Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Kesko Oyj on vastaanottanut 9. syyskuuta 2021  arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus alitti kymmenen (10) prosentin rajan äänistä 9. syyskuuta 2021.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 3,84 % osakkeista 
9,97 % äänistä
0,00 3,84 % osakkeista
9,97 % äänistä
400 079 008 osaketta 1 542 611 260 ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,89 % osakkeista 
10,56 % äänistä
0,00 4,89 % osakkeista
10,56 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
KESKOAFI0009007900 15 445 984 osaketta 
154 459 840 ääntä
3,84 % osakkeista 
9,97 % äänistä
KESKOBFI0009000202 0 0 %
YHTEENSÄ 15 445 984 osaketta 
154 459 840 ääntä
3,84 % osakkeista 
9,97 % äänistä

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös