Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Pääjohtaja Mikko Helander: Kesko teki historiansa parhaan Q1-tuloksen rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahvan kehityksen ansioista

02.05.2022


Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahvan kehityksen ansioista Keskon historian paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos.
Kvartaalituloksemme on parantunut 12 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 6,5 % ja oli 2 707 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 144 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 28 miljoonaa euroa. Keskon kannattavan kasvun takana ovat oikeat strategiset valinnat ja niiden onnistunut toteutus.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvä kehitys kaikissa toimintamaissa toi ennätyksellisen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen. Liikevaihto kasvoi 200 miljoonaa euroa ja tulos kaksinkertaistui edellisvuodesta. Myynti ja kannattavuus paranivat merkittävästi yritysasiakaskaupan hyvän kehityksen ansiosta. Yritysasiakaskaupan osuus toimialan myynnistä on jo lähes 80 % ja se on nelinkertaistunut vuodesta 2014. Rakentamisen aktiviteetti on korkealla tasolla Pohjois-Euroopassa. Voimistunut hintainflaatio kasvattaa myös rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaa. Pitkittyessään hintainflaatio voi siirtää rakennusprojektien aloitusta.

Myös ruokakaupassa teimme vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvän tuloksen. Ruokakaupan kokonaismarkkina Suomessa on noin 20 miljardia euroa. Kokonaismarkkinasta noin 88 % on ruokakauppojen myyntiä ja foodservice-myyntiä noin 10 %. Ruoan kuluttajaverkkokaupan osuus kokonaismarkkinasta on noin 2 %. Ruokakaupassa meillä on Suomen laajin kauppaverkosto, foodservice-toimialan markkinajohtaja Kespro ja johtava ruoan verkkokauppa. Yhdessä nämä kolme muodostavat monipuolisen ruokakaupan kokonaisuuden ja Kesko on ainoa vahva toimija kaikilla kolmella osa-alueella. Uusien toimijoiden tulolla Suomen ruokakauppaan ei ole ollut näkyvää vaikutusta Keskon liiketoimintaan päivittäistavarakaupassa. Verkkokauppamme kehityksessä ei ole eroa pääkaupunkiseudun ja muiden alueiden välillä huolimatta pääkaupunkiseudulla aloittaneista uusista toimijoista. Pandemian väistyessä kulutuksen kasvu on ollut nopeaa foodservicessä. Kespron liikevaihto nousi uuteen ennätykseen ja kasvoi yli 27 %. Kespro on edelleen kasvattanut merkittävästi markkinaosuuttaan.

Autojen saatavuusongelmista huolimatta autokaupan kannattavuus parani. Tulosta paransivat myyntikatteiden kasvu ja kustannussäästöt. Uusien autojen pitkittyneet toimitusajat laskivat liikevaihtoa. Liikevoittoprosentti vahvistui 4,8 %:iin. Uusien autojen tilauskanta on ennätyskorkea. Koko autokaupan uudistaminen jatkuu strategian mukaisesti.

Keskon hallitus hyväksyi uuden kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian maaliskuussa ja otti vastuullisuustavoitteet osaksi johdon palkitsemista. Strategia asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan liiketoiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto.

Kannanottona Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa päätimme helmikuussa lopettaa venäläisten tuotteiden ostot ja elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Viime vuosina ostomme Venäjältä ovat olleet erittäin vähäiset. Sota ja asetetut pakotteet vaikuttavat merkittävästi maailmantalouteen. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja muutamme johtamista ja toimintaa tilanteen mukaisesti.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat parantuneet. Tämän vuoksi yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730-840 miljoonaa euroa, aikaisemmin arvio oli 680-800 miljoonaa euroa.


KESKON TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI 1-3/2022:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 707,3 milj. euroa (2 539,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,5 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 6,6 %

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 143,7 milj. euroa (116,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 27,6 milj. euroa.

  • Liikevoitto oli 144,6 milj. euroa (115,7 milj. euroa)

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,20 euroa)

  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,20 euroa)

 

 

Takaisin ylös