Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj:lle on tänään palautunut vastikkeetta 1 003 B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu ansaintajakson 2019-2020 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 621 861 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös