Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Sijoittajablogi: Q1/2022 - yhteenveto vuosineljänneksen tapahtumista

31.03.2022

Kesko julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perjantaina 29.4.2022 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30 ja sitä voi seurata joko suorana tai jälkikäteen tallenteena.

Alle olemme koonneet ensimmäisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Keskon vuosiraportti 2021 julkistettiin maaliskuussa. Raportti on ennätyksellisen laaja ja kattaa 5 osiota. Vaikka osioissa käydään kattavasti läpi edellisen vuoden tapahtumia, ne sisältävät myös paljon taustoittavaa yleistietoa muun muassa Keskon strategiasta ja liiketoimintamalleista ja syistä sijoittaa Keskon osakkeisiin sekä vastuullisuustyöstämme ja sen tavoitteista ja tuloksista. Tutustu raporttiosioiden esittelyihin sekä osioihin.

 • Keskon varsinainen yhtiökokous pidetään 7.4.2022. Kokous päättää muun muassa yhtiön voitonjaosta: Keskon hallitus on ehdottanut, että vuodelta 2021 jaettaisiin osinkoa 1,06 euroa osakkeelta ja että osinko maksettaisiin neljässä erässä. (kokouskutsu ja ehdotukset)

 • Kesko päätti lopettaa venäläisten tuotteiden ostot sekä elintarvikkeiden viennin Venäjälle kannanottona järkyttävään tilanteeseen Ukrainassa. Kesko vetäytyi Venäjältä sekä ruoka- että rautakauppojen osalta vuosina 2016–2018 ja sen jälkeen Keskon hankinnat Venäjältä ovat olleet erittäin vähäiset. (uutinen)

 • Osakeohjelmat: Keskon osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat vuosille 2022–2025 (uutinen) ja Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2020-2023 ansaintajaksojen 2020 ja 2021 toteuma (uutinen).

 • Muutokset Keskon omien osakkeiden omistuksessa (uutinen 17.2., uutinen 15.3., uutinen 18.3.)

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti kasvoi tammikuussa (uutinen)

 • Keskon myynti kasvoi helmikuussa (uutinen)

Maaliskuun myyntiluvut julkistetaan huhtikuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO JA ASIAKASKOKEMUS

 • Kesko julkaisi ensimmäisenä suomalaisena pörssiyhtiönä tietotilinpäätöksen, jossa kuvataan sitä, miten luomme arvoa Keskolle ja sen sidosryhmille hyödyntämällä dataa vastuullisesti. Tutustu tietotilinpäätösraporttiin ja kuuntele sijoittajapodi, jossa aiheesta on keskustelemassa Keskon asiakastiedosta ja analytiikasta vastaava johtaja Minna Vakkilainen.

VASTUULLISUUS

 • Keskon vastuullisuusstrategia päivitettiin maaliskuussa: uuden strategian painopistealueet ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto. Keskon halitus päätti lisäksi sitoa yhtiön johdon palkitsemisen muun muassa ilmastopäästöjen vähentämiseen ja kansainvälisiin vastuullisuusindekseihin ja -arviointeihin liittyviin vastuullisuustavoitteisiin. (uutinen)

 • Kesko valittiin jälleen Corporate Knightsin maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle (Global 100). Kesko on ainoa yhtiö maailmassa, joka on valittu listalle joka vuosi sen perustamisesta lähtien. (uutinen)

 • Ympäristöjärjestö CDP arvioi vuosittain, kuinka hyvin yritykset sitouttavat tavarantoimittajansa tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Parhaat yritykset saavat Supplier Engagement Leader -tunnustuksen – Kesko sai tunnustuksen nyt jo toista vuotta peräkkäin. (uutinen)

 • Keskon järjestyksessään 22. kestävän kehityksen raportti julkaistiin maaliskuussa. Raportissa kuvataan Keskon vastuullisuustyön tavoitteita ja saavutuksia ja esitetään GRI-standardien mukaiset tunnusluvut. (raportti)
     

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • Uudistimme K-Ruoka-sovelluksen, jotta ruokaostosten tekeminen mobiilissa olisi entistä sujuvampaa. Sovelluksella on miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää ja K-ryhmän verkkokaupan asiakkaista jo noin joka viides tekee tilauksensa mobiilisovelluksessa. (uutinen)

 • Rakennustyöt etenevät Helsingin Ruoholahdessa, jonne rakennamme Suomen ensimmäistä automatisoitua verkkokaupan keräilyjärjestelmää ruokakaupan yhteyteen. (uutinen)

 • Saavutimme tavoitteemme vähentää ruokahävikkiä 13 % vuoden 2016 tasolta. Systemaattisen valikoimahallinnan lisäksi tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa ovat olleet K-kauppojen innovatiiviset ratkaisut, kuten hävikkihyllyt ja hävikkiä hyödyntävät tuotteet. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Avasimme uuden yritysasiakkaille suunnatun K-RautaPRO.fi-verkkokaupan. Yritysasiakkaat asioivat rautakaupassa yhä useammin sähköisten kanavien kautta. Onnisen myynnistä Suomessa jo noin 25 % tulee digitaalisista kanavista. (uutinen)

 • Liityimme ensimmäisenä kaupan alan toimijana vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen, joka pyrkii vauhdittamaan muovien kiertotaloutta vähentämällä muovin käyttöä ja edistämällä muovin kierrätystä rakennusalalla. (uutinen)

AUTOKAUPPA

 • K-latausverkoston laajentamista jatketaan tänä vuonna ja uusia asemia avataan merkittävästi enemmän kuin viime vuonna, jolloin niitä avattiin 22. Panostamme erityisesti pika- ja suurteholatauspisteiden verkoston kasvattamiseen. Sähköautojen lataamisen mahdollistavia K-Lataus-asemia on jo yli 100 K-kaupan yhteydessä ympäri Suomen. Latausmäärät kasvoivat 131 % vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna, mikä ylitti ennusteet. (uutinen)

Takaisin ylös