Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Pääjohtaja: Keskon ensimmäisen neljänneksen tulos oli hyvä suoritus haastavassa markkinassa - katso haastattelu!

PÄÄJOHTAJA JORMA RAUHALA | 26.04.2024


Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännes oli odotusten mukainen,
tulos oli hyvä suoritus haastavassa markkinassa. Liikevaihtomme oli 2 759,5 miljoonaa euroa ja se laski 2,4 % vuoden takaisesta, ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 5,5 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,5 miljoonaa euroa. Kulutehokkuus pysyi hyvällä tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli vahva 112,6 miljoona euroa. Toteutimme tammikuun lopussa Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n yritysoston. Yrityskaupan myötä Kesko laajensi liiketoimintaansa Tanskaan ja sai vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli hyvällä tasolla huolimatta panostuksista hintatasoon. Liikevaihto oli 1 515,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 82,5 miljoonaa euroa. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 3,3 %. Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 19,9 %. Sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä oli noin 4,1 %. Foodservice-liiketoiminnan myynti kasvoi 0,7 % ylittäen markkinakasvun. Päivittäistavaroiden hintainflaatio on hidastunut selvästi ja oli 0,6 %. Päivittäistavarakaupassa kulutus on polarisoitunut: toisaalta hinnan merkitys on edelleen tärkeä, mutta myös laatu ja ostamisen helppous korostuvat kulutuskäyttäytymisessä. Asiakasvirrat ovat kasvaneet edelleen kampanjoinnin ansiosta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevoitto laski odotetusti johtuen rakentamisen heikosta suhdanteesta kaikissa toimintamaissa. Liikevaihto oli 963,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät odotusten mukaisesti. Rakentamisen heikon suhdanteen lisäksi myyntiin vaikutti osaltaan pääsiäisestä johtuva toimituspäivien määrän lasku vertailukaudesta, jonka liikevoittovaikutus oli yli -3 milj. euroa. Erityisesti aurinkoenergiatuotteiden myynti ja tulos alittivat vuoden takaisesta energiakriisistä johtuneen poikkeuksellisen korkean vertailukauden tason. Norjassa vuosi sitten ostetun Elektroskandian integraatio on edennyt suunnitellusti ja se saadaan päätökseen kevään aikana. Ruotsissa KRaudan konversio K-Byggiksi etenee suunnitellusti ja konversioprojekti on valmis vuoden loppuun mennessä. Tanskassa Davidsen tuli osaksi Keskoa 1.2.2024. Keskon tavoitteena on olla johtavien toimijoiden joukossa Suomen ja Norjan lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Autokaupassa liikevaihto ja tulos olivat ensimmäisellä neljänneksellä hyvällä tasolla. Liikevaihto oli 286,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa. Uusien autojen tilauskanta kasvoi viime vuoden lopusta. Käytettyjen autojen myynti kasvoi ja markkinaosuus käytetyissä autoissa vahvistui edelleen. Myös palveluiden myynti kehittyi hyvin ja K-latauksen voimakas kasvu on jatkunut.

Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Täsmennämme tulosohjeistuksemme ja arvioimme nyt vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 620-700 miljoonaa euroa. Liikevoittoarvion täsmennys liittyy rakentamisen ennakoitua heikompaan suhdannenäkymään vuonna 2024.

Katso Jorma Rauhalan haastattelu tulosjulkistuksen tärkeimmistä teemoista:

KESKON TAMMI-MAALISKUUN AVAINLUVUT: 

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 759,5 milj. euroa (2 828,0 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto laski 2,4 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 5,5 %.

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,5 milj. euroa (125,9 milj. euroa)

  • Liikevoitto oli 97,2 milj. euroa (122,6 milj. euroa)

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 112,6 milj. euroa (27,0 milj. euroa)

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,22 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,21 euroa).

Takaisin ylös