Kesko rakentaa Onniselle ja K-Autolle uuden logistiikkakeskuksen Hyvinkäälle

Kesko jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ja investoi yli 300 miljoonaa euroa rakentaakseen 82 000 neliömetrin kokoisen logistiikkakeskuksen Onnisen ja K-Auton käyttöön. Uusi logistiikkakeskus valmistuu vaiheittain vuosien 2025–2030 aikana.

Rakennettava logistiikkakeskus sijaitsee Hyvinkäällä. Kesko osti Hyvinkään kaupungilta alueella sijaitsevan noin 42 hehtaarin tontin heinäkuussa 2021. Uusi logistiikkakeskus on alkuvaiheessa kooltaan yli 80 000 neliömetriä, josta valtaosa varataan Onnisen käyttöön. Se tulee korvaamaan Onnisen nykyisen Hyvinkäällä sijaitsevan logistiikkakeskuksen ja siitä tulee noin 400–500 logistiikan ammattilaisen työpaikka. Nykyisessä logistiikkakeskuksessa työskentelee noin 400 henkilöä.

”Onninen on Keskon omistuksen aikana kasvanut merkittävästi. Arviomme mukaan teknisen tukkukaupan pitkän aikavälin näkymät ovat myönteiset: Vihreä siirtymä, energiatehokkuuden lisääntyminen ja sähköistyvä yhteiskunta lisäävät teknisen tukkukaupan merkitystä tuotteiden ja ratkaisujen toimittajana. Logistiikkakeskusinvestoinnilla varaudutaan teknisen kaupan kasvuun tulevaisuudessa ja parannetaan Onnisen logistisia palveluita yritysasiakkaille entisestään”, kommentoi Jorma Rauhala, Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialajohtaja ja pääjohtajan sijainen.

Uusi logistiikkakeskus on Keskon toimialoja yhdistävä investointi. Onnisen lisäksi myös Keskon autotoimiala, K-Auto, siirtää varaosiin liittyviä varastotoimintojaan uuteen logistiikkakeskukseen. Uuden logistiikkakeskuksen myötä K-Auto tehostaa varaosalogistiikkaa, nopeuttaa toimitusketjua ja vahvistaa varaosien toimitusvarmuutta.

”K-Auton uudistuminen jatkuu ja yhtenä tavoitteenamme on varaosaliiketoiminnan kasvattaminen. Siksi panostamme myös entistä tehokkaampaan varaosalogistiikkaan”, Keskon autokaupan toimialajohtaja Matti Virtanen kertoo.

Logistiikkakeskuksen rakennustyöt toteutetaan vaiheittain. Rakennustyöt aloitetaan vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoja:
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja, pääjohtajan sijainen Jorma Rauhala, puh. 010 532 2211, jorma.rauhala@kesko.fi
Autokaupan toimialajohtaja, Matti Virtanen, puh. 010 533 8469, matti.virtanen@kesko.fi 
Talous- ja rahoitusjohtaja, Kesko Oyj, Jukka Erlund, puh. 010 532 2113, jukka.erlund@kesko.fi
K-ryhmän viestintä, puh. 010 535 0200, viestinta@kesko.fi

Liite: Havainnekuvia Hyvinkään logistiikkakeskuksesta

Kuva 1

Kuva 2

 

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös