Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Digital Hour -sijoittajatapahtumassa valotettiin Keskon digistrategiaa ja datan hyödyntämisen luomia mahdollisuuksia

08.12.2021

Digitalisaatiolla on ollut merkittävä rooli Keskon viime vuosien uudistumisprosessissa. Keskon digitaalinen myynti on tällä hetkellä noin 1,4 miljardia euroa, mutta katsomme, että digitalisaatio luo lisämahdollisuuksia kaikille kolmelle toimialalle. Järjestimme 1.12.2021 virtuaalisen Kesko Digital Hour -sijoittajatilaisuuden, jossa Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen ja talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund kertoivat digitalisaation ja datan käytön mahdollisuuksista sekä vastasivat sijoittajaviestinnän johtajan Hanna Jaakkolan linjoilta poimimiin kysymyksiin.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund ja Chief Digital Officer Anni Ronkainen kertoivat virtuaalisessa Kesko Digital Hour -sijoittajatilaisuudessa, kuinka Keskossa hyödynnetään dataa ja digitalisaatiota sekä omien prosessien tehostamisessa että asiakaskokemusten parantamisessa. 

Digitalisaatio ja asiakaskokemus ovat Keskon strategiassa kaksi keskeistä, toisiaan tukevaa teemaa. Keskoa voidaan pitää kaupan alan digitalisaation edelläkävijänä monilla alueilla, mutta näemme vielä paljon lisäpotentiaalia digitalisaation ja datan käytön kehittämisessä. Meille tärkeimmät tavoitteet digitalisaation hyödyntämisessä ovat asiakaskokemuksen parantaminen sekä omien toimintojen tehostaminen ja sen myötä kustannusten karsiminen. 

Chief Digital Officer Anni Ronkainen painotti datan merkitystä digitalisaation polttoaineena. Data on keskeistä kaikessa Keskon toiminnassa ja Keskossa tähdätään aidosti datapohjaiseen organisaatioon, jossa tieto, analytiikka ja tekoäly tukevat liiketoimintaa sekä operatiivisella että strategisella tasolla ja luovat arvoa asiakkaillemme. Ronkainen arvioi, että Kesko hyödyntää tällä hetkellä noin 25 % datastaan ja uskoo luvun nousevan lähivuosina 50 %:iin. Samanaikaisesti datavarantojen laatu paranee ja mahdollisuudet datan hyödyntämiseen monipuolistuvat. Dataa Kesko saa useista eri lähteistä. Asiakastiedossa tärkeä lähde on Plussa-kanta-asiakasjärjestelmä, johon kuuluu Suomessa 3,3 miljoonaa aktiivista jäsentä. Plussa-datan avulla voidaan kehittää kauppakohtaisia liikeideoita ja osuvampia tuotevalikoimia. Lisäksi sitä palautetaan asiakkaille henkilökohtaisesti räätälöityjen palveluiden ja suositusten muodossa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund totesi, että digitalisaation, teknologian ja datan vaikutus Keskon toimintaan ja menestykseen on ollut merkittävä – ei pelkästään myynnin kasvun osalta, vaan myös katteiden ja kustannustehokkuuden kannalta. Keskon kustannussuhde on laskenut merkittävästi viime vuosina.

IT ja digitalisaatio auttavat tehostamaan Keskon toimintaa kolmella tavalla: ne edistävät synergiaetujen toteutumista (yhteinen arkkitehtuuri, alustat ja järjestelemät), tehostavat prosesseja ja prosessiautomaatiota ja lisäksi hyödynnetään data-analytiikkaa (datalähtöiset liiketoimintaprosessit ja päätöksenteko).

Investoinneissa panostukset kauppapaikkoihin ovat jatkossakin isoin erä, mutta IT- ja digi-investointien merkitys kasvaa jatkuvasti. Tavoitteena on rakentaa datan käyttöön, verkkokauppaan, digialustoihin ja yhteisen ytimen, esim. ERP-järjestelmien, edellytyksiä. Myös markkinoinnissa siirrytään yhä vahvemmin digipuolelle.

Digitalisaatio on keskeisessä roolissa myös kaikkien Keskon kolmen toimialan kasvustrategiassa. Niistä päivittäistavarakaupassa panostetaan vahvasti ruuan verkkokaupan kehittämiseen. Uskomme ruuan verkkokaupan myynnin kasvun jatkuvan ja pysyvän korkeammalla kuin ennen koronaa. Data tukee päätöksentekoa ja sen avulla luodaan työkaluja, jotka helpottavat muun muassa kauppojen valikoimasuunnittelua ja hinnoittelua. Kullekin kaupalle määritellyt kauppakohtaiset liikeideat pohjautuvat niin ikään dataan. Digitaaliset markkinointinäytöt tekevät kaupoista aiempaa tärkeämpiä mainoskanaiva.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalla olennaista on räätälöidä digi- ja verkkopalvelut kolmen erilaisen asiakasryhmän – teknisen tukkukaupan asiakkaiden, ammattirakentajien ja kuluttajien – tarpeita vastaaviksi. Ammattilaisille tärkeää on valikoimien laajuus, kattavat tuotetiedot ja luotettavat toimitukset, kun taas kuluttajat kaipaavat inspiraatiota, selkeitä ohjeita ja kilpailukykyisiä hintoja. Toiminta rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on maakohtaista, mutta synergioita haetaan esimerkiksi IT:ssä ja teknologiassa.

Autokaupassa digimatka on vasta ensi kilometreillä, mutta digitalisaatiolla on merkittävä rooli toimialan uudistamisessa. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin autokaupan toimintoihin uusien autojen myynnistä aina huoltoon ja käytettyjen autojen ostoon ja myyntiin sekä IT:n ja rahoituksen kaltaisiin tukitoimintoihin. Digikanavat ovat autokaupalle tärkeitä myös asiakashankinnan kannalta.

On myös huomioida, että merkittävä osa Keskon digimyynnistä tulee yrityskaupasta. Esimerkiksi Onnisen teknisessä tukkukaupassa digimyynti on nyt 520 miljoonaa euroa ja foodservice-tukkuyhtiö Kespron myynnistä yli 80 % tulee digikanavien kautta.

Lisää aiheesta: Data auttaa meitä luomaan yhä parempia asiakaskokemuksia - sijoittajapodissa Chief Digital Officer Anni Ronkainen 

Takaisin ylös