Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Sijoittajablogi: Keskon sijoittajatunnissa todettiin, että vastuullisuus kannattaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

06.09.2022

Keskon vastuullisuusstrategia päivitettiin viime keväänä. Elokuun lopussa järjestetyssä virtuaalisessa Kesko Sustainability Hour -sijoittajatapahtumassa Keskon johto avasi nykyistä strategiaa tarkemmin ja kertoi, miten sen toteutus näkyy käytännössä eri toimialoilla tuoden samalla kustannussäästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala, päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli sekä autokaupan toimialajohtaja Matti Virtanen kertoivat käytännön vastuullisuustyöstä ja sen luomista mahdollisuuksista

Kesko on tehnyt vastuullisuustyötä jo vuosikymmenien ajan. Yhtiön vastuullisuusstrategia päivitettiin maaliskuussa. Nykymuotoisessa strategiassa painopistealueiksi on nostettu ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto. Kesko Sustainability Hour -sijoittajatapahtumassa vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riikka Joukio kertoi, että strategiapäivityksen myötä vastuullisuustoimenpiteiden painopistettä on siirretty entistä vahvemmin osaksi liiketoimintojen jokapäiväistä työtä. Strategia on tuonut mukanaan myös uudet konkreettiset tavoitteet ja mittarit, joilla vastuullisuustyön tuloksia arvioidaan.

Muutosta on edistettävä koko arvoketjussa

Riikka Joukio painotti, miten tärkeää Keskolle on tehdä yhteistyötä muiden arvoketjun osien –kuten tavarantoimittajien ja kuluttajien – kanssa. Esimerkiksi päästöissä suurin vaikutus tulee Keskon myymien tuotteiden tuotannosta ja käytöstä. Keskon omien toimintojen päästöt (94 000 tCO2e) ovat varsin pienet verrattuna sen myymien tuotteiden tuotannon päästöihin (5 600 000 tCO2e) sekä myytyjen tuotteiden käytön ja loppukäsittelyn aiheuttamiin päästöihin (1 900 000 tCO2e). Siksi Keskolle on tärkeää muun muassa kannustaa ja haastaa myös tavarantoimittajiaan raportoimaan ja vähentämään päästöjään.

Vastuullisuus ei välttämättä kasvata kuluja – se voi jopa johtaa säästöihin ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Jotkut saattavat epäillä, että vastuullisuustyö tuo mukanaan ylimääräisiä kustannuksia ja tulee siten yrityksille kalliiksi. Riikka Joukio kuitenkin huomautti, että vastuullinen toiminta voi auttaa yrityksiä hallitsemaan erilaisia riskejä, tuoda säästöjä, lisätä työn tuottavuutta sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

"Vastuullisuus voi auttaa yrityksiä hallitsemaan riskejä, tuoda säästöjä, lisätä työn tuottavuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia"

Vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riikka Joukio

Päivittäistavarakaupan liiketoimintajohtaja Ari Akseli tarjoili omassa esityksessään esimerkkejä siitä, miten vastuullisella toiminnalla parannetaan kustannustehokkuutta: ruokahävikin vähentäminen auttaa kauppoja säästämään miljoonia euroja vuodessa, kierrätettävillä pakkauksilla voidaan kutistaa pakkauksiin liittyviä kustannuksia ja kuljetusten optimointi auttaa vähentämään sekä päästöjä että logistiikkakustannuksia. Energiatehokkuuden parantamisen eteen tehty pitkäjänteinen työ on yhä tärkeämpää tilanteessa, jossa energian hinta nousee.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala puolestaan kertoi vihreän siirtymän mukanaan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Vihreä siirtymä kasvattaa muun muassa aurinkovoimaan, sähköautojen lataukseen ja infrarakentamiseen liittyvien tuotteiden sekä erilaisten lämpöpumppujen myyntiä. Lisäksi näiden tuotteiden asennukseen liittyvien tarvikkeiden myynti kasvaa. Kuluttajat ovat kiinnostuneet tuotteista, joiden avulla he voivat säästää energiaa, mikä lisää esimerkiksi eristystuotteiden, hanojen ja energiaa säästävien valaistusratkaisujen myyntiä. Rauhalan mukaan vihreän siirtymän kokonaisvaikutusta toimialan myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida, sillä vihreään siirtymään liittyvät ratkaisut ovat nykyään osa lähes kaikkea rakentamista ja remontointia.

Autokaupan toimialajohtaja Matti Virtanen totesi, että sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten autojen markkina kasvaa nopeammin kuin autoteollisuus osasi vielä pari vuotta sitten ennakoida. Kesko edustaa Suomen myydyintä sähköautomerkkiä ja sähköautojen osuus K-Auton uusien autojen myynnistä on jo 30 %. K-ryhmällä on myös oma K-Latausverkosto, jonka koko kaksinkertaistuu kuluvan vuoden aikana.

Eri toimialoilla erilaiset vastuullisuustoimet ja painopisteet

Vastuullisuus on hyvin laaja ja monitahoinen käsite, jonka eteen tehdään töitä Keskossa monella saralla. Yhtiön kolmen toimialan painotukset vastuullisuudessa poikkeavat myös toisistaan.

Päivittäistavarakaupalla on keskeinen rooli osana suomalaista ruokaketjua ja huoltovarmuutta. Lisäksi se tukee aktiivisesti ihmisten hyvinvointia ja ravitsemusta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalla on merkittävä rooli vihreän siirtymän edistämisessä. Vastuullisuustoimien painopiste vaihtelee toimialan seitsemässä toimintamassa paikallisten olojen mukaisesti.

Suomen autokanta kuuluu Euroopan vanhimpiin ja autokaupalla on keskeinen rooli sen uudistamisessa. Autokannan päivittäminen auttaa vähentämään liikenteen päästöjä ja parantamaan liikenneturvallisuutta.

Kaiken kaikkiaan Keskossa siis tehdään vastuullisuustyötä laaja-alaisesti. Kesko Sustainability Hour -tapahtuman puhujat toivoivat, että jatkossa Kesko pystyy vieläkin paremmin viestimään vastuullisuustyöstään ja innostamaan ja kannustamaan myös kumppaneitaan ja asiakkaitaan mukaan tähän tärkeään työhön.


Katso tapahtuman tallenne ja esitykset

Lue lisää Keskon vastuullisuusstrategiasta

Takaisin ylös