Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Sijoittajablogi: yhteenveto Q4/2021

Keskon sijoittajaviestintä | 31.12.2021

Kesko julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen torstaina 3.2.2022 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30 ja sitä voi seurata joko suorana tai jälkikäteen tallenteena.

Alle olemme koonneet viimeisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

 

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Sijoittajapodissa Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund: Vahva uudistuminen on kasvattanut Keskon myyntiä, markkinaosuuksia, kannattavuutta ja osingonjakoa – sekä osakkeenomistajien määrää” (sijoittajapodcast)

 • ”Kesko sijoituskohteena” - Pääjohtaja Mikko Helander Inderesin sijoittajapäivässä 22.11. (tallenne)

 • Tuorein muutos Keskon omien osakkeiden omistuksessa (tiedote 2.11.

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti kasvoi lokakuussa (uutinen)

 • Keskon myynti kasvoi marraskuussa (uutinen)

Joulukuun myyntiluvut julkistetaan tammikuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO 

 • Kesko Digital Hour: tallenne Keskon digiteemaisesta sijoittajatapahtumasta 1.12. Puhujina Chief Digital Officer Anni Ronkainen ja talousjohtaja Jukka Erlund (esitykset englanniksi, tapahtumasivu)

ASIAKASKOKEMUS

 • Keskon urheilukaupassa Intersportin asiakastyytyväisyys nousi uuteen ennätykseen Kaupan liiton tutkimuksessa, apuna Plussa-asiakastiedot (uutinen)

VASTUULLISUUS

 • Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Keskon uudet tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, joiden avulla sitoudutaan rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen (uutinen) 

 • Kesko valittiin jälleen mukaan Dow Jonesin DJSI World -kestävän kehityksen indeksiin; vastuullisuusarvioinnissa Kesko sai toimialansa parhaat kokonaispisteet mm. osioista, joissa tarkasteltiin ilmastotavoitteita, energiatehokkuutta, päästöjä, pakkauslinjausta, ihmisoikeusarviointia ja hallinnointiperiaatteita (uutinen)

 • Kesko on yksi maailman 200 yrityksestä, joka sai korkeimman arvosanan ’A’ ilmastotyöstään CDP:n arvioinnissa (uutinen)

 • Keskon vuosiraportti valittiin Fibsin vastuullisuusraportointikilpailun voittajaksi uudessa Biodiversiteetti-sarjassa (uutinen)

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • Kun ulkona syömisen suosio kasvaa, Kesko myy ruuat myös ravintolapöytiin – vieraana tukkukauppa Kespron johtaja Mika Halmesmäki (sijoittajapodcast)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Keskon vahvistaa asemaansa Ruotsin rautakauppamarkkinassa ostamalla ammattirakentajia palvelevan Kungälvs Trävaruaktiebolagin (uutinen 8.12.)

AUTOKAUPPA

 • Autoilun markkinan murros tarjoaa uusia kasvumahdollisuuksia – toimialajohtaja Matti Virtasen esitys SEB:n järjestämässä tilaisuudessa 22.11. (esitysmateriaali)

Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund vastaa Keskossa talouden lisäksi tietohallinnosta, yritysjärjestelyistä, riskienhallinnasta ja epäsuorista hankinnoista. Vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjuntakin päätyvät nykyään myös talousjohtajan pöydälle mm. EU-taksonomian edellyttämän raportoinnin myötä. Keskon investoinnit perustuvat jatkossakin yhtiön kannattavan kasvun strategiaan ja niissä painottuvat erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseen ja digitalisaation edistämiseen tähtäävät projektit. Teknologian avulla tehostetaan toimintaa ja parannetaan kustannustehokkuutta.

Vuoden viimeisessä sijoittajapodin jaksossa Erlund ja sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola pohtivat, miksi ennätysmäärä suomalaisia on päättänyt viime vuosina sijoittaa Keskoon, miten Kesko pystyy saavuttamaan sille aiemmin tänä vuonna asetetut taloudelliset tavoitteet ja millaisista lähtökohdista Kesko suuntaa vuoteen 2022. 

Kesto noin 10 minuuttia


Lisää aiheesta: Jukka Erlund kertoi Keskon investoinneista ja teknologian ja digitalisaation hyödyntämisestä myös joulukuun alussa järjestetyssä Digital Hour -sijoittajatilaisuudessa

 

Digitalisaatiolla on ollut merkittävä rooli Keskon viime vuosien uudistumisprosessissa. Keskon digitaalinen myynti on tällä hetkellä noin 1,4 miljardia euroa, mutta katsomme, että digitalisaatio luo lisämahdollisuuksia kaikille kolmelle toimialalle. Järjestimme 1.12.2021 virtuaalisen Kesko Digital Hour -sijoittajatilaisuuden, jossa Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen ja talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund kertoivat digitalisaation ja datan käytön mahdollisuuksista sekä vastasivat sijoittajaviestinnän johtajan Hanna Jaakkolan linjoilta poimimiin kysymyksiin.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund ja Chief Digital Officer Anni Ronkainen kertoivat virtuaalisessa Kesko Digital Hour -sijoittajatilaisuudessa, kuinka Keskossa hyödynnetään dataa ja digitalisaatiota sekä omien prosessien tehostamisessa että asiakaskokemusten parantamisessa. 

Digitalisaatio ja asiakaskokemus ovat Keskon strategiassa kaksi keskeistä, toisiaan tukevaa teemaa. Keskoa voidaan pitää kaupan alan digitalisaation edelläkävijänä monilla alueilla, mutta näemme vielä paljon lisäpotentiaalia digitalisaation ja datan käytön kehittämisessä. Meille tärkeimmät tavoitteet digitalisaation hyödyntämisessä ovat asiakaskokemuksen parantaminen sekä omien toimintojen tehostaminen ja sen myötä kustannusten karsiminen. 

Chief Digital Officer Anni Ronkainen painotti datan merkitystä digitalisaation polttoaineena. Data on keskeistä kaikessa Keskon toiminnassa ja Keskossa tähdätään aidosti datapohjaiseen organisaatioon, jossa tieto, analytiikka ja tekoäly tukevat liiketoimintaa sekä operatiivisella että strategisella tasolla ja luovat arvoa asiakkaillemme. Ronkainen arvioi, että Kesko hyödyntää tällä hetkellä noin 25 % datastaan ja uskoo luvun nousevan lähivuosina 50 %:iin. Samanaikaisesti datavarantojen laatu paranee ja mahdollisuudet datan hyödyntämiseen monipuolistuvat. Dataa Kesko saa useista eri lähteistä. Asiakastiedossa tärkeä lähde on Plussa-kanta-asiakasjärjestelmä, johon kuuluu Suomessa 3,3 miljoonaa aktiivista jäsentä. Plussa-datan avulla voidaan kehittää kauppakohtaisia liikeideoita ja osuvampia tuotevalikoimia. Lisäksi sitä palautetaan asiakkaille henkilökohtaisesti räätälöityjen palveluiden ja suositusten muodossa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund totesi, että digitalisaation, teknologian ja datan vaikutus Keskon toimintaan ja menestykseen on ollut merkittävä – ei pelkästään myynnin kasvun osalta, vaan myös katteiden ja kustannustehokkuuden kannalta. Keskon kustannussuhde on laskenut merkittävästi viime vuosina.

IT ja digitalisaatio auttavat tehostamaan Keskon toimintaa kolmella tavalla: ne edistävät synergiaetujen toteutumista (yhteinen arkkitehtuuri, alustat ja järjestelemät), tehostavat prosesseja ja prosessiautomaatiota ja lisäksi hyödynnetään data-analytiikkaa (datalähtöiset liiketoimintaprosessit ja päätöksenteko).

Investoinneissa panostukset kauppapaikkoihin ovat jatkossakin isoin erä, mutta IT- ja digi-investointien merkitys kasvaa jatkuvasti. Tavoitteena on rakentaa datan käyttöön, verkkokauppaan, digialustoihin ja yhteisen ytimen, esim. ERP-järjestelmien, edellytyksiä. Myös markkinoinnissa siirrytään yhä vahvemmin digipuolelle.

Digitalisaatio on keskeisessä roolissa myös kaikkien Keskon kolmen toimialan kasvustrategiassa. Niistä päivittäistavarakaupassa panostetaan vahvasti ruuan verkkokaupan kehittämiseen. Uskomme ruuan verkkokaupan myynnin kasvun jatkuvan ja pysyvän korkeammalla kuin ennen koronaa. Data tukee päätöksentekoa ja sen avulla luodaan työkaluja, jotka helpottavat muun muassa kauppojen valikoimasuunnittelua ja hinnoittelua. Kullekin kaupalle määritellyt kauppakohtaiset liikeideat pohjautuvat niin ikään dataan. Digitaaliset markkinointinäytöt tekevät kaupoista aiempaa tärkeämpiä mainoskanaiva.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalla olennaista on räätälöidä digi- ja verkkopalvelut kolmen erilaisen asiakasryhmän – teknisen tukkukaupan asiakkaiden, ammattirakentajien ja kuluttajien – tarpeita vastaaviksi. Ammattilaisille tärkeää on valikoimien laajuus, kattavat tuotetiedot ja luotettavat toimitukset, kun taas kuluttajat kaipaavat inspiraatiota, selkeitä ohjeita ja kilpailukykyisiä hintoja. Toiminta rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on maakohtaista, mutta synergioita haetaan esimerkiksi IT:ssä ja teknologiassa.

Autokaupassa digimatka on vasta ensi kilometreillä, mutta digitalisaatiolla on merkittävä rooli toimialan uudistamisessa. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin autokaupan toimintoihin uusien autojen myynnistä aina huoltoon ja käytettyjen autojen ostoon ja myyntiin sekä IT:n ja rahoituksen kaltaisiin tukitoimintoihin. Digikanavat ovat autokaupalle tärkeitä myös asiakashankinnan kannalta.

On myös huomioida, että merkittävä osa Keskon digimyynnistä tulee yrityskaupasta. Esimerkiksi Onnisen teknisessä tukkukaupassa digimyynti on nyt 520 miljoonaa euroa ja foodservice-tukkuyhtiö Kespron myynnistä yli 80 % tulee digikanavien kautta.

Lisää aiheesta: Data auttaa meitä luomaan yhä parempia asiakaskokemuksia - sijoittajapodissa Chief Digital Officer Anni Ronkainen 

Ruokakaupat ovat korona-aikana hyötyneet siitä, että ihmiset ovat ostaneet ja tehneet ruokaa paljon kotona. Tästä huolimatta Keskossakin on odotettu paluuta normaalimpaan elämään ja sen myötä ravintoloihin, kahviloihin sekä työpaikkaruokaloihin – ei vähiten siksi, että Keskoon kuuluva Kespro on Suomen markkinajohtaja foodservice-tukkukaupassa ja edellä mainitut toimijat sen tärkeitä asiakkaita. K-ruokakauppojen ja Kespron tukkukaupan muodostama ruokakaupan kokonaisuus onkin ainutlaatuinen jopa kansainvälisesti tarkasteltuna. Ulkona syömisen suosion odotetaan jatkossa jatkavan kasvamistaan, mikä merkitsee merkittävää kasvupotentiaalia myös Kesprolle.

Suomen foodservice-tukkumarkkinan kooksi arvioidaan noin 4 miljardin euroa. Foodservice-asiakaskunta on hyvin moninainen ja sen tarpeet vaihtelevat suuresti monen kokoisista ravintoloista ja kahviloista aina erilaisiin laitoksiin, huoltoasemiin ja ruokakauppoihin. Foodservice-tukkukaupan markkinajohtajana Kespron onkin tärkeää tunnistaa asiakaskohtaiset tarpeet ja räätälöidä palvelut niiden mukaisiksi. Korona-aika on koetellut Kespron asiakkaita merkittävästi, mutta pitkällä tähtäimellä ulkona syömisen trendin odotetaan jatkavan kasvamistaan, sillä Suomi on tässä vielä selvästi jäljessä monia muita Euroopan maita.

Tuoreessa sijoittajapodin jaksossa Kespron toimitusjohtaja Mika Halmemäki ja Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola keskustelevat foodservice-markkinan kasvupotentiaalista sekä siitä, millaisen kilpailuedun ketterä ja asiakkaiden menestykseen tähtäävä toimintatapa tarjoaa Kesprolle.

Kesto noin 11 minuuttia

 

Tulokset, joita olemme saavuttaneet, kertovat strategian toimivuudesta ja onnistuneista valinnoista. Työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu, kommentoi Mikko Helander Keskon Q3-tulosta.

Keskon kolmannen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen ennätys. Myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,8 % ja oli 2 902,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,4 milj. euroa ja se kasvoi 54,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus oli kaikkien aikojen paras. Autokaupassa tulos parani selvästi. Sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus on noussut Euroopan parhaiden toimijoiden tasolle. Vahvan kasvun taustalla on kasvustrategiamme onnistunut toteutus ja myönteinen markkinatilanne.

Vahva kehitys jatkui ruokakaupassa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja myymäläverkosto ja hyvillä paikoilla sijaitsevat kaupat, yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta. Myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 122,2 milj. euroa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 17,3 % vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Markkinaosuus kasvoi ruokakaupassa. K-ruokakauppojen päivittäistavaroiden myynti kasvoi 3,3 % ja Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon kehitys oli +8,9 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vahva kasvu jatkui kaikissa toimintamaissa yritysasiakaskaupan vetämänä. Maakohtaisten strategioiden onnistunut toteutus ja vahva kysyntä toivat ennätyksellisen kolmannen vuosineljänneksen tuloksen. Suomessa Onnisen ja K-raudan kehitys jatkui vahvana. Myös Norjassa ja Ruotsissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin sekä rautakaupassa että teknisessä kaupassa. Kannattavuutta on vahvistanut myös viime vuosina toteutetut uudistukset ja yrityskaupat sekä ostettujen yritysten onnistunut integrointi. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 14,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 104,5 milj. euroon. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden vahva kehitys ja edelleen jatkunut raaka-aineiden hintojen nousu.

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Autokaupan liikevaihto kasvoi 6,7 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 18,2 miljoonaan euroon. Autokaupassa myyntikatteen kasvu ja kustannusten sopeuttaminen ovat tukeneet kannattavuutta. Sekä uusien että käytettyjen autojen kysyntä oli vahvaa. Komponenttipulasta johtuva saatavuusongelma on kuitenkin hidastanut uusien autojen toimituksia ja käytettyjen autojen saatavuutta. Täyssähköautojen suunniteltu autoveron poisto 1.10. alkaen vaikutti autojen luovutuksiin.

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut entisestään. Lähivuosina korostuu konkrettinen työ ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupan rooli on selvästi oman toiminnan päästöjen vähentämistä merkittävämpi. Jaamme tietoa asiakkaillemme heidän valinnoistaan ja kannustamme entistä vastuullisempaan elämäntapaan kaikilla toimialoilla. Lisäksi haastamme tavarantoimittajia ja koko toimitusketjua päästöjen vähennystoimiin ja asettamaan omat konkreettiset päästövähennystavoitteet.

Pohjoismaat ovat maailman vakaimpia ja parhaiten toimivia yhteiskuntia. Hyvän yleisen talouskehityksen arvioidaan jatkuvan toimintamaissamme. Kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet ja rahaa on käytettävissä kulutukseen. Myös kotimaisen kysynnän arvioidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla. Lisäksi niin kutsuttu vihreä siirtymä lisää julkisia ja yksityisiä investointeja ja tarjoaa kasvumahdollisuuksia kaikilla toimialoillamme.

Jatkamme kasvustrategiamme toteutusta. Päivittäistavarakaupassa vahva ruokakaupan kokonaisuus luo hyvän pohjan kannattavalle kasvulle myös tulevaisuudessa. K-ruokakaupat ja Kespron foodservice-liiketoiminta muodostavat ainutlaatuisen ja vahvan kokonaisuuden. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa puolestaan vahva maakohtainen tekeminen tukee kasvua. Tänä päivänä jo 75 % liikevaihdosta tulee yritysasiakaskaupasta ja yritysasiakaskaupan kysyntä on vahvassa kasvussa. Autokaupassa autoilun murros ja oman toiminnan uudistaminen tukevat myynnin kasvua. Työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. Tulokset, joita olemme saavuttaneet, kertovat strategian toimivuudesta ja onnistuneista valinnoista.
 

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI 7-9/2021:

 • Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 902,4 milj. euroa (2 651,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,8 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 9,4 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,4 milj. euroa (181,8 milj. euroa).

 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 54,5 milj. euroa

 • Liikevoitto oli 236,5 milj. euroa (224,6 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,33 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,48 euroa)


Tustustu tarkemmin Keskon Q3-tulokseen:

Keskon Q3/2021-tulostiedote ja Mikko Helanderin tulosesitys 

 

Sijoittajablogi: yhteenveto Q3/2021

Keskon sijoittajaviestintä | 30.09.2021

Kesko julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen perjantaina 29.10.2021 noin klo 9.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 11.00 ja sitä voi seurata joko suorana tai jälkikäteen tallenteena täällä.

Alle olemme koonneet kolmannen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

Konserni ja osakkeet 

* Keskon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano (tiedote 13.9.)

* Tuorein muutos Keskon omien osakkeiden omistuksessa (tiedote 17.9.)

* Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (tiedote 9.9.)

Myynnin kehitys

* Keskon myynti kasvoi heinäkuussa (tiedote)

* Keskon myynti kasvoi elokuussa (tiedote)

Syyskuun myyntiluvut julkistetaan lokakuun puolivälissä.

Tutustu myös:


Sijoittajaesitykset

Roadshow-esitys, SEB Nordic Large Cap -seminaari (englanniksi)

Keskon sijoittajapodcastit 

Ruokakaupan menestyksen eväät jatkossa - vieraana päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli 

* Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala:
”Meillä on huikea potentiaali jatkaa kannattavaa kasvua"

Autoilun sähköistyminen tulee vaikuttamaan kaikkeen autokauppaan – vieraana autokaupan toimialajohtaja Matti Virtanen 

* Kilpailuetua räätälöidyistä kauppakohtaisista liikeideoista - vieraina Ari Akseli ja Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen
 

Päivittäistavarakaupan uutiset

* Kesko tekee miljoonapanostuksen ruuan verkkokauppaostosten noutopalveluiden kehittämisen (blogikirjoitus)

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan uutiset

* Kesko ostaa ammattirakentajia palvelevan Byggarnas Partnerin ja vahvistaa entisestään asemaansa Ruotsin rautakauppamarkkinassa (tiedote 23.7.21) 

* Kesko suunnittelee noin 40 hehtaarin kokoisen tontin hankintaa Onnisen uuden logistiikkakeskuksen käyttöön (uutinen)

Autokaupan uutiset

* Kesko lanseeraa autoalalle uuden kuluttajabrändin: K-Auto panostaa asiakaskokemukseen (uutinen)

* Lisääntynyt kiinnostus sähköautoilua kohtaan ja sähköautojen myynnin kasvu näkyvät latausasemilla: K-Latauksen latausmäärät kasvoivat heinäkussa 137 % edellisvuodesta (uutinen)

Vastuullisuusuutiset 

* Kesko saavutti kaakaolinjauksen tavoitteet ajallaan - kaikki Keskon omien Pirkka- ja K-Menu -tuotesarjojen kaakao ja suklaa on nyt 100-prosenttisesti kestävää alkuperää (uutinen

* K-ryhmä valmiina kertakäyttömuovidirektiivin (SUP) velvoitteisiin (uutinen)

* K-ryhmä ja Paulig yhdistävät voimansa kestävän kahvinviljelyn puolesta – 70 000 kahvipuun taimea istutetaan Nicaraguaa (uutinen)

* Hävikkiruuasta valmistettujen tuotteiden määrä kasvaa jatkuvasti - Suomen ensimmäinen hävikkiglögi tehdään K-ryhmän keskusvaraston hävikkiomenoista (uutinen

 

Autokaupalla on Keskossa pitkät perinteet: autokauppa on ollut osa Keskon liiketoimintaa vuodesta 1978 ja K-Auto toimii maailman suurimpiin autonvalmistajiin kuuluvan Volkswagen-konsernin automerkkien – Volkswagenin, Audin, SEATin, CUPRAn, Porschen ja Bentleyn sekä Volkswagen Hyötyautojen ja MAN-kuorma-autojen – maahantuojana ja jälleenmyyjänä Suomessa. Vuonna 2020 K-Auton edustamien merkkien markkinaosuus Suomessa oli 16,9 % (sis. henkilö- ja pakettiautot). K-Auto ja itsenäiset jälleenmyyjät toimivat uusien ja käytettyjen autojen kauppiaana ja tarjoavat huolto- ja jälkimarkkinointipalveluja noin 70 liikkeessä eri puolella Suomea.

Autoala kokonaisuudessaan on suuren murroksen keskellä: yksistään Volkswagen aikoo vuoteen 2025 mennessä investoida 16 miljardia euroa sähköistämiseen ja digitalisaatioon. Volkswagenin kumppanina Keskon autokauppa on vahvasti tässä kehityksessä mukana. Tämän vuoden toisella neljänneksellä täyssähköautojen osuus Keskon autokaupan myynnistä oli jo 23 % ja Keskon markkinaosuus sähköautojen kaupasta Suomessa lähes 50 %.

Huhtikuusta lähtien Keskon autokauppaa on uuteen aikakauteen ohjannut Matti Virtanen, jolla on taustallaan pitkä ura teknologiateollisuuden johtotehtävissä mm. Nokialla, Compaqilla ja Hewlett-Packardilla sekä Euroopassa että USA:ssa. Hän on lisäksi toiminut vaihtoautokauppaan keskittyvän pörssiyhtiön Kamuxin hallituksen puheenjohtajana. Sijoittajapodin tämänkertaisessa jaksossa Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola käy Matin kanssa läpi autoalan murrosta ja Keskon autokaupan uudistumisohjelmaa sekä sitä, miten K-Auto aikoo päästä tavoitteisiinsa kasvattaa markkinaosuuttaan ja tarjota alan paras asiakaskokemus.

Kesto n. 17 minuuttia

Kulunut vuosi on ollut menestyksekäs Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalle. "Kasvu on jatkunut vahvana, ja kaikki ketjumme jokaisessa maassa tekevät tulosta", toimialajohtaja Jorma Rauhala sanoo.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoisesti peräti 13,2 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 69,5 miljoonaa euroa. "Olemme saavuttaneet liikevoiton suhteen toimialalle aiemmin asetetut tavoitteet ja nousseet kiistatta parhaimmistoon koko Euroopassa. Kaikki kahdeksan maata sekä kaikki ketjumme jokaisessa maassa tekevät tulosta", Jorma Rauhala sanoo.

Suomessa sekä K-Raudan että Onnisen vahva kehitys on jatkunut tämän vuoden alussa niin markkinaosuuksien kuin myynnin ja tuloksenkin osalta, mistä toimialajohtaja lähettää isot kiitokset kaikille kauppiaille sekä kauppojen henkilökunnalle.

Norjassa Byggmakkerilla ja Onnisella on ollut erittäin vahva alkuvuosi ja kannattavuus on pystytty nostamaan aivan uudelle tasolle. Ruotsissa on tapahtunut selkeä käänne parempaan ja tilanne on Rauhalan mukaan hyvä. "Jatkamme K-Byggin, K-Raudan ja Onnisen myynnin kasvattamista sekä kannattavuuden parantamista. Heinäkuussa julkistettu Byggarnas Partnerin osto vahvistaa entisestään asemaa."

Baltiassa ja Puolassa sekä myynti että tulos ovat olleet kasvussa, ja sielläkin on Rauhala näkee hyviä kasvumahdollisuuksia.

"Kasvustrategiamme on selkeä ja tuottaa tulosta. Olemme pärjänneet poikkeavissa olosuhteissa erittäin hyvin, monin paikoin markkinoita paremmin. Meillä on kaikki edellytykset ottaa kaikki irti myös tulevaisuuden mahdollisuuksista, toimimmehan vahvalla kasvualalla. Kotien ja kiinteistöjen remontointitarpeet, kasvava korjausvelka ja energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset rakentamisessa kasvattavat markkinaamme entisestään."

Yli puolet toimialan myynnistä tulee nykyään muista maista kuin Suomesta. Menestysreseptiksi on osoittautunut maakohtainen fokusoituminen. "Se on toimialallamme aivan keskeistä. Tilanteet ovat eri maissa hyvin erilaiset, ja onkin tärkeää, että jokaiselle maalle ja jokaiselle liiketoiminnolle on oma selkeä strategiansa. Suomessa esimerkiksi K-Rauta ja Intersport toimivat kauppiasmallilla, muissa maissa liiketoimintamallimme on toinen."

Kaikista maista ja liiketoiminnoista etsitään jatkuvasti hyviä esimerkkejä jaettavaksi muillekin. Synergioita haetaan sekä maiden sisällä että maiden välillä.

Maailmanlaajuiset saatavuushaasteet ovat hankaloittaneet viime aikoina myös rautakauppojen ja vapaa-ajankauppojen elämää. Haasteet ovat näkyneet rautakaupoissa erityisesti puun, metallin ja muovin tuoteryhmissä. Miten tulevaan on varauduttu ja mitä viime ajoista on ehkä opittu?

"Ainakin se, että ennakkotilaamisen rooli on kasvanut merkittävästi erityisesti tuontitavarassa. Ostoennakot ovat aikaistuneet jonkin verran, ja niihin on tärkeä sitoutua", Rauhala painottaa.

Toimialan strategiassa agendalla on edelleen kasvu, kannattavuus ja synergiat. Uusiksi strategisiksi painopisteiksi Rauhala nostaa erityisesti proaktiivisen myynnin ja myynnin johtamisen sekä digitaalisen asiakaskokemuksen parantamisen edelleen. "Lisäksi tulemme nyt syksyn aikana tekemään toimialalle vastuullisuusstrategian, jossa määritellään tulevat maa- ja ketjukohtaiset vastuullisuustavoitteet ja -toimet."

Digitaalisiin palveluihin panostetaan todenteolla. "Toimialamme on jo nyt vahvasti digitaalisessa kaupassa mukana ja digitaalisen kaupan myynti on lähes 560 miljoonaa euroa", Rauhala taustoittaa. Jatkossa digiostamisesta on kuitenkin tehtävä asiakkaille yhä helpompaa ja toiminnasta tehokkaampaa. "Meillä on oltava kaikissa asiakassegmenteissä ja ketjuissa kilpailuetua tuovat digitaaliset palvelut."

Näkymä tulevaan on toimialalla parantunut viime vuoden ennusteista, vaikka epävarmuutta tuleviin vuosiin edelleen liittyykin. "Rakentamisen trendi säilyy ennusteiden mukaan kohtuullisen vahvana kaikissa toimintamaissamme. Odotamme rakentamisen säilyvän aktiivisena ja sitä kautta varsinkin yritysasiakaskaupan pysyvän vilkkaana", Rauhala sanoo.

Kuluttaja-asiakaskaupan hän arvioi sen sijaan tasoittuvan koronan aiheuttaman vahvan kasvupiikin jälkeen, kun aletaan taas matkustella ja kuluttaa eri asioihin. "Jo tänä vuonna kasvu on tullut erityisesti yritysasiakaskaupasta. Se tuo yli 70 prosenttia toimialamme liikevaihdosta, ja sen osuus kasvaa koko ajan."

Myös vapaa-ajankauppa kuuluu Keskossa rakentamisen ja talotekniikan toimialaan. Se keskittyy jatkossa urheilukauppaan. "Uudistimme vapaa-ajankaupan strategiaa ja päätimme strategisena linjauksena keskittyä jatkossa vain urheilukauppaan. Sen seurauksena vapaa-ajankaupan ketjut The Athlete’s Foot, Kookenkä ja Kenkäexpertti päätettiin lopettaa ja keskittyä jatkossa urheilukauppaan Intersport- ja Budget Sport -ketjuissa", toimialajohtaja taustoittaa.

Päätös oli Rauhalan mukaan vaikea. "Ketjujen lopettaminen pystyttiin kuitenkin hoitamaan olosuhteisiin nähden mahdollisimman hyvin ja siinä painottui erityisesti kauppakohtainen eteneminen sekä tiivis puheyhteys kauppiaiden kanssa."

Rauhala sanoo, että urheilukauppaa kehitetään jatkossa Keskon kasvustrategian mukaan. "Siihen on erinomaiset lähtökohdat. Keskittyminen urheilukauppaan näkyy myös luvuissa. Urheilukauppamme alkuvuoden menestys on ollut erittäin vahvaa ja olemme voittaneet merkittävästi markkinaosuutta."

Nykyinen tilanne, jossa jokainen maa ja liiketoiminto ovat vakaalla ja tuloksekkaalla pohjalla, parantaa Rauhalan mukaan entisestään mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja nostaa tavoitetasoa. Se tarjoaa erinomaiset edellytykset myös kohdennettuihin yritysostoihin. "Meillä on huikea potentiaali jatkaa kannattavaa kasvuamme Pohjois-Euroopassa, sillä tällä hetkellä markkinaosuutemme ovat vielä kohtuullisen matalia esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa."

"Kasvustrategiamme on selkeä ja tuottaa tulosta. Olemme pärjänneet poikkeavissa olosuhteissa erittäin hyvin, monin paikoin markkinoita paremmin. Meillä on kaikki edellytykset ottaa kaikki irti myös tulevaisuuden mahdollisuuksista, toimimmehan vahvalla kasvualalla. Kotien ja kiinteistöjen remontointitarpeet, kasvava korjausvelka ja energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset rakentamisessa kasvattavat markkinaamme entisestään."

 

TEKSTI: Kirsi Suurnäkki-Vuorinen

Julkaistu alun perin K-Kauppiasliiton Kehittyvä kauppa -lehdessä 23.9.21

 

 

Päivittäistavarakauppa on Keskon kolmesta toimialasta suurin. Korona on kasvattanut ruuan myyntiä kaupoista, mutta toisaalta toimialaan kuuluvan Kespron foodservice-myynti on kärsinyt ravintoloiden ja tapahtumien rajoituksista. Voiko ruokakaupan kasvu vielä jatkua ja millä keinoin toimiala pyrkii saavuttamaan strategiset tavoitteensa olla jatkossakin Suomen asiakaslähtöisin ja kannattavin ruokakauppa sekä markkinajohtaja ruoan verkkokaupassa ja foodservice-liiketoiminnassa?

 

Ari Akseli aloitti myyntiuransa 6-vuotiaana kauppaamalla puukauhoja naapureille. Keskossa Ari on ollut 26 vuotta, joista pian neljä vuotta päivittäistavarakaupan toimialan johdossa. Yhä edelleen hän jaksaa innostua uusista ideoista ja innovaatioista ruokakaupassa. Tuoreimmassa sijoittajapodin jaksossa Ari ja Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola pohtivat, mistä löytyvät päivittäistavarakaupan menestyseväät jatkossa. 

Kesto n. 9 minuuttia

Sijoittajapodissa keskustellaan tänään Keskon strategiassakin kilpailuetuna esiin nostettavista kauppakohtaisista liikeideoista päivittäistavarakaupassa: mitä ne ovat, mihin ne perustuvat ja mikä estää kilpailijoita kopioimasta niitä sellaisinaan?

Jokainen K-kauppa on erilainen. Yksi monistettava ketjumalli ei toimi joka paikassa, sen sijaan tarvitaan kauppatasolle menevää asiakasymmärrystä ja sitä, että jokainen kauppa löytää omat ainutlaatuiset kilpailuetunsa. K-ruokakaupat toimivatkin kauppakohtaisella liikeidealla, jossa kukin kauppias rakentaa omat paikalliset vahvuutensa ketjun kilpailuetujen päälle. K-kauppiaat tuntevat oman asiakaskuntansa kaikkein parhaiten, mutta kauppakohtaisten liikeideoiden taustalta löytyy myös suuri määrä vankkaa dataa.

Miten kauppakohtaiset liikeideat syntyvät, mitä ne tarkoittavat käytännössä ja mikä estää kilpailijoita kopioimasta parhaita ideoita? Keskon sijoittajapodissa asiaa puivat sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkolan kanssa päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli ja Chief Digital Officer Anni Ronkainen

Kesto n. 13 minuuttia

Lue myös: 120 miljoonan euron investoinnit kauppaverkostoon – kauppakohtainen liikeidea K-ruokakauppojen uudistusten ytimenä

Sijoittajablogi: yhteenveto Q2/2021

Keskon sijoittajaviestintä | 24.06.2021

Kesko julkaisee vuoden 2021 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen perjantaina 23.7.2021 noin klo 9.00. Suomenkielinen virtuaalinen tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 11.00 ja sitä voi seurata joko suorana tai jälkikäteen tallenteena täällä.

Alle olemme koonneet toisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

Konserni ja osakkeet 

* Kesko antoi 14.6.21 positiivisen tulosvaroituksen erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua vahvemman kehityksen ansiosta (tiedote)

* Kesko päivitti taloudelliset tavoitteensa ja ilmoitti jatkavansa hyvin toimivan kasvustrategiansa toteutusta 27.5.21 (tiedote)

* Tuorein muutos Keskon omien osakkeiden omistuksessa 29.4.21 (tiedote)

* Brand Finance arvioi Keskon Suomen 4. arvokkaimmaksi brändiksi (tiedote)

* Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry valitsivat Keskon sivut Suomen toiseksi parhaaksi sijoittajasivustoksi - Kesko on sijoittunut kahden parhaan joukkoon jo neljänä perättäisenä vuonna (uutinen

Myynti

* Keskon myynti huhtikussa (tiedote)

* Keskon myynti toukokuussa (tiedote)

Tutustu myös:

* Pääjohtaja Mikko Helander kertoo Keskon kasvustrategian toteutuksesta (lue haastattelu)

* Pääjohtaja Helander vastaili myös sijoittajien kysymyksiin Indereksen Roast-haastattelussa 10.5.(katso tallenne)

* Uusimmassa sijoittajapodissa Keskon CDO Anni Ronkainen kertoo menestyksen edellytyksistä ruuan verkkokaupassa, uusien teknologioiden käyttöönotosta sekä datan hyödyntämisestä asiakaskokemusten parantamisessa (kuuntele podcast). 

* Uusin road show -esitys (katso esitys)

Päivittäistavarakaupan uutiset

* K-ryhmä vahvistaa ruoan verkkokaupan markkinajohtajuutta ja investoi lähivuosina kymmeniä miljoonia keräilyn automatisointiin – rakenteilla Suomen ensimmäinen automaattiavusteinen keräilyjärjestelmä (tiedote)

120 miljoonan euron investoinnit kauppaverkostoon – kauppakohtainen liikeidea K-ruokakauppojen uudistusten ytimenä (tiedote)

Autokaupan uutiset

* Kesko uudistaa autotoimialaansa ja kävi muutoksiin liittyvät yt-neuvottelut (tiedotteet täällä ja täällä)

Vastuullisuusuutiset 

K-ryhmä lisää merkittävästi kotimaisen tuulivoiman käyttöä – Suomessa tuotetun tuulivoiman osuus K-ryhmän sähkönhankinnassa nousee 20 %:iin (uutinen)

* Sähköautojen K-Latausverkosto kasvaa vuoden 2021 aikana kahdellakymmenellä uudella latausasemalla – pikalatausmäärät kasvaneet yli 130 % (uutinen)

* Riikka Joukio aloitti työt Keskon uutena vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajana (uutinen)

* Tuottajalle kiitos -tukisumma yli viisi miljoonaa euroa - suomalaisille on tärkeää tukea kotimaista ruoantuotantoa (uutinen)

* Kotimaisuus on Suomessa jo globaalissakin mittakaavassa huipputasoa oleva ilmiö, eikä suosiolle näy loppua (uutinen)

* Tonnikalan alkuperä selville aiempaa helpommin - kaikkiin Pirkka- ja K-Menu-tonnikalasäilykkeisiin alkuperästä ja reitistä kertovat QR-koodit (uutinen)

 

Keskon strategisena tavoitteena on olla Suomen asiakaslähtöisin ruokakauppaa sekä jatkossakin ruoan verkkokaupan markkinajohtaja. Tärkeitä työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamisessa ovat datan laaja hyödyntäminen sekä vahva digitaalinen osaaminen.

Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen on uransa aikana nähnyt digitaalisen kehityskaaren aina alkeellisista yritysverkkosivuista nykyisiin analytiikkaan ja tekoälyyn perustuviin ratkaisuihin.

Tuoreimmassa Keskon sijoittajapodissa Ronkainen ja Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola keskustelevat muun muassa menestyksen edellytyksistä ruuan verkkokaupassa, uusien teknologioiden käyttöönotosta sekä siitä, miten datan avulla voidaan luoda yhä parempia asiakaskokemuksia.

Kesto n. 9 minuuttia. 

Keskon omistajien tileille on kilahtanut osinkoa vuosittain jo yli 50 vuoden ajan, toteaa Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola.


