Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj on tänään luovuttanut yhteensä 4 918 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota.

Hallituksen jäsenille tehty osakkeiden luovutus perustuu Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 päätökseen hallituksen vuosipalkkion maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu pörssitiedotteella 7.4.2022 ja hallituksen päätöksestä luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita 29.4.2022.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Kesko Oyj:llä on hallussaan 2 624 681 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös