Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Kesko julkaisee vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen tuloksen torstaina 2.2.2023 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30.

Alle olemme koonneet neljännen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Kesko järjesti 7.12.2022 pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille. Tilaisuudessa Keskon johto kertoi yhtiön strategian toteutuksesta sen kolmella toimialalla ja vastasi yleisön kysymyksiin. Lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja, kuten inflaatiota, energiaa ja vihreää siirtymää. (tapahtumasivu)

 • Muutos Keskon omien osakkeiden omistuksessa. (tiedote)

 • Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman RSP 2021 toteuttaminen. (tiedote)

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti kasvoi lokakuussa. (uutinen)

 • Keskon myynti kasvoi marraskuussa. (uutinen)

Joulukuun myyntiluvut julkistetaan tammikuun puolivälissä.

VASTUULLISUUS

 • Dow Jones nosti Keskon toimialansa parhaaksi kestävän kehityksen yritykseksi Euroopassa. Kesko on jälleen mukana arvostetuissa Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World- ja DJSI Europe -indekseissä, joita varten tehdään kattavat arvioinnit mm. yritysten ilmastotyöstä, kestävistä valikoimista, toimitusketjujen läpinäkyvyydestä sekä työterveydestä ja -turvallisuudesta. (uutinen)

 • Syksyn aikana tehdyt säädöt kiinteistöjen valaistukseen, lämmitykseen ja kylmälaitteisiin laskivat K-ryhmän sähkönkulutusta lokakuussa 2,7 GWh, eli noin 5 % vuodentakaisesta. Laajoissa energiansäästötoimenpiteissä on mukana yli 1 300 kauppaa sekä lukuisia toimistoja ja varastoja. (uutinen)

 • Keskon ja K-kauppiaiden eli K-ryhmän Suomeen maksamat yhteisöverot olivat yhteensä 180,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kesko oli viidenneksi suurin suomalainen yhteisöveron maksaja. K-ryhmän laajat yhteiskunnalliset vaikutukset muodostuvat verojen lisäksi monen muun tekijän, kuten työllistämisen, palkkojen sekä ostojen ja investointien kautta. (uutinen)

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • Kovan kysynnän saanut Keskon ja Woltin yhteistyö ruokakaupan pikatoimituksissa laajenee. Pikatoimituksissa hyödynnetään Suomen laajinta lähikauppaverkostoa eli K-Marketeja ja niitä tarjoaa jo noin 160 kauppaa Helsingistä Rovaniemelle. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Onninen on hyvä esimerkki onnistuneesta yritysostosta – Onnisen harjoittamalla teknisellä tukkukaupalla on nyt ja jatkossa tärkeä rooli Keskon menestyksessä (sijoittajablogi)

AUTOKAUPPA

 • Kesko kasvattaa vauhdilla sähköautojen latausverkostoaan ja edistää liikenteen sähköistymistä Suomessa (sijoittajatilaisuuden esitys)

Niille, jotka eivät ole rakentamisen ja talotekniikka-alan ammattilaisia, Onninen ja sen Onninen Express -myymälät eivät välttämättä ole samalla tavalla tuttuja kuin kotoisat K-ruokakaupat ja K-Raudat. Sijoittajan kuitenkin kannattaa tutustua Onniseen, sillä sen harjoittamalla teknisellä tukkukaupalla on nyt ja jatkossa tärkeä rooli Keskon menestyksessä.


Kesko osti teknistä tukkukauppaa harjoittavan Onnisen vuonna 2016. Perinteikäs, vuonna 1913 Turussa perustettu yritys toimii nykyään Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa yhteensä noin 130:n Onninen Express -myymälän ja Onnisen myyntipisteen sekä sähköisten palveluiden kautta. Suomessa Onninen on selkeä markkinajohtaja alallaan.

Toisin kuin esimerkiksi K-Rauta, Onninen ei myy tuotteita lainkaan kuluttajille, vaan sen asiakaskunta koostuu talotekniikkaurakoitsijoista, teollisuudesta, infran rakentajista ja jälleenmyyjistä. Onnisen myymälöitä eivät pyöritä itsenäiset kauppiasyrittäjät, vaan kyse on puhtaasti Keskon omasta liiketoiminnasta.

Onninen on auttanut Keskoa laajentamaan yritysasiakkaille suunnattua myyntiä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa

Onnisen yritysoston taustalla oli Keskon tunnistama megatrendi, jossa rakentaminen ja remontointi muuttuvat aiempaa teknisimmiksi ja ne päädytään ulkoistamaan yhä useammin alan ammattilaisille. Ulkoistettujen palveluiden käyttöä lisäävät muun muassa kaupungistuminen, elintason nousu ja väestön ikääntyminen. Tämän vuoksi Keskossa haluttiin panostaa vahvemmin yritysasiakkaille suuntautuvaan kauppaan, ja siihen Onninen on tarjonnut hyvät edellytykset.

Liike osoittautui onnistuneeksi: kun ennen Onnisen ostoa vuonna 2016 yritysmyynnin osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan myynnistä oli reilut 40 %, tänä päivänä osuus on jo yli 80 %.

Onninen tarjoaa tuotteet ja ratkaisut yritysasiakkaille, kuten
LVI-, sähkö-, kylmä- ja energia-alan ammattilaisille.

Onninen osana Keskoa on ollut menestystarina

K-ryhmä on nykyään johtava teknisen tukkukaupan ja rautakaupan toimija Pohjois-Euroopassa 6,5 miljardin euron vähittäis- ja yritysasiakasmyynnillä, ja Onninen on tärkeä ja arvokas osa tätä kokonaisuutta.

Onnisen kehitys osana Keskoa on ollut vakaata ja vahvaa. Esimerkiksi tänä vuonna Onninen on voittanut markkinaosuutta kaikissa toimintamaissaan. Sekä Onnisen liikevaihto että vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat tammi-syyskuussa 2022 kaikissa seitsemässä toimintamaassa.

Korjausrakentaminen, energiansäästötarpeet ja vihreä siirtymä kannattelevat kehitystä jatkossa

Viime vuosina koronapandemia, inflaatio ja Ukrainan sota ovat antaneet alalle valtavan sysäyksen energiatehokkuuteen ja -omavaraisuuteen sekä huoltovarmuuden varmistamiseen liittyvissä asioissa. Onninen toimittaa esimerkiksi päästöttömän energian mahdollistavia aurinkopaneeleita, kiinteistöjen energiatehokkuuttta lisääviä lämpöpumppuja, infraratkaisuja sekä tuotteita sähköautojen lataukseen. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Onnisen volyymikasvu oli erityisen vahvaa lämmitys- ja energiatuoteryhmissä.

Maailmantilanne on tuonut myös haasteita, kun kansainväliset logistiikkaongelmat ovat vaikuttaneet tuotteiden saatavuuteen ja toimitusvarmuuteen. Onnisen vahvuutena ostoissa ovat olleet sen hyvä hankintaosaaminen ja pitkäaikaiset suhteet tavarantoimittajiin. Lisäksi asiakkaat ovat arvostaneet Onnisen paikallista varastointi- ja palvelukykyä epävarmoina aikoina. Onninen tarjoaa Suomessa myös alan suurimman ja parhaan teknisen tukkukaupan verkkokaupan.

”Se, että Onnisen yritysoston myötä Keskosta on tullut merkittävä teknisen tukkukaupan toimija, on merkittävä asia myös Keskon tulevaisuuden kannalta”, totesi pääjohtaja Mikko Helander Keskon kolmannen neljänneksen yhteydessä lokakuussa 2022. Kesko arvioi, että panostukset korjausrakentamiseen, vihreään siirtymään ja energian säästäminen tulevat tukemaan teknisen tukkukaupan myyntiä myös vuonna 2023.

