Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj on tänään luovuttanut yhteensä 4 822 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Lisäksi Kesko on luovuttanut 2 148 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 –ohjelman ansaintajaksojen 2019 ja 2020 kohderyhmään kuuluneelle johto- ja avainhenkilölle.

Hallituksen jäsenille tehty osakkeiden luovutus perustuu Keskon yhtiökokouksen 12.4.2021 päätökseen hallituksen vuosipalkkion maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu pörssitiedotteella 12.4.2021 ja hallituksen päätöksestä luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita 28.4.2021.

Sitouttamis- ja kannustinohjelman osalta osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 3.2.2021 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 ansaintajaksojen 2019 ja 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Kesko Oyj:llä on hallussaan 2 962 836 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös