Keskon entistä tiukemmat päästövähennystavoitteet saivat Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Keskon tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, joilla sitoudutaan rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Aloitteessa ovat mukana yritysten ilmastotoimia ja -raportointia tutkiva CDP-järjestö, YK:n Global Compact -aloite, Maailman luonnonvarainstituutti WRI ja ympäristöjärjestö WWF.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n viimeisimmän ilmastoraportin mukaan globaali lämpötilan nousu voidaan vielä rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta sen mukaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä on kiire.

K-ryhmälle ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen osa strategiaa ja ilmastotyötä tehdään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on olla hiilineutraali K-ryhmä ja vähentää oman toiminnan päästöt mahdollisimman pieniksi vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2025 alkaen tuolloin jäljellä olevat päästöt kompensoidaan.

”Ilmastotyön kannalta on erittäin tärkeää, että saamme yrityksille yhtenäiset, tieteeseen perustuvat standardit. Vuonna 2017 Kesko oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka asetti tieteeseen perustuvat SBTi:n hyväksymät kahden asteen päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen ja toimitusketjulleen. Olemme nyt saaneet entistä tiukemmille, 1,5 asteen mukaisille tieteeseen perustuville päästövähennystavoitteillemme SBTi:n hyväksynnän”, Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo sanoo.

Science Based Targets (SBTi) määrittää ja edistää ilmastotieteen mukaisten tavoitteiden parhaita käytäntöjä ja arvioi itsenäisesti yritysten tavoitteita.

Hyväksyttyjen päästövähennystavoitteiden tulee vastata toimia, joilla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan alle 2 °C:seen ja kaikkein kunnianhimoisimmalla tasolla 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan.

“Haluamme onnitella Keskoa, joka on asettanut tieteeseen perustuvat tavoitteet ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen, mikä on Pariisin ilmastosopimuksen kaikkein kunnianhimoisin tavoitetaso. Asettamalla kunnianhimoiset, ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet Kesko pyrkii aktiivisesti estämään ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset”, toteaa Alberto Carrillo Pineda, Science Based Targets -aloitteesta CDP:ssä vastaava johtaja.

Ilmastotavoitteet omalle toiminnalle ja toimitusketjulle

Keskon päivitetyt tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat:

• Kesko on sitoutunut vähentämään oman toimintansa absoluuttisia päästöjä (scope 1 ja scope 2) 90 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna.

• Kesko on sitoutunut siihen, että 67 %:lle Keskon tavaran- ja palveluntoimittajien päästöistä (scope 3, ostetut tuotteet ja palvelut) asetetaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2026 mennessä.

• Lisäksi Kesko on sitoutunut vähentämään myytyjen tuotteiden käytönaikaisia absoluuttisia päästöjä (scope 3) 17 %:lla vuoteen 2026 mennessä vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna.

Keskeisiä keinoja päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ovat 100 % uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuuden parantaminen ja biopolttoaineisiin siirtyminen kotimaan kuljetuksissa.

Keskon hankkima sähkö K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua vuodesta 2017 alkaen.

Kauppojen energiatehokkuuden parantamisessa keskeistä on kylmälaitteiden ja valaistuksen uudistaminen, energianerokas lämmönkierrätysjärjestelmä sekä uudet innovaatiot, kuten tekoälyn hyödyntäminen energiankulutuksen analysoinnissa.

Vuonna 2020 Kesko liittyi CDP:n Supply Chain -ohjelmaan ja haastoi tavarantoimittajiaan tekemään päästövähennyksiä ja raportoimaan niistä CDP:lle.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös