Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Sijoittajablogi: Kesko laajentaa toimintaansa Tanskaan – vastauksia aiheeseen liittyviin sijoittajakysymyksiin

31.08.2023

Kesko ilmoitti 23. elokuuta 2023, että se ostaa 90 % Tanskan johtaviin rautakauppayhtiöihin kuuluvasta Davidsenista ja laajentaa näin rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimintaansa Tanskaan. Kokosimme sijoittajablogiin lisätietoja sekä aiheeseen liittyviä sijoittajakysymyksiä vastauksineen.

Päivitys 31.1.2024:
Davidsenin yrityskauppa on toteutunut ja Davidsenin luvut yhdistellään Kesko-konsernin talousraportointiin 1. helmikuuta 2024 alkaen - tiedote

Davidsen Koncernen A/S  

 • Tanskan kolmanneksi suurin rautakauppatoimija, palvelee pääasiassa yritysasiakkaita

 • 23 myymälää, joista suurin osa sijaitsee Tanskan eteläosissa, noin 850 työntekijää

 • Luvut vuonna 2022: liikevaihto n. 560 milj. euroa, käyttökate 27 milj. euroa, liikevoitto 23 milj. euroa (ilman IFRS 16 -vaikutusta)

Yrityskauppa

 • Kesko ostaa yrityksestä 90 %, nykyinen perheomistaja jää vähemmistöosakkaaksi 10 %:n omistusosuudella

 • 90 % omistusosuuden velaton ostohinta noin 170 milj. euroa

 • Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisellä brändillä ja paikallisen johdon alaisuudessa

 • Kauppa edellyttää Euroopan komission hyväksyntää sekä tiettyjen ehtojen täyttymistä. Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TANSKAN MARKKINASTA

K: Miksi Kesko haluaa laajentaa toimintaansa Tanskaan?

V: Tähtäämme strategiamme mukaisesti kasvuun rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa. Suomessa Kesko on jo markkinajohtaja sekä rautakaupassa että teknisessä tukkukaupassa, ja viime vuosina olemme tehneet useita alan yritysostoja Norjassa ja Ruotsissa.

Tanska on vauras maa ja maailman vakaimpia valtioita sekä poliittisesti että taloudellisesti. Tanskan markkina on Keskolle houkutteleva: maan väkiluku (5,8 miljoonaa) on lähellä Suomen vastaavaa, mutta sen rautakauppamarkkina on Suomeen verrattuna 1,5-kertainen.

Tanskan rautakauppamarkkina:

 • Arvo noin 5,7 miljardia euroa vuonna 2022

 • Kolme suurinta toimijaa – Stark, Bygma ja Davidsen – hallitsee markkinasta noin 50 %

 • XL-Byg-ketjulla, jonka muodostaa noin 30 itsenäistä rautakauppiasta, on noin 20 %:n markkinaosuus

 • Lisäksi markkinalla toimii suuri määrä pieniä paikallisia rautakauppoja

Tanskan rautakauppamarkkina on nykyisellään varsin hajautunut. Viime vuosien megatrendi alalla on ollut pienempien toimijoiden yhdistyminen tai päätyminen osaksi suurempaa kokonaisuutta. Kesko haluaa aktiivisesti osallistua tähän alan konsolidaatiokehitykseen, ja Tanskan markkina tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. 

K: Rakentamisen volyymit ovat viime aikoina laskeneet Pohjoismaissa. Kannattaako Keskon nyt laajentaa rautakauppatoimintaansa?

V: Keskolla on rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvustrategia, jota toteutamme johdonmukaisesti suhdanteista riippumatta. Me ajattelemme, että rakentamista ja remontointia tarvitaan aina. Davidsenin osto on meille pitkän aikavälin strateginen investointi ja näemme Tanskan markkinoilla paljon mahdollisuuksia jatkossa. Tämänhetkinen heikko suhdanne on osaltaan mahdollistanut sen, että voimme ostaa Tanskan kolmanneksi suurimman rautakauppatoimijan, ja siinä mielessä ajoitus on Keskon kannalta hyvä. Taantuma vaikuttaa yritysten liiketoimintaan, mutta tarjoaa samaan aikaan konsolidaatiomahdollisuuksia Keskon kaltaiselle alan toimijalle. 

K: Liiketoiminnan laajentaminen Tanskaan on osoittautunut haastavaksi osalle maan ulkopuolelta tulevista yrityksistä – miten Kesko aikoo taklata mahdolliset haasteet?

V: Keskolla on rakentamisen ja talotekniikan kaupassa maakohtaiset strategiat kaikissa nykyisissä seitsemässä toimintamaassa. Toimimme siis ”maassa maan tavalla” – huomioimme paikalliset olosuhteet ja hyödynnämme paikallisten asiantuntijoidemme osaamista ja näkemystä kustakin markkinasta. Myös Tanskassa nojaamme paikalliseen osaamiseen: Davidsenin perustanut perhe jää yritykseen vähemmistöomistajaksi ja yhtiö jatkaa toimintaansa tutulla brändillä ja nykyisen johdon alaisuudessa.

K: Onko Keskolla Tanskassa jatkosuunnitelmia? Aikooko se mahdollisesti tehdä lisää yritysostoja?

V:
Kesko hakee Tanskassa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Davidsenin kehittäminen ja kasvattaminen on meille tärkeää. Tanskan rautakauppamarkkinassa on odotettavissa jatkossa konsolidoitumista, ja Kesko on erittäin kiinnostunut tämän kehityksen tuomista mahdollisuuksista. Kesko näkee Tanskassa paljon kasvumahdollisuuksia.  
 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA DAVIDSENIN YRITYSKAUPASTA

K: Miksi Kesko halusi ostaa Tanskasta juuri Davidsenin?

V: Davidsenin osto on linjassa Keskon kasvustrategian kanssa. Ostamalla maan kolmanneksi suurimman rautakauppatoimijan saamme hyvän jalansijan Tanskan kiinnostavilla markkinoilla, ja voimme rakentaa sen pohjalta tulevaa kasvua. Davidsenin aiempi perheomistaja ja nykyjohto tukevat jatkossakin yhtiön kasvua ja kehittymistä.

Davidsenin markkinaosuus koko maassa on noin 9 %, mutta Tanskan eteläosissa se on noin 30 %. Keskon näkökulmasta on hyvä, etteivät mahdolliset myöhemmät yritysostot muualla Tanskassa johda toimintojen päällekkäisyyksiin.

K: Tuoko yrityskauppa Keskolle synergiaetuja?

V: Davidsenin yritysosto on Keskolle ennen kaikkea strateginen liike. Kesko hakee tyypillisesti synergiaetuja sekä toimintamaiden sisällä että niiden välillä. Koska kyseessä on Keskon ensimmäinen yritysosto Tanskassa, maan sisäisiä synergiaetuja ei vielä ole saatavilla. Joitain synergiaetuja on kuitenkin löydettävissä Keskon ja Davidsenin välillä muun muassa hankinnassa, valikoimissa sekä toimintatapojen kehittämisessä.

K: Kesko sanoo keskittyvänsä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhä vahvemmin yritysasiakkaiden palvelemiseen ja painottavansa tätä asiakasryhmää myös yritysostoissaan. Miksi Kesko haluaa keskittyä yritysasiakkaisiin, ja miten Davidsenin liiketoiminta jakaantuu yritysasiakkaiden ja kuluttajien välillä?

V: Rakentaminen ja remontoiminen ovat yhä teknisempää työtä ja siksi ne yhä useammin jätetään rakentamisen ammattilaisten tehtäväksi. Tämän vuoksi Kesko on strategiassaan päättänyt keskittyä yritysasiakkaiden palvelemiseen. Myös Davidsen keskittyy liiketoiminnassaan pääasiallisesti yritysasiakkaisiin, jotka tuovat yli 80 % sen liikevaihdosta. Kuluttajia Davidsen palvelee enimmäkseen verkkokaupan kautta.

K: Sanotte yrityskauppatiedotteessa, että Davidsenin myynnin ja kannattavuuden arvioidaan laskevan väliaikaisesti viime vuoden tasosta talouden taantuman ja rakentamisen volyymien laskun vuoksi. Oletteko huolissanne Davidsenin kannattavuudesta?

V: Davidsen on jo pidemmän aikaa onnistunut parantamaan kannattavuuttaan ja saavuttamaan merkittäviä säästöjä. Davidsenin johto kykenee toteuttamaan myynnin kasvattamiseksi tarvittavia toimia myös jatkossa.

Myös Keskolla on vahvat näytöt siitä, että olemme pystyneet parantamaan sekä omien että ostamiemme toimintojen kannattavuutta.

K: Oletteko tyytyväisiä kauppahintaan?

V: Koemme, että nyt sovittu hinta on hyvä uuden markkina-alueen Keskolle tarjoamiin mahdollisuuksiin nähden. Davidsenin yritysosto on Keskolle pitkän aikavälin investointi. Kaupan ehdoissa on myös huomioitu tämänhetkinen heikompi suhdanne.

K: Kesko ostaa nyt Davidsenista 90 % ja Davidsenin perhe omistaa jatkossa yhtiöstä 10 %. Onko Kesko sopinut ostavansa loput osakkeet jollain aikavälillä?

V: Keskolle on tärkeää, että markkinan hyvin tunteva Davidsenin perhe pysyy vähemmistöomistajana ja on sitoutunut yhtiön kasvattamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä Keskon kanssa. Kesko ei avaa tarkemmin myyjän kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtia. 

 

Takaisin ylös