Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 204 774 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2021-2024 -ohjelman ansaintajaksojen 2021-2022 kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille. Lisäksi Kesko on tänään luovuttanut 93 999 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon KPSP 2020 sitouttamis- ja kannusteohjelmaan kuuluneille avainhenkilöille ja yhteensä 5 500 yhtiön hallussa ollutta B-osaketta (KESKOB) Keskon RSP 2020 osakepalkkio-ohjelmaan kuuluneille avainhenkilöille.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 2.2.2023 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2021-2024 ansaintajaksojen 2021-2022 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella sekä KPSP 2020 ansaintajakson 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella ja RSP 2020 osakepalkkio-ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Tänään luovutettujen osakkeiden bruttomäärä PSP 2021-2024 -ohjelman osalta oli 409 515, KPSP 2020 -ohjelman osalta 187 938 ja RSP-ohjelman osalta 11 000 B-osaketta. Bruttoansainnasta on vähennetty varainsiirtoveron osuus ja soveltuva ennakonpidätys ja näiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä (204 774, 93 999 ja 5 500 B-osaketta) on suoritettu osallistujille yhtiön B-osakkeina.        

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 316 088 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös