Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 3 823 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2020-2023  ansaintajaksojen 2020 ja 2021 kohderyhmään kuuluneelle johtohenkilölle.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 3.2.2022 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2020-2023 ansaintajaksojen 2020 ja 2021 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella.

Tänään luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 7 646 B-osaketta. Bruttoansainnasta on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä (3 823 B-osaketta) on suoritettu osallistujalle yhtiön B-osakkeina.         

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 620 858 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös