Haastattelussa Mikko Helander: Jatkamme hyvin toimivan kasvustrategian toteutusta

Keskon hallitus on 26.5. vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Keskon kasvustrategian ytimessä on edelleen kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen sekä vastuullisuus ja kestävän kehitys on nostettu entistä vahvemmin yhteiselle agendalle.

- Keskeinen johtopäätös strategiaprosessin osalta on se, että jatkamme 2015 laaditulla kasvustrategialla. Tulokset, joita olemme saavuttaneet, kertovat strategian toimivuudesta ja onnistuneista valinnoista. Nyt valmistuneessa strategiatyössä terävöitettiin kunkin toimialan toimenpiteitä myynnin edelleen kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi, Helander summaa.

Päivittäistavarakaupassa Keskon tavoitteena on olla myös tulevaisuudessa Suomen asiakaslähtöisin ja kannattavin ruokakauppa ja markkinajohtaja ruoan verkkokaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Kesko jatkaa johtavan asemansa vahvistamista Pohjois-Euroopassa, tavoitteenaan tarjota saumaton asiakaskokemus sekä kivijalassa että digitaalisissa kanavissa. Autokaupassa tavoitteena on tarjota markkinoiden paras asiakaskokemus ja vahvistaa markkina-asemaa.

Asiakaskokemus, digitalisaatio ja vastuullisuus kaikille yhteisiä teemoja

Asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen sekä vastuullisuus ja kestävän kehitys tulevat näkymään entistä vahvemmin K:laisten arjessa. 

- Tänä päivänä K-ryhmä on Euroopankin mittakaavassa edelläkävijä kaupan digitalisaatiossa. Mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota on laajasti edelleen, ja näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen kaikilla toimialoilla ja sisäisissä toiminnoissa on keskeistä strategian toteutuksessa, Helander painottaa.

Asiakaskokemus on myös yksi keskeinen menestyksen mittari ja se lunastetaan kaikissa K-ryhmän noin 1,9 miljoonassa asiakaskohtaamisessa päivittäin.

- Poikkeusaikana kyky mukautua ja palvella vaikeissakin oloissa, ja kyky uudistua, on näkynyt kuluttajien luottamuksen ja asiakkaiden tyytyväisyyden kasvuna. Tämä on osoitus siitä, että koko K:n porukka ja kauppojen henkilökunta toteuttaa strategiassa tärkeäksi katsottuja asioita onnistuneesti, kiittelee Helander.

Vastuullisuus on ollut vuosikymmeniä Keskon liiketoiminnan ytimessä ja Kesko on valittu useita kertoja maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi Global 100-listalla.

- Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä myös jatkossa ja vastuullisuuden merkitys vain korostuu. Vastuullisuuden täytyy näkyä ja kuulua enemmän kaikessa, mitä K:ssa teemme. Tulemme entistä enemmän siirtämään vastuullisuustyötä liiketoimintoihin, ja osana vastuullisuusstrategiaa laadimme jokaiselle liiketoiminnalle omat vastuullisuusagendat, Helander jatkaa.

Taloudellisia tavoitteita päivitetty

Myös yhtiön taloudelliset tavoitteet on päivitetty. Uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% yli 6,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto yli 14,5 %.  

- Taloudellisten tavoitteiden päivittäminen kertoo siitä, että olemme onnistuneet toteuttamaan strategiaa ja synnyttämään kasvua tähän mennessä hyvin. Uudet tavoitteet ovat sopivalla tavalla haasteellisia, mutta myös realistisia saavuttaa.

Jokaisella K:laisella tärkeä rooli strategian toteutuksessa

Koronapandemia on korostanut entisestään jokaisen k:laisen arvokasta roolia strategian toteutuksessa.

-Poikkeusolot ovat vakuuttaneet minut entistä enemmän siitä, että meillä on vahvuuksia, mitä ei kenelläkään muulla ole. Me olemme ihan omanlainen ja ainutlaatuinen kauppakonserni. Tämä ainutlaatuisuus on se meidän vahvuutemme, korostaa Helander.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös