Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Keskon vuosikertomuskokonaisuus laajempi kuin koskaan – jo vakiintuneiden osioiden lisäksi julkaisimme ensimmäisenä pörssiyhtiönä Tietotilinpäätöksen

14.03.2022

Keskon vuotta 2021 koskeva vuosiraporttikokonaisuus sisältää viisi osiota ja yhteensä yli 300 sivua. Vaikka raporteissa käydään kattavasti läpi edellisen vuoden tapahtumia, ne sisältävät myös paljon taustoittavaa yleistietoa muun muassa Keskon strategiasta ja liiketoimintamalleista ja syistä sijoittaa Keskon osakkeisiin sekä vastuullisuustyöstämme ja sen tavoitteista ja tuloksista. Lisäksi julkaisemme ensimmäisenä pörssiyhtiönä Suomessa tietotilinpäätösraportin, jossa kuvaamme sitä, miten Keskossa hyödynnetään dataa vastuullisesti ja luodaan tietopääoman avulla arvoa sekä Keskolle että tärkeille sidosryhmillemme.


Keskon vuosiraporttikokonaisuuden eri osiosta ja niiden sisällöistä on kerrottu tarkemmin alla. 


Keskon suunta

Keskon suunta -osiossa esitellään Keskoa yhtiönä ja sijoituskohteena. Osio sisältää paljon tietoa keväällä 2021 päivitetystä Keskon strategiasta sekä kattavat esittelyt kaikista kolmesta toimialasta ja niiden toimintaympäristöistä. Mukana on lisäksi mm. havainnollistavat kaaviot Keskon liiketoimintamallista ja kauppiasliiketoiminnasta.  

 

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus -osio kattaa Keskon keskeiset tunnusluvut sekä hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastus-kertomuksen vuodelta 2021. Raportissa kerrotaan myös, mikä osuus Keskon toiminnoista on uuden EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (EU-taksonomia) mukaisesti
taksonomiakelpoisia.

Tutustu raporttiin täällä


Tietotilinpäätös

Kesko julkaisee ensimmäisenä suomalaisena pörssiyhtiönä tietotilinpäätösraportin, jossa kuvataan sitä, miten Keskossa hyödynnetään dataa vastuullisesti ja luodaan tietopääoman avulla arvoa sekä Keskolle että tärkeille sidosryhmillemme, kuten asiakkaille, kauppiaille ja kumppaneille.

Ensimmäisen tietotilinpäätöksen painopiste on päivittäistavarakaupan kuluttajaliiketoiminnassa ja raportissa on esitelty paljon konkreettisia case-esimerkkejä tiedon hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Tutustu raporttiin täällä


Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen osiossa kuvataan Keskon vastuullisuustyön tavoitteita ja saavutuksia sekä esitetään GRI-standardien mukaiset tunnusluvut. Raportissa kerrotaan mm. Keskon toiminnan ilmastovaikutuksista ja siitä, millaisin keinoin pyrimme hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä ja oman toiminnan nollapäästöihin vuoteen 2030 mennessä sekä miten kannustamme sidosryhmiämme vähentämään päästöjään.

Tutustu raporttiin täällä

 

Hallinnointi 

Hallinnointi-osio sisältää Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä Keskon hallituksen ja konsernijohtoryhmän esittelyt.

Tutustu raporttiin täällä

 

Takaisin ylös