Usko Onniseen näkyy myös konsernin investointipäätöksissä: Kesko kertoi alkusyksystä, että se tulee investoimaan yli 300 miljoonaa euroa rakentaakseen vuosina 2025–2030 noin 82 000 neliömetrin kokoisen logistiikkakeskuksen Onnisen ja K-Auton käyttöön Hyvinkäälle.

Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras vuosineljännestulos. Kvartaalituloksemme on parantunut 14 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,4 % ja oli 3 010 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 243 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,4 miljoonaa euroa. Saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii myös pandemian jälkeen nykyisessä markkinatilanteessa.

”Ennätystulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii myös nykyisessä markkinatilanteessa.”

Ruokakaupassa tulos parani Kespron ja K-ruokakauppojen hyvän kehityksen ansiosta. Myynti jatkoi kasvuaan ja liikevaihto oli 1 574 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 133,4 miljoonaa euroa ja se parani sekä Kespron että K-ruokakauppojen myynnin kasvun ansiosta. Erityisesti Kespron kehitys oli vahvaa, myynti kasvoi yli 15 %. Myös ruoan kuluttajaverkkokaupan myynti kasvoi 3,4 %. Verkkokaupan kasvua tukee myös Woltin kanssa aloitettu laaja yhteistyö. K-ruokakaupoissa on lisätty panostuksia hintakilpailukykyyn ja olemme pärjänneet hyvin hintakorivertailuissa. K-ruokakaupat tarjoaa ainoana toimijana markkinoilla asiakkaille sekä herkkukaupan että halpakaupan saman katon alla. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tulos oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa. Yritysasiakasmyynnin kasvu jatkui ja tulos vahvistui. Liikevaihto kasvoi 70 miljoonaa euroa 1 203 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi yritysasiakaskaupan hyvän kehityksen ansiosta, ja erityisesti teknisen tukkukaupan myynti kasvoi selvästi. Teknisessä tukkukaupassa volyymikasvu oli erityisen vahvaa lämmitys- ja energiatuoteryhmissä. Suomessa sekä Onninen että K-Rauta tekivät vahvan tuloksen. Norjassa sekä Onnisen että Byggmakkerin kannattavuus oli hyvällä tasolla. Myös Ruotsissa tulos oli hyvä yritysasiakaskauppaan painottuneen K-Byggin sekä Onnisen ja MIABin ansiosta. Yritysasiakaskaupan osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä on jo yli 80 %.

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla saatavuusongelmista huolimatta. Uusien autojen toimitusongelmat laskivat liikevaihtoa. Kannattavuus oli hyvä parantuneiden myyntikatteiden ja tehostustoimien ansiosta. Liikevoittoprosentti oli  5,5 %. Henkilöautojen myynnissä sähköautojen osuus kasvaa voimakkaasti. K-Lataus-verkosto kasvaa ja lataukset ovat yli kaksinkertaistuneet vuodessa.

”Arvioimme, että Keskon liiketoiminnan näkymät ovat myönteiset myös ensi vuonna. Kaikki Keskon kolme toimialaa tekevät hyvää tulosta.”

Arvioimme, että Keskon liiketoiminnan näkymät ovat myönteiset myös ensi vuonna. Kaikki Keskon kolme toimialaa tekevät hyvää tulosta. Keskolla on poikkeuksellisen vahva asema Suomen ruokakaupan kaikilla osa-alueilla ja pärjäämme hyvin myös hintavetoisessa markkinassa. K-ryhmä on johtava teknisen tukkukaupan ja rautakaupan toimija Pohjois-Euroopassa yli 6,7 miljardin euron vähittäis- ja yritysasiakasmyynnillä. Vihreä siirtymä, energiatehokkuuden parantaminen ja kasvava korjausrakentaminen ylläpitävät kysyntää myös jatkossa. Tänä vuonna yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 790–840 miljoonaa euroa. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta.


KESKON TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI VUODEN 2022 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ:

 • Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 3 009,8 milj. euroa (2 902,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,7 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 242,8 milj. euroa (236,4 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6,4 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 242,4 milj. euroa (236,5 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,43 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,43 euroa)

 •  

Tutustu Keskon Q3-tulokseen

Kesko julkaisee vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tuloksen torstaina 27.10.2022 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30 ja sitä voi seurata täällä.

Alle olemme koonneet kolmannen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Muutos Keskon johtoryhmässä: Chief Digital Officer (CDO) Anni Ronkainen ilmoitti siirtyvänsä pois Keskon palveluksesta. (uutinen)

 • Kesko investoi yli 300 miljoonaa euroa uuteen Onnisen ja K-Auton logistiikkakeskukseen Hyvinkäällä. Tavoitteena on varautua kasvuun teknisessä tukkukaupassa ja autojen varaosaliiketoiminnassa. (uutinen)

 • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano. (uutinen)

 • Muutos Keskon omien osakkeiden omistuksessa. (uutinen)

 • Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlundin esitykset sijoittajatapahtumissa Tukholmassa ja Pariisissa.

 • Keskon kotimaisten omistajien määrä nousi jälleen uusille ennätystasolle, selvitimme millainen on tyypillinen Keskon osakkeenomistaja. (sijoittajablogi)

 •  

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti heinäkuussa. (uutinen)

 • Keskon myynti elokuussa (uutinen)

Syyskuun myyntiluvut julkistetaan lokakuun puolivälissä.

VASTUULLISUUS

 • Vastuullisuusteemoihin keskittyneessä Kesko Sustainability Hour -sijoittajatapahtumassa Keskon johto avasi yhtiön keväällä päivitettyä vastuullisuusstrategiaa ja kertoi, miten sen toteutus näkyy käytännössä eri toimialoilla ja tuo samalla kustannussäästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (blogikirjoitus, tapahtuman tallenne, esitysmateriaalit)

 • K-ryhmä on kartoittanut keinoja säästää energiaa kaupoissa, toimistoissa ja varastoissa: tavoitteena on varautua pienentämään sähkön kulutushuippuja ja osallistua mahdollisen sähköpulan ennaltaehkäisemiseen ensi talvena. (uutinen)

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • Suomen ensimmäinen ruokakaupan yhteydessä sijaitseva, automatisaatiota hyödyntävä ruoan verkkokaupan keräilykeskus otettiin käyttöön Helsingin Ruoholahdessa. Tehokkuuden lisääntyminen näkyy verkkokaupan asiakkaille muun muassa edullisempina toimitushintoina – tarjolla on kuitenkin edelleen laaja, jopa 40 000 tuotteen valikoima. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Kesko ostaa XL-BYGG Bergslagen -rautakauppayhtiön Ruotsissa osaksi kasvavaa ammattirakentajille suunnattua K-Bygg-ketjua. (uutinen)

 • Kyselyn mukaan kuluttajien energiatietoisuus on kasvussa ja kotien energiatehokkuutta pyritään parantamaan K-Raudoissa myytävillä tuotteilla. (uutinen)

 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto epäilee Onnista kilpailurikkomuksesta - Onninen kiistää väitteet perusteettomina. Keskon ei epäillä osallistuneen väitettyyn rikkomukseen, joka kohdistuu lähes täysin aikaan ennen kuin Kesko osti Onnisen osakekannan 1.6.2016. (uutinen)

AUTOKAUPPA

 • Suomessa kaikkien aikojen sähköautokesä: Keskon edustama Volkswagen oli alkuvuoden rekisteröidyin täyssähköautomerkki henkilöautoissa, K-Autossa sähköautoja kysytään jo polttomoottoriautoja enemmän, sähköautojen latausmäärät
  K-Latauksella olivat koko kesän ennätystasolla ja yli kaksinkertaistuivat heinäkuussa edellisvuoteen verrattuna. (uutinen)

Keskon vastuullisuusstrategia päivitettiin viime keväänä. Elokuun lopussa järjestetyssä virtuaalisessa Kesko Sustainability Hour -sijoittajatapahtumassa Keskon johto avasi nykyistä strategiaa tarkemmin ja kertoi, miten sen toteutus näkyy käytännössä eri toimialoilla tuoden samalla kustannussäästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala, päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli sekä autokaupan toimialajohtaja Matti Virtanen kertoivat käytännön vastuullisuustyöstä ja sen luomista mahdollisuuksista

Kesko on tehnyt vastuullisuustyötä jo vuosikymmenien ajan. Yhtiön vastuullisuusstrategia päivitettiin maaliskuussa. Nykymuotoisessa strategiassa painopistealueiksi on nostettu ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto. Kesko Sustainability Hour -sijoittajatapahtumassa vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riikka Joukio kertoi, että strategiapäivityksen myötä vastuullisuustoimenpiteiden painopistettä on siirretty entistä vahvemmin osaksi liiketoimintojen jokapäiväistä työtä. Strategia on tuonut mukanaan myös uudet konkreettiset tavoitteet ja mittarit, joilla vastuullisuustyön tuloksia arvioidaan.

Muutosta on edistettävä koko arvoketjussa

Riikka Joukio painotti, miten tärkeää Keskolle on tehdä yhteistyötä muiden arvoketjun osien –kuten tavarantoimittajien ja kuluttajien – kanssa. Esimerkiksi päästöissä suurin vaikutus tulee Keskon myymien tuotteiden tuotannosta ja käytöstä. Keskon omien toimintojen päästöt (94 000 tCO2e) ovat varsin pienet verrattuna sen myymien tuotteiden tuotannon päästöihin (5 600 000 tCO2e) sekä myytyjen tuotteiden käytön ja loppukäsittelyn aiheuttamiin päästöihin (1 900 000 tCO2e). Siksi Keskolle on tärkeää muun muassa kannustaa ja haastaa myös tavarantoimittajiaan raportoimaan ja vähentämään päästöjään.

Vastuullisuus ei välttämättä kasvata kuluja – se voi jopa johtaa säästöihin ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Jotkut saattavat epäillä, että vastuullisuustyö tuo mukanaan ylimääräisiä kustannuksia ja tulee siten yrityksille kalliiksi. Riikka Joukio kuitenkin huomautti, että vastuullinen toiminta voi auttaa yrityksiä hallitsemaan erilaisia riskejä, tuoda säästöjä, lisätä työn tuottavuutta sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

"Vastuullisuus voi auttaa yrityksiä hallitsemaan riskejä, tuoda säästöjä, lisätä työn tuottavuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia"

Vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riikka Joukio

Päivittäistavarakaupan liiketoimintajohtaja Ari Akseli tarjoili omassa esityksessään esimerkkejä siitä, miten vastuullisella toiminnalla parannetaan kustannustehokkuutta: ruokahävikin vähentäminen auttaa kauppoja säästämään miljoonia euroja vuodessa, kierrätettävillä pakkauksilla voidaan kutistaa pakkauksiin liittyviä kustannuksia ja kuljetusten optimointi auttaa vähentämään sekä päästöjä että logistiikkakustannuksia. Energiatehokkuuden parantamisen eteen tehty pitkäjänteinen työ on yhä tärkeämpää tilanteessa, jossa energian hinta nousee.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala puolestaan kertoi vihreän siirtymän mukanaan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Vihreä siirtymä kasvattaa muun muassa aurinkovoimaan, sähköautojen lataukseen ja infrarakentamiseen liittyvien tuotteiden sekä erilaisten lämpöpumppujen myyntiä. Lisäksi näiden tuotteiden asennukseen liittyvien tarvikkeiden myynti kasvaa. Kuluttajat ovat kiinnostuneet tuotteista, joiden avulla he voivat säästää energiaa, mikä lisää esimerkiksi eristystuotteiden, hanojen ja energiaa säästävien valaistusratkaisujen myyntiä. Rauhalan mukaan vihreän siirtymän kokonaisvaikutusta toimialan myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida, sillä vihreään siirtymään liittyvät ratkaisut ovat nykyään osa lähes kaikkea rakentamista ja remontointia.

Autokaupan toimialajohtaja Matti Virtanen totesi, että sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten autojen markkina kasvaa nopeammin kuin autoteollisuus osasi vielä pari vuotta sitten ennakoida. Kesko edustaa Suomen myydyintä sähköautomerkkiä ja sähköautojen osuus K-Auton uusien autojen myynnistä on jo 30 %. K-ryhmällä on myös oma K-Latausverkosto, jonka koko kaksinkertaistuu kuluvan vuoden aikana.

Eri toimialoilla erilaiset vastuullisuustoimet ja painopisteet

Vastuullisuus on hyvin laaja ja monitahoinen käsite, jonka eteen tehdään töitä Keskossa monella saralla. Yhtiön kolmen toimialan painotukset vastuullisuudessa poikkeavat myös toisistaan.

Päivittäistavarakaupalla on keskeinen rooli osana suomalaista ruokaketjua ja huoltovarmuutta. Lisäksi se tukee aktiivisesti ihmisten hyvinvointia ja ravitsemusta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalla on merkittävä rooli vihreän siirtymän edistämisessä. Vastuullisuustoimien painopiste vaihtelee toimialan seitsemässä toimintamassa paikallisten olojen mukaisesti.

Suomen autokanta kuuluu Euroopan vanhimpiin ja autokaupalla on keskeinen rooli sen uudistamisessa. Autokannan päivittäminen auttaa vähentämään liikenteen päästöjä ja parantamaan liikenneturvallisuutta.

Kaiken kaikkiaan Keskossa siis tehdään vastuullisuustyötä laaja-alaisesti. Kesko Sustainability Hour -tapahtuman puhujat toivoivat, että jatkossa Kesko pystyy vieläkin paremmin viestimään vastuullisuustyöstään ja innostamaan ja kannustamaan myös kumppaneitaan ja asiakkaitaan mukaan tähän tärkeään työhön.


Katso tapahtuman tallenne ja esitykset

Lue lisää Keskon vastuullisuusstrategiasta

Keskon kotimaisten osakkeenomistajien määrä nousi heinäkuussa jälleen uuteen ennätykseen: viime kuun lopussa Keskolla oli jo yli 76 000 rekisteröityä osakkeenomistajaa! Määrä on kasvanut vuoden 2020 lopusta lähes 19 000 osakkeenomistajalla.

”Keskon kotimaisten osakkeenomistajien määrä on noussut ilahduttavasti viime vuosien aikana. Vaikuttaakin siltä, että Keskon osakkeesta on tullut aito kansanosake”, toteaa Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola.

Millaisia ovat Keskon osakkeenomistajat?

Ennätyksellisen laajaan omistajajoukkoon mahtuu monenlaista suomalaista vauvoista vaareihin ja mimmeistä mummeihin. Onko olemassa tyypillistä Keskon osakkeenomistajaa?

Nordnet selvitti keväällä 2022 teettämässään Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksessa suomalaisten yksityissijoittajien mieltymyksiä. Tutkimuksen mukaan seuraavat ominaisuudet korostuvat niissä sijoittajissa, joilla on Keskon osakkeita*:

 • Suosikkiruoka: italialainen ja suomalainen

 • Harrastukset: jääkiekko, korttipelit, lautapelit

 • Suosikkielokuvat: komedia ja toiminta

 • Lempimusiikki: pop ja rock

 • Lempijuoma (kuuma): tee

 • Lemmikit: kanit, linnut, terraarioeläimet

 • Ammatti: myyntiedustaja

Tyypillisen Keskon osakkeenomistajan ostoskori saattaisi siten näyttää vaikkapa tältä:


Ei kuitenkaan kannata huolestua, vaikka ei tunnistaisi itseään tyypillisen osakkeenomistajan kuvauksesta tai ostoksista:

”Ihan niin kuin jokainen K-kauppa on erilainen, myös jokainen Keskon osakkeenomistaja on omanlaisensa – ja jokainen voi omistaa palan K:ta”, toteaa Hanna Jaakkola.

* Listaukseen on poimittu ominaisuuksia, joiden osalta Keskon omistajien valinnat eroavat tilastollisesti merkittävästi muista vastaajista Nordnetin Koko Suomi sijoittaa -kyselytutkimuksessa. Tutkimuksen toteutti Nordnetin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov Finland ajalla 8.–16.3.2022. Kyselyyn vastasi 3 018 yli 18-vuotiasta suomalaista (edustava otos mannersuomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan). Virhemarginaali on keskimäärin ±1,6 %-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).
 
Lue lisää Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksesta Nordnetin sivuilta.


Q2 2022 oli Keskon historian paras toinen vuosineljännes hyvän kehityksen jatkuessa kaikilla toimialoilla. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 3,9 % ja oli 3 108,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236 miljoonaa euroa ja se kasvoi 16,6 miljoonaa euroa. Kvartaalituloksemme on parantunut 13 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Vaikka pandemia ei ole vielä päättynyt, ovat sen vaikutukset Keskon liiketoimintoihin selvästi vähentyneet. Tämä ja saavutettu ennätystulos ovat vahva osoitus siitä, että yhtiön strategia toimii ja ihmiset K-ryhmässä tekevät erinomaista työtä muuttuvissa olosuhteissa.

Meidän vahva asemamme ruokakaupan kaikilla osa-alueilla auttoi pärjäämään muuttuvassa markkinassa. Päivittäistavarakaupan tulos parani Kespron ja K-ruokakauppojen hyvän kehityksen ansiosta. Liikevaihto kasvoi 5,1 %. Toiminnan tehokkuuden paraneminen jatkui. Kespron liikevaihto kasvoi lähes 30 % kulutuksen siirtyessä pandemian jälkeen entistä enemmän ravintoloihin. Myynti K-ruokakaupoille kasvoi 1 %. Ruoan kallistuminen kasvattaa koko ruokakaupan markkinaa, mutta vaikuttaa myös kuluttajakäyttäytymiseen. Kiinnostus laadukkaaseen ruokaan on lisääntynyt ja ulkona syöminen sekä korkealaatuisen valmisruoan kulutuksen kasvu jatkunut. Samaan aikaan monille kuluttajille hinnan merkitys on entistä suurempi. K-ruokakaupoissa asiakkaille tarjotaan sekä herkkukauppa että halpakauppa saman katon alla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa keskittyminen yritysasiakaskauppaan toi ennätystuloksen 109,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 106 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi yritysasiakaskaupan hyvän kehityksen ansiosta, erityisesti teknisen tukkukaupan myynnin kasvu oli vahvaa kaikissa toimintamaissa. Myös rautakaupassa yritysasiakasmyynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvu hidastui. Kuluttajakaupassa myynti puolestaan laski vertailukauden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Rakentaminen ja remontointi jatkuivat vilkkaana Pohjois-Euroopassa, myös vihreä siirtymä tukee kysyntää. Kohonneet hinnat kasvattavat myös rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaa. Rakentaminen ja remontointi tehdään entistä enemmän ammattilaisten toimesta. Keskon myynnistä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa jo 80 % tulee yritysasiakaskaupasta.  

Toiminnan uudistaminen ja hyvä tekeminen autokaupan kaikilla osa-alueilla paransivat kannattavuutta vaikeassa markkinatilanteessa. Kannattavuus parani ja liikevoittoprosentti vahvistui 5,6 %:iin, siitä huolimatta että liikevaihto laski autojen saatavuusongelmista johtuen. Uusien autojen myynti on kuitenkin jatkunut vahvana, minkä seurauksena tilauskanta nousi ennätystasolle. Myyntikatteiden kasvu ja kustannustehokkuus paransivat kannattavuutta. Henkilöautojen myynnissä sähkö- ja hybridiautojen osuus kasvaa vahvasti, erityisesti veroedut ja polttoaineiden hintojen nousu vauhdittavat niiden kysyntää. Autokaupassa on merkittävä tulosparannuspotentiaali autojen saatavuuden normalisoituessa.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat myönteiset. Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 750-840 miljoonaa euroa. Aiemmin Kesko arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan 730–840 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 liikevoitto oli 775,5 miljoonaa euroa.

KESKON TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI VUODEN 2022 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ:

 • Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 3 108,5 milj. euroa (2 988,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,9 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,0 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,0 milj. euroa (219,4milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 16,6 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 238,3 milj. euroa (218,1 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,40 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,41 euroa)

 

Tutustu tarkemmin Keskon Q2-tulokseen

 

Kesko julkaisee vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 26.7.2022 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30 ja sitä voi seurata joko suorana tai jälkikäteen tallenteena.

Alle olemme koonneet toisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Keskon varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 7.4.2022. Yhtiökokous päätti mm. jakaa vuodelta 2021 osinkoa yhteensä 1,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan neljässä erässä kuluvan vuoden aikana. (yhtiökokouksen päätökset)

 • Kesko antoi 25.4. positiivisen tulosvaroituksen rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua paremman markkinakehityksne johdosta. (pörssitiedote)

 • Muutokset Keskon omien osakkeiden omistuksessa. (tiedote 2.5., tiedote 20.5.)

 • Keskon rekisteröityjen osakeenomistajien määrä nousi uuteen ennätykseen ja oli toukokuun lopussa 73 159.

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti kasvoi huhtikuussa. (uutinen)

 • Keskon myynti kasvoi toukokuussa. (uutinen)

Kesäkuun myyntiluvut julkistetaan heinäkuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO JA ASIAKASKOKEMUS

 • Sijoittajapodi: Monipuoliset digipalvelut tukevat rakentamisen ja talotekniikan kaupan menestystarinaa. (podcast)  

 • K-Raudan verkkokauppa Ruotsissa palkittiin alansa parhaana. (uutinen)

VASTUULLISUUS

 • Kesko tiukensi hankintalinjauksiaan ehkäistääkseen metsä- ja luontokatoa. Uuden metsäkatolinjauksen mukaisesti Keskon omien brändien valikoimiin hyväksytään vain 100 % kestävästi tuotettua puuta, paperia, palmuöljyä, soijaa, kaakaota, kahvia ja teetä (uutinen)

 • K-ryhmän tavoitteena on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja esim. kiertotalouden hengessä ideoituja hävikkituotteita. (uutinen)

 • K-ryhmä helpottaa terveellisiä valintoja lisäämällä Sydänliiton myöntämän Sydänmerkin noin 200 olemassa olevaan Pirkka- ja Pirkka Parhaat -tuotteeseen. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Toimialajohtaja Jorma Rauhalan haastattelu: "Rakentamisen ja talotekniikan toimialan kasvu tulee kaikista toimintamaista" (sijoittajablogi)

 • Toimialajohtaja Jorma Rauhalan esitys sijoittajatapaamisessa 6.6. (esitys)

 • Kesko sopi ostavansa kaksi rautakauppayhtiötä Ruotsissa osaksi K-Bygg-ketjuaan: Djurbergs Järnhandelin liikevaihto vuonna 2021 oli 11,3 miljoonaa euroa ja Föllinge sågin 6,3 miljoonaa euroa. (lisätietoa)

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • K-ryhmän osuus Suomen päivittäistavarakauppamarkkinasta oli Nielsenin mukaan yhteensä 36,6 % vuonna 2021. Päivittäistavaroiden verkkokaupassa K-ryhmä oli oman arvionsa mukaan markkinajohtaja viime vuonna noin 45 % markkinaosuudella. (uutinen)

 • Toimialajohtaja Ari Akselin esitys verkkokaupan kehityksestä 5.5. (esitys)

AUTOKAUPPA

 • K-Lataus-verkosto tuplaantuu vuonna 2022 - suunnitelmissa on 100 uutta sähköautojen latausasemaa. Painopiste on pika- ja suurteholatauspisteiden määrän kasvattamisessa. K-Auton myymistä uusista autoista jo noin kolmannes on täyssähköautoja. (uutinen)

Sijoittajapodin uudessa jaksossa keskustellaan rakentamisen ja talotekniikan kaupan viime vuosien menestyksestä ja erityisesti siitä, miten menestystä tuetaan kehittämällä sekä asiakkaiden elämää että myyjien työtä helpottavia edistyksellisiä digitaalisia palveluita. Vieraana on Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan digitaalisista palveluista ja myymälä- ja palvelukonsepteista vastaava johtaja Johanna Kontio.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimiala on ollut viime vuosien menestystarina. Menestyksen taustalla on vuonna 2015 laadittu kasvustrategia, jota täsmennettiin rakentamisen ja talotekniikan kaupan osalta 2018. Strategia mahdollistaa tehokkaan toiminnan myös haastavissa ja vaihtelevissa olosuhteissa.

Osa tätä strategiaa ovat digitaaliset ratkaisut, joilla pyritään luomaan erinomainen asiakaskokemus. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen avulla helpotetaan myyjien työtä ja tehostetaan logistiikkaa.

Digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä huomioidaan se, että Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa palvelee kolmea asiakasryhmää – kuluttajia, ammattirakentajia ja teknisen tukkukaupan ammattilaisia – ja näiden tarpeet eroavat toisistaan sekä myymälöissä että digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden osalta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan digitaalisten palveluiden asiakastyytyväisyys onkin erinomaisella tasolla.

Johanna Kontio vastaa rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalla konsepteista, myymälöistä, digitaalisista palveluista sekä strategian toteutuksen seurannasta. Uudessa sijoittajapodin jaksossa Kontio ja Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola keskustelevat muun muassa siitä, miten digitaalisten palveluiden kehittämisessä huomioidaan eri asiakasryhmien toisistaan poikkeavat tarpeet ja miten digikehityksessä hyödynnetään synergiaetuja eri toimintamaiden välillä.

Kesto n. 10 minuuttia

 

 

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupasta on kasvanut kansainvälistä liiketoimintaa. Vuonna 2021 Keskon liikevaihto toimialalla kasvoi 14,7 prosenttia ja oli lähes 4,4 miljardia euroa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli lähes puolet. 

”Merkittävää on, että kaikki maat ja liiketoiminnot tekivät tulosta ja paransivat sitä huomattavasti. Meistä on tullut Pohjois-Euroopan johtava rakentamisen ja talotekniikan toimija”, sanoo rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

Historiallisen suurelle tulosloikalle luotiin kelpo pohjaluvut jo toissavuonna, kun koronan kotiin patistamat kuluttajat innostuivat remontoimaan ennennäkemättömällä tarmolla. Vaikka kuluttajakauppa on huipputasosta hiipunut, niin lähes 80 prosenttia myynnistä tuova yritysasiakaskauppa porskutti edelleen. Myös Ruotsissa ja Norjassa tehdyt yritysostot toivat nostetta, ja oma vaikutuksensa oli tietysti hintojen nousullakin.

Kansainvälistyminen alkoi vuosikymmeniä sitten

Ensimmäinen K-Rauta avattiin Ruotsiin jo vuonna 1996. Vuodet muissa maissa eivät aina ole olleet ruusuisia, mutta nyt menestyksen avaimet näyttävät löytyneen. Onnistumisen kivijalaksi toimialajohtaja nostaa maa- ja bisneskohtaiset strategiat, joiden toteutus alkoi muutama vuosi sitten.

Ensimmäinen K-Rauta avattiin Ruotsiin jo vuonna 1996. Vuodet muissa maissa eivät aina ole olleet ruusuisia, mutta nyt menestyksen avaimet ovat löytyneet muutama vuosi sitten käyttöön otettujen maakohtaisten strategioiden ansiosta.

Viime vuoden tuloskehitystä avitti myös markkinatilanne, mutta tärkeintä on ollut Rauhalan mukaan asiakasymmärrykseen perustuva pitkäjänteinen perustyö, joka on parantanut asiakaskokemusta:
”On tehty aktiivista myyntityötä, kehitetty valikoiman ja hinnoittelun hallintaa, tehostettu logistiikkaa ja rakennettu verkkokauppaa.”

Onnisen sopeutuminen erilaisille markkinoille on hyvä esimerkki siitä, miten maakohtainen lähestyminen toimii erilaisilla markkinoilla. Suomessa Onninen on markkinajohtaja sekä LVIK- että sähköalalla, Norjassa se on vahva sähkössä ja Ruotsissa on keskitytty palvelemaan infra-asiakkaita.

Positiivista kerrottavaa löytyy jokaisesta toimintamaasta

Vuoden 2021 tulos nousi yhteensä 130 miljoonaa euroa, josta yli puolet tehtiin ulkomailla. Suomessa liikevoitto nousi 181 miljoonaan, Norjassa 70 miljoonaan ja Ruotsissa 30 miljoonaan euroon. Myös Baltiassa ja Puolassa tulokset kasvoivat. Positiivista kerrottavaa löytyykin jokaisesta maasta.Suomessa sekä K-Rauta että Onninen paransivat viime vuonna entisestään niin myyntiään kuin tulostaan yritysasiakkaiden vahvan kysynnän siivittämänä. Molempien ketjujen markkinaosuus nousi historiallisen korkeaksi noin 44 prosenttiin.

Ruotsissa käännettä voiton puolelle jouduttiin odottamaan pitkään. Nyt toiminta on löytänyt lukuisten yrityskauppojen jälkeen uomansa ja markkinoiden valloitus etenee kolmella saralla. Liikevaihdoltaan suurin on ammattirakentaja-asiakkaisiin keskittynyt K-Bygg. K-Raudat tekevät yritysasiakas- ja kuluttajakauppaa, ja teknisen tukkukaupan Onninen toimittaa tavaraa muun muassa tuulivoimapuistojen ja vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiseen.

Norjasta on esitellä yli tuplaantunut liikevoitto. Byggmakker on noussut markkinakolmoseksi ja Onninen kasvattanut markkinaosuuttaan.

Baltian markkinoilla Onninen on teknisessä tukkukaupassa kasvava markkinajohtaja. Puolassa on hyvin kehittyvät markkinat ja paljon potentiaalia, mutta jalansijaa on päätetty hakea pelkästään teknisestä tukkukaupasta, jossa Onninen on jo tehnyt Rauhalan mukaan erinomaista työtä.

Maakohtaisen fokusoitumisen rinnalla on haettu synergioita muun muassa omien merkkien tuotteista ja Suomelle, Ruotsille ja Norjalle yhteisestä verkkokauppa-alustasta.

