Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Pääjohtaja Mikko Helander: Keskon Q3-tulos oli sen historian paras

Mikko Helander, pääjohtaja | 29.10.2021

Tulokset, joita olemme saavuttaneet, kertovat strategian toimivuudesta ja onnistuneista valinnoista. Työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu, kommentoi Mikko Helander Keskon Q3-tulosta.

Keskon kolmannen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen ennätys. Myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,8 % ja oli 2 902,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,4 milj. euroa ja se kasvoi 54,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus oli kaikkien aikojen paras. Autokaupassa tulos parani selvästi. Sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus on noussut Euroopan parhaiden toimijoiden tasolle. Vahvan kasvun taustalla on kasvustrategiamme onnistunut toteutus ja myönteinen markkinatilanne.

Vahva kehitys jatkui ruokakaupassa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja myymäläverkosto ja hyvillä paikoilla sijaitsevat kaupat, yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta. Myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 122,2 milj. euroa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 17,3 % vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Markkinaosuus kasvoi ruokakaupassa. K-ruokakauppojen päivittäistavaroiden myynti kasvoi 3,3 % ja Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon kehitys oli +8,9 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vahva kasvu jatkui kaikissa toimintamaissa yritysasiakaskaupan vetämänä. Maakohtaisten strategioiden onnistunut toteutus ja vahva kysyntä toivat ennätyksellisen kolmannen vuosineljänneksen tuloksen. Suomessa Onnisen ja K-raudan kehitys jatkui vahvana. Myös Norjassa ja Ruotsissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin sekä rautakaupassa että teknisessä kaupassa. Kannattavuutta on vahvistanut myös viime vuosina toteutetut uudistukset ja yrityskaupat sekä ostettujen yritysten onnistunut integrointi. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 14,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 104,5 milj. euroon. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden vahva kehitys ja edelleen jatkunut raaka-aineiden hintojen nousu.

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Autokaupan liikevaihto kasvoi 6,7 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 18,2 miljoonaan euroon. Autokaupassa myyntikatteen kasvu ja kustannusten sopeuttaminen ovat tukeneet kannattavuutta. Sekä uusien että käytettyjen autojen kysyntä oli vahvaa. Komponenttipulasta johtuva saatavuusongelma on kuitenkin hidastanut uusien autojen toimituksia ja käytettyjen autojen saatavuutta. Täyssähköautojen suunniteltu autoveron poisto 1.10. alkaen vaikutti autojen luovutuksiin.

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut entisestään. Lähivuosina korostuu konkrettinen työ ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupan rooli on selvästi oman toiminnan päästöjen vähentämistä merkittävämpi. Jaamme tietoa asiakkaillemme heidän valinnoistaan ja kannustamme entistä vastuullisempaan elämäntapaan kaikilla toimialoilla. Lisäksi haastamme tavarantoimittajia ja koko toimitusketjua päästöjen vähennystoimiin ja asettamaan omat konkreettiset päästövähennystavoitteet.

Pohjoismaat ovat maailman vakaimpia ja parhaiten toimivia yhteiskuntia. Hyvän yleisen talouskehityksen arvioidaan jatkuvan toimintamaissamme. Kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet ja rahaa on käytettävissä kulutukseen. Myös kotimaisen kysynnän arvioidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla. Lisäksi niin kutsuttu vihreä siirtymä lisää julkisia ja yksityisiä investointeja ja tarjoaa kasvumahdollisuuksia kaikilla toimialoillamme.

Jatkamme kasvustrategiamme toteutusta. Päivittäistavarakaupassa vahva ruokakaupan kokonaisuus luo hyvän pohjan kannattavalle kasvulle myös tulevaisuudessa. K-ruokakaupat ja Kespron foodservice-liiketoiminta muodostavat ainutlaatuisen ja vahvan kokonaisuuden. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa puolestaan vahva maakohtainen tekeminen tukee kasvua. Tänä päivänä jo 75 % liikevaihdosta tulee yritysasiakaskaupasta ja yritysasiakaskaupan kysyntä on vahvassa kasvussa. Autokaupassa autoilun murros ja oman toiminnan uudistaminen tukevat myynnin kasvua. Työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. Tulokset, joita olemme saavuttaneet, kertovat strategian toimivuudesta ja onnistuneista valinnoista.
 

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI 7-9/2021:

  • Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 902,4 milj. euroa (2 651,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,8 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 9,4 %

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,4 milj. euroa (181,8 milj. euroa).

  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 54,5 milj. euroa

  • Liikevoitto oli 236,5 milj. euroa (224,6 milj. euroa)

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,33 euroa)

  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,48 euroa)


Tustustu tarkemmin Keskon Q3-tulokseen:

Keskon Q3/2021-tulostiedote ja Mikko Helanderin tulosesitys 

 

Takaisin ylös