiakkaan tarpeita – vaikkapa auttamalla asiakasta varamaan autohuolto oikeaan aikaan.

Monikanavaisuus – tehokkaiden digitaalisten palveluiden ja osaavan henkilökohtaisen asiakaspalvelun yhdistelmä – on tärkeä tekijä alan parhaan asiakaskokemuksen luomisessa   

Vaikka digitaalisilla palveluilla on autokaupassa nykyään iso rooli, Kiiski painottaa myös fyysisten kauppojen merkitystä: ”Auto on iso investointi, ja siksi on tärkeää, että meillä on myös oikeisiin paikkoihin sijoitettuja liikkeitä, joihin asiakas pääsee helposti fiilistelemään ja koeajamaan autoja”, Kiiski sanoo. 

Vastuullisempaa ja turvallisempaa liikennettä Suomeen

Kuten kaikessa Keskon toiminnassa, vastuullisuus on tärkeässä roolissa myös autokaupassa. K-Auton tutkimuksen mukaan suuri osa suomalaisautolijoista harkitsee vastuullisuuteen liittyviä seikkoja seuraavaa autoaan valitessaan. Kiisken mukaan autokaupalla on hyvät mahdollisuudet edistää vihreää siirtymää ja autoilun sähköistymistä. Toisaalta modernien polttomoottoriautojenkin päästöt ovat merkittävästi alhaisemmat kuin vanhemmissa malleissa. Suomen pahasti vanhentuneen autokannan päivittäminen hyödyttäisi ympäristöä ja edistäisi liikenneturvallisuutta.

Entä aikooko sekä autokaupasta että urheilukaupasta vastaava johtaja liikkua Suomen kesässä sähköautolla vai sähköpyörällä?

”Vahvasti sekä että, ihan säästä riippuen”, toteaa Kiiski hymyillen.


Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli heikentyneestä toimintaympäristöstä huolimatta hyvä
. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 % ja oli 2 828,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 125,9 miljoonaa euroa. Hyvä strategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla sekä vahva uudistuminen tuovat tuloksia.

Katso myös Mikko Helanderin tulosjulkistuspäivän haastattelu Inderes TV:llä:

Päivittäistavarakaupan kannattavuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvä. Liikevaihto oli 1 495,0 milj. euroa ja se kasvoi 8,2 %. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3,6 miljoonaa euroa 83,9 miljoonaan euroon. Tulos parani erityisesti foodservice-liiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Kespron liikevaihdon kasvu oli 28,0 %. Toimialan kannattavuus oli hyvällä tasolla: vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,6 %. Ruoan hinnan kallistuminen näkyy asiakkaiden ostoskoreissa muun muassa omien merkkien ja kampanjatuotteiden suosion kasvuna. Asiakasvirrat ovat kasvaneet. Päivittäistavarakaupan hyvän kehityksen perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 4,4 % vertailukelpoisesti ja oli 1 074,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 32,6 milj. euroa ja laski 29,0 milj. euroa verrattuna erittäin poikkeukselliseen vertailukauteen. Keväällä 2022 asiakkaat hamstrasivat tuotteita Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman saatavuuteen liittyvän epävarmuuden ja nopeasti nousseiden hintojen takia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulos on kuitenkin moninkertaistunut vuodesta 2019, joka oli edellinen normaalivuosi ennen pandemiaa ja sotaa Ukrainassa. Talotekniikan kaupassa Onnisen myynti oli hyvällä tasolla. Erityisesti vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Rautakaupassa myynti laski etenkin kuluttaja-asiakaskaupassa, mutta myös yritysasiakaskaupassa kysyntä laski. Kauden aikana jatkoimme strategiamme mukaisia yrityskauppoja ostamalla Elektroskandia Norge AS:n. Kaupan myötä Onnisen markkinajohtajuus vahvistui Norjan sähkötukkumarkkinalla. Ruotsista hankimme aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan Zenitec Sweden AB:n.

Autokaupassa myynti kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevaihto kasvoi 27,2 % uusien autojen saatavuuden parantuessa ja oli 264,8 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,9 milj. euroa ja kasvoi 7,0 milj. euroa. Liikevoitto-% oli 6,4 % myynnin kasvun sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta. Autokaupan uudeksi toimialajohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi nimitettiin Sami Kiiski 1.6.2023 alkaen.Keskon näkymät vuodelle 2023 ovat myönteiset. Uudistuminen ja strategian toteuttaminen ovat parantaneet tuloksentekokykyämme. Toistamme tulosohjeistuksemme ja arvioimme vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa. 

KESKON AVAINLUVUT 1-3/2023: 

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 828,0 milj. euroa (2 707,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,5 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 125,9 milj. euroa (143,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 17,9 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 122,6 milj. euroa (144,6 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,27 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,26 euroa)

 •  

> Tutustu osavuosikatsausmateriaaleihin

Kesko julkaisee vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perjantaina 28.4.2023 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30.

Alle olemme koonneet ensimmäisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Keskon vuosiraportti 2022 kertoo strategian, taloudellisen kehityksen, vastuullisuustyön ja datan käytön etenemisestä kattavin tunnusluvuin. Tutustu raporttiin

 • Keskon varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta Helsingissä. Yhtiökokous päätti muun muassa jakaa osinkoa viime vuodelta 1,08 euroa osakkeelta. (Yhtiökokouksen päätökset)

 • Sami Kiiski on nimitetty Keskon autokaupan uudeksi toimialajohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi 1.6. alkaen Matti Virtasen jäädessä eläkkeelle. Kiiski toimii nykyisin Keskon urheilukaupan johtajana. Urheilukauppa siirtyy osaksi autokaupan toimialaa. (uutinen)

 • Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat vuosille 2023-2026. (uutinen)

 • Osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinohjelmien toteumat. (uutinen)

 • Muutos omien osakkeiden omistuksessa. (uutinen

 • Keskon sijoittajaviestintä palkittiin moninkertaisesti Pörssisäätiön gaalassa tammikuussa. Saavutusten taustalla on vuosien määrätietoinen työ, joka tähtää erilaisten sijoittajaryhmien mahdollisimman hyvään palvelemiseen eri kanavissa. (sijoittajablogi)

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti kasvoi tammikuussa. (uutinen)

 • Keskon myynti kasvoi helmikuussa. (uutinen)

Maaliskuun myyntiluvut julkistetaan huhtikuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO JA ASIAKASKOKEMUS 

 • Kesko yhdistää uudessa Omistajan K-Plussassa kanta-asiakkuuden ja omistajuuden tavalla, jota ei Suomessa ole aiemmin nähtyy. (uutinen)

 • Julkistimme toista kertaa tietotilinpäätöksen osana vuosiraporttia. Nyt kerromme entistä laajemmin, miten dataa ja digitalisaatiota hyödynnetään kaikilla Keskon kolmella toimialalla. (sijoittajablogi)

VASTUULLISUUS

 • Kesko nimettiin maailman toiseksi vastuullisimmaksi ja Euroopan vastuullisimmaksi päivittäistavarakaupan yritykseksi kansainvälisessä Global 100 -arvioinnissa. Kesko on maailman ainoa yritys, joka on päässy listalle joka vuosi sen perustamisesta saakka. (uutinen)

 • Globaali CDP-ympäristöjärjestö antoi Keskolle Supplier Engagement Leader -tunnustuksen toimitusketjun esimerkillisestä sitouttamisesta ilmastotekoihin. (uutinen)

 • Vuosiraportin kestävyysosiossa kuvataan kattavasti, miten viime vuonna päivitetyn vastuullisuusstrategian toteutus etenee. 

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • K-ryhmä tekee hyvinvointia edistävät ruokavalinnat helpommiksi helpoiksi vähentämällä Pirkka-tuotteiden lisättyä suolaa, sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa, kannustamalla syömään lisää kasviksia, ja lisäämällä Sydänmerkki vähintään 200 K-ruokakauppojen omien merkkien tuotteeseen. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Keskon tytäryhtiö Onninen osti Norjassa teknistä tukkukauppaa tekevän Elektroskandia Norgen. Kauppa vahvistaa Onnisen asemaa Norjan teknisessä tukkukaupassa ja tekee siitä yhä merkittävämmän toimijan vihreän siirtymän edistämisessä. Kaupan myötä Keskon myynti Norjassa nousee lähes 1,5 miljardiin euroon. (uutinen)

 • Onninen sopi myös ostavansa aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan Zenitec Sweden Ab:n Ruotsissa. Yritysosto laajentaa Onnisen roolia Ruotsin uusiutuvien energiamuotojen markkinalla. (uutinen)

 • Toimialajohtaja Jorma Rauhalan esitys kansainvälisille sijoittajille. (materiaalit englanniksi)

AUTOKAUPPA

 • Volkswagen oli jälleen täyssähköautojen markkinajohtaja Suomessa vuonna 2022 – sen osuus täyssähköautorekisteröinneistä oli 13,4 %. (uutinen)

Kesko julkaisi maaliskuussa toista kertaa tietotilinpäätösraportin osana vuosiraporttiaan. Suomalaisista pörssiyhtiöstä Kesko on edelleen ainoa, joka kuvaa erillisessä vapaaehtoisessa raportissa sitä, miten se hyödyntää hallussaan olevaa dataa ja tukee sen avulla liiketoimintaansa. Data ja digitalisaatio olivat tärkeitä Keskolle myös vuonna 2022, sille ne muun muassa mahdollistivat nopean reagoinnin äkillisiin muutoksiin toimintaympäristössä.

Datalla on keskeinen rooli esimerkiksi asiakaskokemuksen rakentamisessa, verkko- ja kivijalkakaupan sekä toimitusketjun johtamisessa sekä tehokkuuden parantamisessa. Näitä osa-alueita kuvataan tietotilinpäätösraportissa kiinnostavien case-esimerkkien kautta. Kerromme muun muassa miten uudistamme ja hyödynnämme päivittäistavarakaupan digitaalista ekosysteemiä, jotta voimme luoda arvoa eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, K-kauppiaille, tavaroiden ja palveluiden tuottajille sekä muille kumppaneille.

Data ja digitalisaatio ovat tärkeitä kaikilla kolmella toimialalla

Viime vuonna julkaistu ensimmäinen tietotilinpäätösraportti keskittyi pääasiassa päivittäistavarakauppaan, mutta tänä vuonna näkökulmaa on laajennettu vahvemmin myös rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Esimerkiksi rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on erittäin tärkeää tarjota digitaalisissa palveluissa kattavat tuotetiedot, kuvat ja asennusohjeet. Myös ostoprosesseja on onnistuttu digitalisaation avulla sujuvoittamaan merkittävästi. Autokaupassa puolestaan Keskon kehittämä tekoälypohjainen vaihtoautojen hinnoittelutyökalu määrittelee sopivan hinnan hyödyntämällä ajantasaista ja alueellista tietoa vaihtoautojen kysynnästä, kaupoista ja muista trendeistä.

Dataan liittyy myös uhkia ja riskejä, ja tietotilinpäätöksessä kuvataan, miten Kesko hallitsee niitä vastuullisesti ja aktiivisesti. Vahva tietosuoja, kyberturvallisuus sekä moderni, jatkuvasti kehittyvä tekninen infrastruktuuri muodostavat kivijalan, jonka varaan kaikki muu rakentuu. Läpinäkyvä viestintä datan hallinnasta ja hyödyntämisestä sekä datan avulla tapahtuvasta kestävästä arvonluonnista on yksilön oikeuksia arvostavan datatalouden hengen mukaista.

Suomalaista osakeomistamista edistävä Pörssisäätiö palkitsi tammikuun lopussa vuoden parhaat pörssiyhtiöt eri kategorioissa. Keskon sijoittajaviestintä sai juhlia voittoa peräti kahdessa sarjassa, kun Keskon sijoittajasivut palkittiin suuryritysten parhaina ja Hanna Jaakkola nimettiin vuoden sijoittajasuhdejohtajaksi. Saavutusten taustalla on vuosien määrätietoinen työ, joka tähtää erilaisten sijoittajaryhmien mahdollisimman hyvään palvelemiseen eri kanavissa.

Porssisaatio_Palkinnot 23_7_970px.png

Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola pokkasi kaksi pokaalia Pörssisäätiön palkintojenjaossa

Pörssisäätiö on puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii edistämään arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Sen tavoitteena on, että mahdollisimman moni suomalainen olisi osakkeenomistaja. Pörssisäätiö edistää sijoittajaviestinnän, yritysvastuuraportoinnin ja yhtiökokousten parhaiden käytäntöjen leviämistä muun muassa jakamalla parhaiksi katsomilleen yrityksille palkintoja.

Keskolla suuryritysten parhaat sijoittajasivut

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry ovat palkinneet suomalaisyritysten parhaat sijoittajasivut jo vuodesta 1999 tavoitteenaan kehittää sijoittajaviestintää ja nostaa esiin parhaita käytäntöjä. Olennainen kriteeri sivujen arvioinnissa on, että sijoittajille tärkeät tiedot löytyvät sivustoilta mahdollisimman helposti.

Kesko pärjännyt kilpailussa tasaisen hyvin ja on ollut ainoana yrityksenä sarjansa kärkikolmikossa jo kuuden vuoden ajan. Tänä vuonna Kesko sai kilpailun arvioinnissa parhaat pisteet kaikista mukana olleista yhtiöistä ja nousi siten oman sarjansa – suurten yritysten – ykkössijalle.

Kesko pyrkii sijoittajaviestinnässään kertomaan asiat ytimekkäästi ja yksinkertaisesti sekä mahdollisimman kansantajuisesti. Sama tavoite pätee myös sijoittajasivujen sisältöihin.

Keskon sijoittajasivuja kehitetään jatkuvasti ja niille lisätään uutta ja ajankohtaista sisältöä. Viime vuosina on erityisesti haluttu varmistaa, että sijoittajat löytävät tietoa siitä, miten poikkeukselliset olosuhteet, kuten koronapandemia ja sota Ukrainassa, vaikuttavat Keskon liiketoimintaan.

Keskolle on myös tärkeää varmistaa tasapuolinen tiedonjako eri sijoittajaryhmille. Yleensä samat teemat ja asiat kiinnostavat kaikenkokoisia sijoittajia ja siksi pyrimme siihen, että kotimainen yksityissijoittaja löytää sijoittajasivuilta vastaukset sellaisiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin keskusteluissa suurten ulkomaisten sijoittajien kanssa.


Keskon Hanna Jaakkola vuoden sijoittajasuhdejohtaja

Vuoden sijoittajasuhdejohtaja palkittiin nyt ensimmäistä kertaa. Asiantuntijaraati nimesi neljä finalistia, joiden joukosta voittaja valittiin yleisöäänestyksellä.

Reilut kolme vuotta Keskon sijoittajasuhdejohtajana toimineen Hanna Jaakkolan kohdalla raati nosti esiin muun muassa sen, että Keskon osakkeenomistajien määrä on tuona aikana yli kaksinkertaistunut, mikä on poikkeuksellinen saavutus.

Jaakkola on voitostaan ylpeä ja iloinen:
”Keskoa sijoituskohteena on helppo esitellä suomalaisille yksityissijoittajille: kaikilla on omakohtainen K-kokemus ja yhtiö on hyvä osingonmaksaja. Itse suhtaudun tähän unelmatyöhöni intohimoisesti: sijoittajaviestintä on pakollista pörssiyhtiölle ja erittäin säänneltyä. Sen sijaan sijoittajasuhteissa on vain mielikuvitus rajana – eikä yhtään haittaa, vaikka työnteko olisi hauskaa ja vaikka vahingossa ystävystyisikin ihmisten kanssa.”


Lue palkinnoista lisää Pörssisäätiön sivuilta

 

 

Kaikki Keskon toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2022. Vuosituloksemme on parantunut kahdeksan vuotta peräkkäin. Saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 1,08 euroa osakkeelta

Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 % ja oli 11 809 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815 miljoonaa euroa ja se kasvoi 40 miljoonaa euroa. Strategian toteutus eteni hyvin yhtiön kaikilla osa-alueilla. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,08 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 430 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Päivittäistavarakaupan kannattavuus oli hyvä myös vuonna 2022. Se parani Kespron hyvän kehityksen ansiosta. Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 460 miljoonaan euroon. Toimialan kannattavuus oli hyvällä tasolla: vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,5 %. Päivittäistavarakaupan hyvän kannattavuuden perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja kauppaverkosto yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa edelleen myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Vuoden 2022 tulos rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2022 liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 9,4 % ja oli 4 805 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,1 %. Suomessa Onnisen ja K-Raudan kehitys jatkui vahvana. Norjassa ja Ruotsissa myynti kehittyi hyvin yritysasiakaskaupassa sekä teknisessä kaupassa että rautakaupassa. Myös Puolassa ja Baltiassa Onnisen myynti jatkoi kasvuaan. Yritysasiakaskaupan osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan myynnistä nousi yli 80 %:iin. Yritysasiakaskaupassa myynnin kasvu jatkui vahvana rakentamisen hyvän aktiviteetin ansiosta. Erityisesti vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Myös korjausrakentamisen hyvä kysyntä tuki positiivista kehitystä. Korjausrakentamisen osuus on yli puolet toimialan myynnistä. Vuoden aikana jatkoimme strategiamme mukaisia yrityskauppoja ja ostettujen yritysten integrointia Keskoon.

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Liikevaihto oli 911 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,3 %. Vuonna 2022 liikevaihtomme laski autojen saatavuusongelmien seurauksena, mutta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla parantuneiden myyntikatteiden sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta. Keskon autokauppa on sähköautokaupassa ja latausverkostossa Suomen ykkönen.Keskon pitkään jatkunut vastuullisuustyö tuo tuloksia ja ne on huomioitu myös kansainvälisesti. Viimeisimpänä esimerkkeinä menestyksestä ovat Dow Jones Sustainability Index - ja Global 100 -arvioinnit, joissa molemmissa Kesko nousi kaupan alalla maailman parhaiden yritysten joukkoon.

Keskon näkymät myös alkaneelle vuodelle ovat myönteiset. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa sekä yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2022.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2022 LYHYESTI:

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 809,0 milj. euroa (11 300,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,5 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815,1 milj. euroa (775,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 39,6 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 816,5 milj. euroa (775,2 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,43 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,53 euroa (1,44 euroa)


TALOUDELLINEN KEHITYS VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ:

 • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 983,4 milj. euroa (2 870,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,9 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 192,6 milj. euroa (203,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 10,9 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 191,2 milj. euroa (204,9 milj. euroa.

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,40 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,41 euroa)

Tustustu tarkemmin Keskon vuoden 2022 tulokseen!

Takaisin ylös