Meistä jokainen on sijoittaja. Oma asunto on sijoitus, ja yhteiset eläkkeemme maksetaan osin sijoitustuotoilla. Myös osakesijoittaminen kiinnostaa sekä nuoria että vanhempia suomalaisia enemmän kuin koskaan: yhä useampi meistä omistaa pörssiosakkeita, palasia suomalaisista yrityksistä.

K-kauppiaiden omistaman Keskon osakkeet listattiin Helsingin Pörssiin vuonna 1960, ja siitä lähtien kuka tahansa on voinut omistaa Keskoa. Keskon osakkeen suosio on kasvanut viime vuosina, ja omistajia on nyt jo noin 60 000. Se on yhtä paljon kuin keskikokoisessa kaupungissa on ihmisiä. Nopea uudistuminen ja menestys ovat kasvattaneet Keskon arvoa ja antaneet osakkeelle hyvän tuoton.

Omistajiemme tileille onkin kilahtanut osinkoa vuosittain yli 50 vuoden ajan. Usein neuvotaan, että kannattaa sijoittaa sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoimintaa ymmärtää. Yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ovat tuttuja ja joiden toimintaa ja menestystä voi itse seurata. Yrityksiin, joiden arvot on helppo jakaa. Kesko jos mikä voi monelle olla juuri sellainen yritys. Olemme Pohjois-Euroopan johtava kaupan alan toimija, joka vaikuttaa jokaisen suomalaisen arkipäivään, myy suomalaisia tuotteita ja työllistää suoraan ja välillisesti kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Kesko juhlii tänä vuonna 80 vuoden taivalta. Katse on vahvasti tulevaisuudessa, ja kehitystyö jatkuu. Yhdessä K-kauppiaiden kanssa jatkamme yhtiön ja koko kaupan alan uudistamista. Tavoitteena on, että Kesko kasvaa ja elää vahvasti ajassa myös seuraavat 80 vuotta.

LUE MYÖS: Miten sijoittaa Keskoon


KUKA?
Hanna Jaakkola, Keskon sijoittajasuhdejohtaja. Helposti innostuva innostaja, ravustaja ja puutarhahullu.

ENSIMMÄINEN OMA SIJOITUSKOHTEENI
Rapalan uistin, jonka ostin ala-asteella stipendirahoilla eteläpohjalaisen kotikuntani K-kaupasta.

VIESTI KESKOA OMISTAVALLE
Muista sijoittaa myös omaan hyvinvointiisi. Itselläni ovat mielessä nyt puutarhajutut.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Pirkka-lehden numerossa 6-7/2021

 

Keskon varsinainen yhtiökokous pidettiin eilen 12.4.2021 poikkeusjärjestelyin. Koronapandemian leviämisen estämiseksi osakkeenomistajat ja näiden edustajat eivät valitettavasti voineet tällä kertaa osallistua kokoukseen paikan päällä. Sen sijaan heille tarjottiin mahdollisuus äänestää, tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä ennakkoon sekä seurata yhtiökokousta etänä videoyhteyden avulla. Kaikkien toiveissa tietysti on, että ensi vuonna yhtiökokous voidaan järjestää jälleen tavanomaisin menoin, jotta yhtiön osakkeenomistajat ja johto pääsevät tapaamaan toisiaan.

Kokouksessa oli edustettuna 1 973 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 183,5 miljoonaa Keskon osaketta ja 756,7 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Kokous päätti muun muassa jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä valitsi yhtiölle tilintarkastajan. Yhtiökokouksen kaikki päätökset on esitelty aihetta koskevassa pörssitiedotteessa.

Keskon hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi seuraamaan kokousta virtuaalisesti

Kokous valitsi Keskolle uuden seitsenjäsenisen hallituksen kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksessa jatkavat kauppias Esa Kiiskinen, toimitusjohtaja Jannica Fagerholm, hallitusammattilainen Peter Fagernäs, Metso Outotecin liiketoiminnan kehitysjohtaja Piia Karhu ja kauppias Toni Pokela. Uusiksi jäseniksi valittiin pitkän linjan K-rautakauppias Jussi Perälä ja finanssialan kokenut ammattilainen, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Alla olevilla videoilla kaksi uutta jäsentä kertovat, millaisena he näkevät Keskon nykystrategian ja millaista kokemusta he tuovat yhtiön hallitukseen.

 Kaikkien uuden hallituksen jäsenten esittelyihin voi tutustua täällä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa tuore hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntiin.

Eilen ilmoitettiin myös, että Keskon pääjohtajana vuodesta 2015 toiminut Mikko Helander ei jää alkuperäisen sopimuksen mukaisesti eläkkeelle kesäkuussa 2023, vaan jatkaa pääjohtajana toistaiseksi. Yhtiökokouksessa pitämässään puheenvuorossa hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen totesi, että Kesko on uudistunut vahvasti ja menestyksekkäästi viime vuosina ja että uudistuminen ja kasvu jatkuvat vastakin pääjohtaja Helanderin johdolla. Lisäksi Kiiskinen kiitti yhtiön johtoa, kauppiaita, K-ryhmän henkilökuntaa, osakkeenomistajia sekä kaikkia muita yhteistyökumppaneita näiden arvokkaasta työstä Keskon menestyksen eteen.

Pääjohtaja Mikko Helander esitteli kokouksessa Keskon vuoden 2020 tuloksen.

Mikko Helanderin esitys ja kaikki muut Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2021 aineistot löytyvät yhtiökokoussivustolta.

Takaisin ylös