Tulevaisuuden näkymät lupaavat

Tulevaisuuden näkymiä toimialajohtaja luonnehtii lupaaviksi. Alkuvuosi on ylittänyt odotukset, ja Kesko antoi huhtikuussa positiivisen tulosvaroituksen erityisesti rakentamisen ja talotekniikan toimialan odotettua vahvemman kysynnän ja hintatason takia.

“Markkinoilla on vielä paljon potentiaalia. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa on tulevaisuuden kasvuala.”

Toimialajohtaja
Jorma Rauhala

”Vaikka kuluttajakaupan volyymi hieman laskeekin, niin ei siinä mitään romahdusta tulla näkemään. Mikäli inflaatio pitkittyy, sillä voi olla vaikutusta kysyntään, mutta viime aikoina on tehty paljon asuntokauppoja, rakennettu taloja ja ostettu mökkejä. Näissä riittää edelleen remontoitavaa, ja pidemmällä aikavälillä näkymiä vahvistavat megatrendit”, toimialajohtaja totetaa.

Alalla vaivanneet saatavuushaasteet eivät Rauhalan mukaan ole tahtia juuri hidastaneet:

”Yksittäisissä tuotteissa ja tuoteryhmissä kuten ilmalämpöpumpuissa toimitusajat ovat pitkiä, ja yksittäiselle asiakkaalle ja myyjälle on tietysti harmillista, jos remontti myöhästyy tuotepuutteiden takia. Usein laajasta valikoimastamme on löydettävissä korvaava tuote. Löysimme myös nopeasti korvaavia tuotteita Suomesta ja läntisestä Euroopasta, kun lopetimme puu- ja terästuotteiden sekä kaapeleiden tuonnin Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Tuonti näistä maista oli kokonaisuudessaan hyvin vähäistä.”

Tulevia vuosia buustaa myös vihreä siirtymä ja siihen liittyvät uudet energian tuottamista ja varastointia tehostavat ratkaisut.

”Teknologia tulee kehittymään ja digitaalisuus kasvamaan, ja se tuottaa toimialallemme kysyntää pitkälle tuleviin vuosiin. Haemme edelleen kasvustrategiamme mukaisesti kasvua myös yritysostoin, erityisesti Skandinaviasta ja yritysasiakaspuolelta. Tanskakin on mielenkiintoinen markkina, vakaa vauras maa. Jos ja kun sinne jonain päivänä mennään, kohteen pitää kuitenkin olla saman tien merkittävä toimija”, sanoo Rauhala.


Teksti: Kirsi Suurnäkki-Vuorinen
Tiivistelmä 25.5.2022 Kehittyvästä kauppa-lehdessä julkaistusta artikkelista.


Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahvan kehityksen ansioista Keskon historian paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos.
Kvartaalituloksemme on parantunut 12 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 6,5 % ja oli 2 707 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 144 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 28 miljoonaa euroa. Keskon kannattavan kasvun takana ovat oikeat strategiset valinnat ja niiden onnistunut toteutus.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvä kehitys kaikissa toimintamaissa toi ennätyksellisen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen. Liikevaihto kasvoi 200 miljoonaa euroa ja tulos kaksinkertaistui edellisvuodesta. Myynti ja kannattavuus paranivat merkittävästi yritysasiakaskaupan hyvän kehityksen ansiosta. Yritysasiakaskaupan osuus toimialan myynnistä on jo lähes 80 % ja se on nelinkertaistunut vuodesta 2014. Rakentamisen aktiviteetti on korkealla tasolla Pohjois-Euroopassa. Voimistunut hintainflaatio kasvattaa myös rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaa. Pitkittyessään hintainflaatio voi siirtää rakennusprojektien aloitusta.

Myös ruokakaupassa teimme vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvän tuloksen. Ruokakaupan kokonaismarkkina Suomessa on noin 20 miljardia euroa. Kokonaismarkkinasta noin 88 % on ruokakauppojen myyntiä ja foodservice-myyntiä noin 10 %. Ruoan kuluttajaverkkokaupan osuus kokonaismarkkinasta on noin 2 %. Ruokakaupassa meillä on Suomen laajin kauppaverkosto, foodservice-toimialan markkinajohtaja Kespro ja johtava ruoan verkkokauppa. Yhdessä nämä kolme muodostavat monipuolisen ruokakaupan kokonaisuuden ja Kesko on ainoa vahva toimija kaikilla kolmella osa-alueella. Uusien toimijoiden tulolla Suomen ruokakauppaan ei ole ollut näkyvää vaikutusta Keskon liiketoimintaan päivittäistavarakaupassa. Verkkokauppamme kehityksessä ei ole eroa pääkaupunkiseudun ja muiden alueiden välillä huolimatta pääkaupunkiseudulla aloittaneista uusista toimijoista. Pandemian väistyessä kulutuksen kasvu on ollut nopeaa foodservicessä. Kespron liikevaihto nousi uuteen ennätykseen ja kasvoi yli 27 %. Kespro on edelleen kasvattanut merkittävästi markkinaosuuttaan.

Autojen saatavuusongelmista huolimatta autokaupan kannattavuus parani. Tulosta paransivat myyntikatteiden kasvu ja kustannussäästöt. Uusien autojen pitkittyneet toimitusajat laskivat liikevaihtoa. Liikevoittoprosentti vahvistui 4,8 %:iin. Uusien autojen tilauskanta on ennätyskorkea. Koko autokaupan uudistaminen jatkuu strategian mukaisesti.

Keskon hallitus hyväksyi uuden kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian maaliskuussa ja otti vastuullisuustavoitteet osaksi johdon palkitsemista. Strategia asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan liiketoiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto.

Kannanottona Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa päätimme helmikuussa lopettaa venäläisten tuotteiden ostot ja elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Viime vuosina ostomme Venäjältä ovat olleet erittäin vähäiset. Sota ja asetetut pakotteet vaikuttavat merkittävästi maailmantalouteen. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja muutamme johtamista ja toimintaa tilanteen mukaisesti.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat parantuneet. Tämän vuoksi yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730-840 miljoonaa euroa, aikaisemmin arvio oli 680-800 miljoonaa euroa.


KESKON TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI 1-3/2022:

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 707,3 milj. euroa (2 539,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,5 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 6,6 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 143,7 milj. euroa (116,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 27,6 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 144,6 milj. euroa (115,7 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,20 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,20 euroa)

 

 

Kesko julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perjantaina 29.4.2022 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30 ja sitä voi seurata joko suorana tai jälkikäteen tallenteena.

Alle olemme koonneet ensimmäisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Keskon vuosiraportti 2021 julkistettiin maaliskuussa. Raportti on ennätyksellisen laaja ja kattaa 5 osiota. Vaikka osioissa käydään kattavasti läpi edellisen vuoden tapahtumia, ne sisältävät myös paljon taustoittavaa yleistietoa muun muassa Keskon strategiasta ja liiketoimintamalleista ja syistä sijoittaa Keskon osakkeisiin sekä vastuullisuustyöstämme ja sen tavoitteista ja tuloksista. Tutustu raporttiosioiden esittelyihin sekä osioihin.

 • Keskon varsinainen yhtiökokous pidetään 7.4.2022. Kokous päättää muun muassa yhtiön voitonjaosta: Keskon hallitus on ehdottanut, että vuodelta 2021 jaettaisiin osinkoa 1,06 euroa osakkeelta ja että osinko maksettaisiin neljässä erässä. (kokouskutsu ja ehdotukset)

 • Kesko päätti lopettaa venäläisten tuotteiden ostot sekä elintarvikkeiden viennin Venäjälle kannanottona järkyttävään tilanteeseen Ukrainassa. Kesko vetäytyi Venäjältä sekä ruoka- että rautakauppojen osalta vuosina 2016–2018 ja sen jälkeen Keskon hankinnat Venäjältä ovat olleet erittäin vähäiset. (uutinen)

 • Osakeohjelmat: Keskon osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat vuosille 2022–2025 (uutinen) ja Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2020-2023 ansaintajaksojen 2020 ja 2021 toteuma (uutinen).

 • Muutokset Keskon omien osakkeiden omistuksessa (uutinen 17.2., uutinen 15.3., uutinen 18.3.)

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti kasvoi tammikuussa (uutinen)

 • Keskon myynti kasvoi helmikuussa (uutinen)

Maaliskuun myyntiluvut julkistetaan huhtikuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO JA ASIAKASKOKEMUS

 • Kesko julkaisi ensimmäisenä suomalaisena pörssiyhtiönä tietotilinpäätöksen, jossa kuvataan sitä, miten luomme arvoa Keskolle ja sen sidosryhmille hyödyntämällä dataa vastuullisesti. Tutustu tietotilinpäätösraporttiin ja kuuntele sijoittajapodi, jossa aiheesta on keskustelemassa Keskon asiakastiedosta ja analytiikasta vastaava johtaja Minna Vakkilainen.

VASTUULLISUUS

 • Keskon vastuullisuusstrategia päivitettiin maaliskuussa: uuden strategian painopistealueet ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto. Keskon halitus päätti lisäksi sitoa yhtiön johdon palkitsemisen muun muassa ilmastopäästöjen vähentämiseen ja kansainvälisiin vastuullisuusindekseihin ja -arviointeihin liittyviin vastuullisuustavoitteisiin. (uutinen)

 • Kesko valittiin jälleen Corporate Knightsin maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle (Global 100). Kesko on ainoa yhtiö maailmassa, joka on valittu listalle joka vuosi sen perustamisesta lähtien. (uutinen)

 • Ympäristöjärjestö CDP arvioi vuosittain, kuinka hyvin yritykset sitouttavat tavarantoimittajansa tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Parhaat yritykset saavat Supplier Engagement Leader -tunnustuksen – Kesko sai tunnustuksen nyt jo toista vuotta peräkkäin. (uutinen)

 • Keskon järjestyksessään 22. kestävän kehityksen raportti julkaistiin maaliskuussa. Raportissa kuvataan Keskon vastuullisuustyön tavoitteita ja saavutuksia ja esitetään GRI-standardien mukaiset tunnusluvut. (raportti)
     

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • Uudistimme K-Ruoka-sovelluksen, jotta ruokaostosten tekeminen mobiilissa olisi entistä sujuvampaa. Sovelluksella on miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää ja K-ryhmän verkkokaupan asiakkaista jo noin joka viides tekee tilauksensa mobiilisovelluksessa. (uutinen)

 • Rakennustyöt etenevät Helsingin Ruoholahdessa, jonne rakennamme Suomen ensimmäistä automatisoitua verkkokaupan keräilyjärjestelmää ruokakaupan yhteyteen. (uutinen)

 • Saavutimme tavoitteemme vähentää ruokahävikkiä 13 % vuoden 2016 tasolta. Systemaattisen valikoimahallinnan lisäksi tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa ovat olleet K-kauppojen innovatiiviset ratkaisut, kuten hävikkihyllyt ja hävikkiä hyödyntävät tuotteet. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Avasimme uuden yritysasiakkaille suunnatun K-RautaPRO.fi-verkkokaupan. Yritysasiakkaat asioivat rautakaupassa yhä useammin sähköisten kanavien kautta. Onnisen myynnistä Suomessa jo noin 25 % tulee digitaalisista kanavista. (uutinen)

 • Liityimme ensimmäisenä kaupan alan toimijana vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen, joka pyrkii vauhdittamaan muovien kiertotaloutta vähentämällä muovin käyttöä ja edistämällä muovin kierrätystä rakennusalalla. (uutinen)

AUTOKAUPPA

 • K-latausverkoston laajentamista jatketaan tänä vuonna ja uusia asemia avataan merkittävästi enemmän kuin viime vuonna, jolloin niitä avattiin 22. Panostamme erityisesti pika- ja suurteholatauspisteiden verkoston kasvattamiseen. Sähköautojen lataamisen mahdollistavia K-Lataus-asemia on jo yli 100 K-kaupan yhteydessä ympäri Suomen. Latausmäärät kasvoivat 131 % vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna, mikä ylitti ennusteet. (uutinen)

Uudessa sijoittajapodin jaksossa keskustellaan tietotilinpäätösraportista, jonka Kesko on julkaissut ensimmäisenä pörssiyhtiönä Suomessa – mahdollisesti jopa koko maailmassa. Raportissa avataan sijoittajille sitä, miten Keskossa hyödynnetään sen käytössä olevia valtavia datamääriä vastuullisesti ja luodaan niiden avulla arvoa sekä yhtiölle itselleen että monille sen sidosryhmille. Sijoittajapodin vieraana on Keskon analytiikasta ja asiakastiedosta vastaava johtaja Minna Vakkilainen.

Sijoittajapodin vieraana on Keskon analytiikasta ja asiakastiedosta
vastaava johtaja Minna Vakkilainen

Keskolla on yrityksenä käytössään valtavat määrät dataa. Pelkästään Suomessa on 3,3 miljoonaa Plussa-asiakasta ja K-ryhmän digitaalisissa palveluissa on noin 25 miljoonaa käyntiä kuukaudessa. Data edustaa Keskolle jatkuvasti kasvavaa, osittain vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Arviomme mukaan hyödynnämme tällä hetkellä Keskon tietopääomasta noin 25 prosenttia: tavoitteenamme on tuplata datan käyttöaste vuoteen 2025 mennessä.

Tietotilinpäätös avaa dataan ja digitalisaation liittyviä mahdollisuuksia ja niiden arvoa

Pörssiyhtiöillä on paljon velvoitteita siitä, mitä niiden tulee raportoida tuloksestaan, tilinpäätöksestään ja hallinnoinnistaan. Keskossa ei ole kuitenkaan haluttu tyytyä pelkkään pakolliseen raportointiin, vaan olla edelläkävijöitä myös yritysraportoinnissa ja tarjota sidosryhmille avoimesti tietoa yhtiön toiminnan eri osa-alueista. Digitalisaatio on tärkeä painopistealue Keskon strategiassa, mutta aiemmin yritysraportoinnissa on painotettu pitkälti lähinnä dataan ja digitalisaatioon liittyvien riskien hallintaa. Tietotilinpäätöksen avulla pääsemme avaamaan sijoittajille myös dataan ja digitalisaatioon liittyviä mahdollisuuksia ja niiden arvoa.

Sijoittajapodissa keskustellaan tietotilinpäätöksestä ja datan käytöstä Keskossa 

Minna Vakkilainen vastaa Keskossa muun muassa analytiikasta, asiakastiedosta, tekoälyratkaisuista ja K-Plussa-kanta-asiakasohjelmasta. Vakkilainen on ollut vahvasti mukana myös Keskon ensimmäisen tietotilinpäätöksen suunnittelu- ja laatimisprosessissa. Uudessa sijoittajapodin jaksossa Vakkilainen ja sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola keskustelevat tietotilinpäätöksestä sekä Keskon datastrategiasta, tietopääomasta ja datavastuullisuudesta.

Kesto noin 9 minuuttia

 


Mikä on tietotilinpäätös?

Datan merkitys asiakaskokemuksen rakentamisessa, verkko- ja kivijalkakaupan sekä toimitusketjun johtamisessa sekä tehokkuuden parantamisessa on Keskossa keskeinen. Tietotilinpäätöksessä kuvataan datan hyödyntämistä asiakkaan ja liiketoiminnan eduksi Keskon strategian mukaisesti sijoittajia kiinnostavasta arvonluonnin näkökulmasta.

Keskon ensimmäinen tietotilinpäätös keskittyy pääasiassa päivittäistavarakaupan kuluttajaliiketoimintaan Suomessa. Mukana on monia konkreettisia case-esimerkkejä siitä, miten dataa hyödynnetään Keskon liiketoiminnassa.

Dataan liittyy liiketoiminta- ja asiakashyötyjen lisäksi myös uhkia ja riskejä, joita Kesko hallinnoi aktiivisesti. Nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuva sääntely haastavat meitä pysymään koko ajan askeleen edellä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja toimintamme suojaamisessa. Tietotilinpäätöksessä kuvataan myös näitä prosesseja ja vastuullista datan käyttöä.

 

Keskon vuotta 2021 koskeva vuosiraporttikokonaisuus sisältää viisi osiota ja yhteensä yli 300 sivua. Vaikka raporteissa käydään kattavasti läpi edellisen vuoden tapahtumia, ne sisältävät myös paljon taustoittavaa yleistietoa muun muassa Keskon strategiasta ja liiketoimintamalleista ja syistä sijoittaa Keskon osakkeisiin sekä vastuullisuustyöstämme ja sen tavoitteista ja tuloksista. Lisäksi julkaisemme ensimmäisenä pörssiyhtiönä Suomessa tietotilinpäätösraportin, jossa kuvaamme sitä, miten Keskossa hyödynnetään dataa vastuullisesti ja luodaan tietopääoman avulla arvoa sekä Keskolle että tärkeille sidosryhmillemme.


Keskon vuosiraporttikokonaisuuden eri osiosta ja niiden sisällöistä on kerrottu tarkemmin alla. 


Keskon suunta

Keskon suunta -osiossa esitellään Keskoa yhtiönä ja sijoituskohteena. Osio sisältää paljon tietoa keväällä 2021 päivitetystä Keskon strategiasta sekä kattavat esittelyt kaikista kolmesta toimialasta ja niiden toimintaympäristöistä. Mukana on lisäksi mm. havainnollistavat kaaviot Keskon liiketoimintamallista ja kauppiasliiketoiminnasta.  

 

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus -osio kattaa Keskon keskeiset tunnusluvut sekä hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastus-kertomuksen vuodelta 2021. Raportissa kerrotaan myös, mikä osuus Keskon toiminnoista on uuden EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (EU-taksonomia) mukaisesti
taksonomiakelpoisia.

Tutustu raporttiin täällä


Tietotilinpäätös

Kesko julkaisee ensimmäisenä suomalaisena pörssiyhtiönä tietotilinpäätösraportin, jossa kuvataan sitä, miten Keskossa hyödynnetään dataa vastuullisesti ja luodaan tietopääoman avulla arvoa sekä Keskolle että tärkeille sidosryhmillemme, kuten asiakkaille, kauppiaille ja kumppaneille.

Ensimmäisen tietotilinpäätöksen painopiste on päivittäistavarakaupan kuluttajaliiketoiminnassa ja raportissa on esitelty paljon konkreettisia case-esimerkkejä tiedon hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Tutustu raporttiin täällä


Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen osiossa kuvataan Keskon vastuullisuustyön tavoitteita ja saavutuksia sekä esitetään GRI-standardien mukaiset tunnusluvut. Raportissa kerrotaan mm. Keskon toiminnan ilmastovaikutuksista ja siitä, millaisin keinoin pyrimme hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä ja oman toiminnan nollapäästöihin vuoteen 2030 mennessä sekä miten kannustamme sidosryhmiämme vähentämään päästöjään.

Tutustu raporttiin täällä

 

Hallinnointi 

Hallinnointi-osio sisältää Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä Keskon hallituksen ja konsernijohtoryhmän esittelyt.

Tutustu raporttiin täällä

 

Vuoden 2021 tulos oli Keskon historian paras ja myös vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen tulos oli ennätys. Vuosituloksemme on parantunut seitsemän vuotta peräkkäin ja myös kvartaalitulos on parantunut 11 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Olemme usean vuoden ajan kasvattaneet myyntiä ja tulosta, mikä on vahva osoitus kasvustrategian toimivuudesta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 8,2 % ja oli 11 300 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 776 miljoonaa euroa ja se kasvoi 208 miljoonaa euroa.

Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,06 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 421 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Päivittäistavarakaupassa teimme ennätystuloksen vuonna 2021. Myynti kasvoi ja onnistuimme vahvistamaan asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta. Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 443 miljoonaan euroon. Toimialan kannattavuus oli kansainvälisesti huipputasoa vertailukelpoisen liikevoittoprosentin ollessa 7,5 %. Liikevaihto ja myynti vahvistuivat edelleen sekä ruokakaupassa että foodservice-liiketoiminnassa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 14,2 % vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Päivittäistavarakaupassa vahvuutemme on laaja kauppaverkosto yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa edelleen myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa teimme ennätystuloksen. Myynti ja kannattavuus paranivat kaikissa liiketoiminnoissa. Menestyksen taustalla ovat maakohtaisten strategioiden onnistunut toteutus ja hyvä kysyntä. Vahva kasvu jatkui erityisesti yritysasiakaskaupan vetämänä. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi 14,7 % ja oli 4 388 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoitto-% nousi uudelle tasolle ollen 7,2 %. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden hyvä kehitys ja tuotteiden korkea hintataso. Suomessa Onnisen ja K-raudan kehitys jatkui vahvana. Myös Norjassa ja Ruotsissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin sekä teknisessä kaupassa että rautakaupassa. Kannattavuutta on vahvistanut myös viime vuosina toteutetut uudistukset ja yrityskaupat sekä ostettujen yritysten onnistunut integrointi. Olemme panostaneet strategiassamme yritysasiakaskauppaan ja sen osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä nousi 75 %:iin. Kansainvälisen toiminnan osuus toimialan liikevaihdosta kasvoi ja se oli 46 %. 

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Vuonna 2021 autokaupan liikevaihto kasvoi 15,2 % ja oli 1 028 miljoonaa euroa. Toimialan kannattavuus parani vertailukelpoisen liikevoittoprosentin noustessa 5,1 %:iin. Kaikki autokaupan liiketoiminnot, uudet autot, käytetyt autot ja palvelut, olivat kannattavia. Uudistamis- ja tehostamistoimet, kilpailukykyinen mallisto sekä vahvistunut uusien ja käytettyjen autojen kysyntä kasvattivat myyntiä ja paransivat kannattavuutta. Erityisesti uusien täyssähköautojen ja ladattavien hybridien kysyntä kasvoi. Globaali komponenttipula rajoitti uusien autojen saatavuutta.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa. Työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. 

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa sekä  yhteistyökumppaneitamme arvokkaasta työstä, jota olette tehneet Keskon ja meidän yhteisen menestyksemme eteen vuonna 2021.

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI VUONNA 2021:

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 300,2 milj. euroa (10 669,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 8,2 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 5,9 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 milj. euroa (567,8 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 207,7 milj. euroa
 • Liikevoitto oli 775,2 milj. euroa (600,2 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,43 euroa (0,97 euroa)
 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,44 euroa (1,09 euroa)

 

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI VUODEN 2021 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ:

 • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 870,3 milj. euroa (2 662,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,2 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 7,8 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 203,5 milj. euroa (165,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 37,9 milj. euroa
 • Liikevoitto oli 204,9 milj. euroa (155,6 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,31 euroa)
 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,29 euroa


Tustustu tarkemmin Keskon tulokseen vuodelta 2021:
Tulostiedote ja Mikko Helanderin tulosesitys

Takaisin ylös