Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

"Ainutlaatuinen yhtiö koko maailman mittakaavassa" - tapaamassa pohjoisamerikkalaisia sijoittajia

17.11.2023

Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund ja sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola kävivät marraskuun alussa Kanadan Torontossa sekä USA:ssa Bostonissa ja New Yorkissa tapaamassa paikallisia sijoittajia. Tällaiset roadshowt ovat listayhtiöille tärkeitä mahdollisuuksia tavata ulkomaisia sijoittajia kasvotusten ja kertoa yhtiön toiminnasta sekä vastata moninaisiin kysymyksiin.

Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, DNB:n analyytikko Miika Ihamäki ja Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola New Yorkissa sijoittajatapaamisten välissä

Roadshowt järjestetään yleensä yhteistyössä pankkien kanssa: pankit laativat aikataulun, sopivat tapaamiset sijoittajien kanssa ja järjestävät kuljetukset paikan päällä. Tällä kertaa järjestäjänä toimi norjalainen DNB, jonka analyytikko oli myös mukana lähes kaikissa tapaamisissa. Aikataulu näillä sijoittajientapaamisretkillä tapaa olla todella tiukka: aamulla auto hakee vierailijat seitsemän aikaan, ja viiden, kuuden tapaamisen jälkeen paahdetaan suoraan lentokentälle ja seuraavaan kaupunkiin. Maisemia ehtii ihailla lähinnä toimiston ja auton ikkunasta.

What is Kesko?

Pohjoisamerikkalaiset sijoittajat olivat erittäin tyytyväisiä, että pääsimme tapaamaan heitä kasvotusten pitkästä aikaa. Kiinnostus Keskoon sijoituskohteena on selvästi kasvanut. Tapaamisten painopiste oli institutionaalisissa ammattisijoittajissa, jotka sijoittavat pitkällä tähtäimellä ja keskittyvät etenkin arvo-osakkeisiin. Heidän mielenkiintonsa olikin nimenomaan yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmissa ja mahdollisuuksissa, ei niinkään seuraavan vuosineljänneksen luvuissa ja tapahtumissa.

Tavatut sijoittajat olivat perehtyneet Keskoon erittäin hyvin jo ennen tapaamista. Silti jälleen kerran oli todettava, että Kesko on niin ainutlaatuinen kokonaisuus, että se herättää paljon kysymyksiä. Mihin toiseen yhtiöön Keskoa voisi verrata? Ei oikeastaan mihinkään, sillä mikään muu yhtiö maailmassa ei yhdistä samalla tavalla ruokakauppaa, rakentamisen ja talotekniikan kauppaa sekä autokauppaa. Sijoittajien kanssa käytiinkin läpi Keskon rakennetta ja sitä, miten se on vuosien saatossa kehittynyt, erityisesti vuonna 2015 käyttöönotetun kasvustrategian myötä, kun ydinliiketoiminnan ulkopuolisia toimintoja on karsittu ja samaan aikaan tehty yritysostoja, jotka ovat vahvistaneet Keskon kasvua ja markkinaosuuksia.Sijoittajia tavattiin tällä kiertueella Torontossa, Bostonissa ja New Yorkissa

Miten kuvailisit Keskon yrityskulttuuria? Mikä selittää yhtiön pitkät urat? Mistä innostut eniten työssäsi? Mikä valvottaa? Pohjois-Amerikassa tämän tyyppiset kysymykset yhtiön johdolle ovat varsin tyypillisiä. Sijoittajat haluavat tutustua johtoon ja ymmärtää yhtiötä esityksiä ja lukuja syvemmältä. Toisaalta ulkomaisille sijoittajille on tarve avata sellaisiakin asioita, jotka ovat suurimmalle osalle suomalaisia lähes itsestäänselvyyksiä: millaisia ovat K-ruokakaupat? Entä rautakaupat? Keitä ovat K-kauppiaat ja mikä on heidän roolinsa Keskon ja K-ryhmän menestyksessä?

Sijoittajatapaamisissa kiinnosti myös Keskon pääoman allokointi: miten osinkoa jaetaan, millaisia yrityksiä ostetaan ja mihin muuhun investoidaan ja miksi? Myös omien osakkeiden hankinnasta tuli kysymyksiä, koska se on amerikkalainen lähestymistapa voitonjakoon. Bostonissa tavatuista sijoittajista kaksi oli puhtaasti vastuullisuussijoittajia – heidän kysymyksensä liittyivät muun muassa Keskon ilmastotavoitteisiin sekä kiertotalouteen.

Keskolla on tasapainoinen omistuspohja – ulkomaalaisomistus tukee arvonmuodostusta

Keskolla on monipuolinen omistuspohja: osakkeista noin 41 % oli lokakuun lopussa kotimaisten instituutioiden ja rahastojen omistuksessa ja 25 % suomalaisten yksityissijoittajien omistuksessa.

Ulkomaiset sijoittajat omistivat lokakuun lopussa kaikista osakkeista noin 34 % ja B-sarjan osakkeista 49 %. Kuten monilla muillakin Helsingin pörssissä listatuilla yhtiöillä, ulkomaalaisomistus on Keskossa laskenut hieman tämän vuoden aikana. Ulkomaalaisomistus on kuitenkin tärkeää, sillä se tukee osakkeen arvonmuodostusta.

Keskon omistusrakenne lokakuun 2023 lopussa

Ulkomaiset sijoittajat arvostavat sekä Keskon hyvää free floatia – markkinoilla saatavilla olevien osakkeiden määrää – että sitä, että K-kauppiasliitto on yhtiöön vahvasti sitoutunut ankkuriomistaja. Iloksemme pääsimme kertomaan tapaamisissa, että myös Keskon asiakkailla Suomessa riittää uskoa yhtiöön, nousihan Keskon kotimaisten osakkeenomistajien määrä lokakuussa jo yli 100 00:een!

Tutustu roadshow-esitykseen täällä
(esitys on englanninkielinen)

 

 

Takaisin ylös