Hyvinvointi kiinnostaa, mutta suomalaisten ravitsemuksessa on parantamisen varaa – K-ryhmä tarttuu syömisen sudenkuoppiin

Hyvinvointi on ollut pitkään yksi vahvimmista ruokatrendeistä, ja suomalaisten mielestä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Suomalaisten ruokavaliossa olisi kuitenkin parantamisen varaa. K-ryhmä tarttuu haasteeseen helpottamalla terveellisten valintojen tekemistä.

Hyvinvoinnin kiinnostavuus ruokatrendinä ei ole hälventynyt hintatietoisuuden noususta huolimatta. K-ryhmän Ruokailmiöt 2023 -tutkimuksen* mukaan 72 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että omasta terveydestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeää ja se vaikuttaa omiin ostotottumuksiin. 14 prosenttia suomalaisista kertoo, että omasta terveydestä huolehtiminen ei vielä vaikuta omiin ostotottumuksiin, mutta tulevaisuudessa sillä voi olla vaikutus.

Suomalaisten ruokavaliossa olisi kuitenkin parantamisen varaa. ”Kaiken kaikkiaan suomalaisten energian saanti ylittää kulutuksen. Tämän lisäksi suomalaisten ruokavaliossa suurimpia muutosta vaativia haasteita ovat FinRavinto-tutkimuksen** mukaan liiallinen suolan ja tyydyttyneen rasvan saanti, liian vähäinen kasvisten kulutus, liiallinen punaisen ja prosessoidun lihan kulutus sekä liian vähäinen ravintokuidun saanti”, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Heli Kuusipalo.

Kauppa mahdollistaa hyvinvointia tukevat valinnat

K-ryhmä tarttuu suomalaisten ruokavalion parantamiseen ja tekee hyvinvointia edistävät ruokavalinnat mahdollisimman helpoiksi kolmen selkeän ja mitattavan tavoitteen kautta.  

”Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja tähtäävät konkreettisiin muutoksiin suomalaisten ruokavalioissa. Terveellisen ja ilmastoystävällisen syömisen pohjan luo tavoite siitä, että suomalaiset syövät kasviksia puoli kiloa päivässä. Lisäksi omien merkkiemme, kuten Pirkan, tuotteiden ravintosisällön uudistaminen tähtää suomalaisten ruokavalion parantamiseen aivan huomaamatta ja omia suosikkituotteita vaihtamatta. Hyvinvointia edistäviä valintoja helpotetaan ruokaostoksilla myös lisäämällä Sydänmerkki vähintään 200 omien merkkiemme tuotteeseen”, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske.

Omien ruokaostosten vertaaminen ravitsemussuosituksiin on tehty helpoksi K-ruokakauppojen asiakkaille jo vuodesta 2020 lähtien K-Ruoka-sovelluksen avulla. Sovelluksen datapohjaisesta K-Ostokset-palvelusta voi seurata kasvisten, kalan ja merenelävien, punaisen lihan sekä suolan ja sokerin kulutustaan ja verrata sitä kansallisiin ravitsemussuosituksiin. Omalle kulutukselleen voi lisäksi asettaa tavoitteita esimerkiksi suolan ja sokerin vähentämiseksi ja kasvisten lisäämiseksi ruokavaliossa. Palvelusta löytyy myös ostosten kotimaisuus- ja ilmastotaso. 

K-ryhmän kolme konkreettista terveellisyystavoitetta

1. Suomalaiset syövät puoli kiloa kasviksia päivässä

Tavoite on, että K-ruokakauppoihin ostonsa keskittävät syövät puoli kiloa kasviksia vuoteen 2026 mennessä ja kaikki suomalaiset vuoteen 2030 mennessä.

Kuluttajia kannustetaan lisäämään kasviksia ruokavalioon muun muassa K-ruoka-palvelun sisällöillä ja resepteillä sekä kauppojen hedelmä- ja vihannesosastoilla sijaitsevilla materiaaleilla, jotka havainnollistavat kuinka helposti ravitsemussuositusten mukaisen tavoitteen voi omassa arjessaan täyttää. 

2. Lisätyn suolan, sokerin ja tyydyttyneen rasvan saannin vähentäminen suomalaisten ruokavaliossa

Lisättyä suolaa, sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa vähennetään Pirkka-tuotteista vuoden 2025 loppuun mennessä. Ravintosisällön terveellisemmäksi muuttamisen eli reformuloinnin tavoitteena on 200 000 kg vähemmän sokeria, 50 000 kg vähemmän suolaa ja 50 000 kg vähemmän tyydyttynyttä rasvaa.

Useiden tuotteiden ravintosisältöä on jo päivitetty terveellisemmäksi. Tammikuuhun 2023 mennessä on säästetty vuoden 2021 lähtötasoon verrattuna lähes 30 000 kg sokeria (15 % tavoitteesta), 2 000 kg suolaa (4 % tavoitteesta) sekä 2 000 kg tyydyttynyttä rasvaa (4 % tavoitteesta).

3. Sydänmerkki helpottamaan sydänystävällisiä valintoja

Suomalaisten hyvinvointia edistäviä ruokavalintoja helpotetaan lisäämällä Sydänmerkki vähintään 200 K-ruokakauppojen omien merkkien tuotteeseen. 80 Pirkka-tuotteelle on jo haettu ja myönnetty Sydänmerkin käyttöoikeus ja tähän mennessä merkki on lisätty lähes 20 Pirkka-tuotteeseen. Muutokset tehdään pakkausuudistusten yhteydessä vuoden 2024 loppuun mennessä. Sydänmerkkejä lisätään myös K-Ruoka-palvelun resepteihin.

* Ruokailmiöt 2023 -tutkimus, n= 998. Tutkimusaineisto on asuinpaikan, ikä- ja sukupuolijakauman suhteen väestöedustava. Tutkimusten toteutuksesta vastasi Frankly Partners.

**Ravitsemus Suomessa – FinRavinto 2017 –tutkimus https://www.julkari.fi/handle/10024/137433
 

Takaisin ylös