Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen Peter Fagernäsin. Hallitus myös valitsi jäsenet tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntiin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion ja jäseneksi Piia Karhun sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja jäseneksi Timo Ritakallion.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet Toni Pokelaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Pokela toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. Hallituksen jäsenistä Jannica Fagerholm, Peter Fagernäs, Piia Karhu ja Timo Ritakallio ovat riippumattomia myös yhtiöstä. Esa Kiiskinen, Jussi Perälä ja Toni Pokela ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, sillä Kiiskisen, Perälän ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Keskon kanssa.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös