Kesko sitoutuu entistä kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin

Kesko sitoutuu asettamaan uudet pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet, joiden mukaisesti yhtiö pyrkii vähentämään koko arvoketjunsa päästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. Nettonollatavoitteisiin pääseminen vaatii päästöttömyyttä kaikissa arvoketjun vaiheissa. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa valmistuksessa syntyvien päästöjen pienentämiseksi sekä toimenpiteitä asiakkaiden vastuullisen kuluttamisen lisäämiseksi.  

Vastuullisuus on Keskon strategian ytimessä. Yhtiön tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa vastuulliset valinnat edistämällä muutosta koko arvoketjussa. Arvoketju kattaa niin alkutuotannon, tuotteiden valmistuksen, kuljetukset kuin tuotteiden käytön.

”Kesko on kaupan alan edelläkävijä vastuullisuustyössä, ja luontevana jatkona tälle yhtiö on nyt sitoutunut asettamaan entistä tiukemmat päästövähennystavoitteet koko arvoketjulle. Pidämme tärkeänä, että koko kaupan ala tekee entistä enemmän kokonaisvaltaista vastuullisuustyötä yhdessä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa. Tällä on suuri merkitys niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä”, toteaa Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

NetZero Standard eli nettonolla on kunnianhimoisin Science Based Targets (SBTi) -aloitteen mukaisista tieteeseen perustuvista päästövähennysstandardeista. Nettonollakriteereissä päästöjen kompensointi ei riitä, vaan tieteeseen perustuvien päästövähennysten jälkeen jäljellä olevat päästöt tulee neutraloida tavoilla, jotka poistavat ilmakehästä hiiltä pysyvään varastoon.  

Kesko sitoutuu asettamaan seuraavat nettonollapäästötavoitteet: 

  • Vähentämään kasvihuonekaasupäästönsä koko arvoketjussa nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. 
  • Pienentämään oman toimintansa ja arvoketjunsa (Scope 1, 2 ja 3*) absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 90 %:lla vuoteen 2050 mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.

”Pyrimme siihen, että arvoketjumme on päästötön vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä entistä tiiviimpää yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa, sillä päästöjä on vähennettävä koko arvoketjussa tuotteiden valmistuksesta aina kaupan valikoimiin ja tuotteiden käyttöön. Tämän lisäksi meidän on tuettava asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja. Jatkamme luonnollisesti ponnisteluja myös oman toimintamme päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio. 

Nettonollatavoitteisiin sitoutuminen on jatkoa Keskon vuosina 2017 ja 2021 asettamille, SBTi-aloitteen hyväksymille lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteille. SBTi:n hyväksymien päästövähennystavoitteiden tulee vastata toimia, joilla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan. Kesko hakee myös uusille nettonollatavoitteilleen SBTin hyväksyntää.

SBTi-aloitteessa ovat mukana yritysten ilmastotoimia ja -raportointia tutkiva CDP-järjestö, YK:n Global Compact -aloite, Maailman luonnonvarainstituutti WRI ja ympäristöjärjestö WWF.

*Scope 1 ja 2 = oman toiminnan suorat ja epäsuorat päästöt 
*Scope 3 = muut epäsuorat päästöt eli arvoketjun päästöt 

Lisätietoja: 
Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, Kesko, puh. +358 1053 23712, riikka.joukio@kesko.fi 
Sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, Kesko, puh. +358 1053 23540, hanna.jaakkola@kesko.fi 
K-ryhmän viestintä, puh. +358 10 53 50200, viestinta@kesko.fi  

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on noin 16 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan johtavia kaupan alan toimijoita ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 12 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. www.kesko.fi

Takaisin ylös