Keskon Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman RSP 2021 toteuttaminen

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa RSP 2021-2023 -ohjelmasta yhteensä 3 000 Keskon B-osaketta yhtiön avainhenkilölle.

Osakemäärä on ilmoitettu bruttoansaintana, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujalle osakkeina. Osakkeet luovutetaan osallistujalle 7.12.2022. Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän osakeohjelmista on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma ("RSP") koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista. Osakepalkkio-ohjelmien osakkeet maksetaan Keskon B-osakkeina.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös