Keskon uusi vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio ratkoo työssään ilmastohaasteita

Keskon konsernijohtoryhmän tuoreen vahvistuksen, 12.4. aloittaneen Riikka Joukion, vastuualueena on vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet. Joukio siirtyi Keskoon Metsä Groupista, jossa hän toimi viimeisimmäksi ilmasto- ja kiertotalousjohtajana.

Kolmen ensimmäisen työviikon jälkeen haastateltu Riikka Joukio näkee ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tärkeimmäksi vastuullisuusteemaksi myös K-ryhmässä:

”Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin, pitkäaikainen haaste. K-ryhmällä on suurena toimijana velvollisuus vähentää oman toimintansa päästöjä ja vaikuttaa osaltaan siihen, että päästöjä vähennetään koko arvoketjussa. Tavoitteemme on olla Hiilineutraali K-ryhmä vuonna 2025 ja päästötön vuonna 2030. On tärkeää, että kannustamme myös tavarantoimittajiamme, koko toimitusketjuamme ja asiakkaitamme päästöjen vähennystoimiin”, Joukio sanoo.

Ilmastonmuutoksen rinnalla tärkeiksi asioiksi nousevat kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus.

”Näihin asioihin K-ryhmänkin pitää löytää uusia ratkaisuja ja tapoja kertoa niistä asiakkailleen. Meidän tehtävämme on mahdollistaa asiakkaillemme kestävä elämäntapa – oli kyseessä arjen ruokailu, liikkuminen tai asuminen”, Joukio sanoo.


Sosiaalisen vastuun puolelta Joukio nostaa esiin erityisesti hankintaketjujen vastuullisuuden sekä diversiteetin kasvavan merkityksen.

”Hankintaketjujen vastuullisuuden eteen K-ryhmässä on tehty hienoa työtä jo pitkään ja sitä pitää jatkaa, sillä tällä saralla työ ei koskaan tule valmiiksi. Sen rinnalla näen tärkeäksi ihmisiin liittyvät kysymykset, diversiteetin ja mukaan ottamisen kulttuurin, jonka merkitys tulee entisestään korostumaan.”

Toisen vastuualueensa, yhteiskuntasuhteiden, Joukio näkee nivoutuvan hyvin läheisesti vastuullisuuteen.

”K-ryhmällä on annettavaa moniin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi ilmastoon, autoiluun ja koko yhteiskunnan sähköistymiseen liittyviin asioihin. Yhteiskuntasuhteissa on tärkeää olla silmät ja korvat auki, kuunnella ympärillä käytäviä keskusteluja ja osallistua niihin.”

Kesko on menestynyt hyvin kansainvälisissä vastuullisuusarvioinneissa ja on valittu useasti maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi. Tämä viitoittaa Joukion mukaan tietä, jota tulee jatkossakin kulkea.

Mistä Riikka Joukio sitten saa vapaa-aikanaan vastapainoa työnsä haasteille?

”Näin keväällä upotan mielelläni sormeni multaan ja teen puutarha- ja metsätöitä. Vastaavasti talvella teen enemmän käsitöitä. Nautin monista eri kulttuurin muodoista ja liikun paljon. Nyt korona-aikana olen löytänyt uutena asiana kotona tehtävät verkkojumpat, joita toivon voivani jatkaa tästä eteenpäinkin. Kirjoitan myös mielelläni itse esimerkiksi kolumneja.”


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös