Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Pääjohtajan kommentti: Kolmannen neljänneksen tulos oli hieno suoritus heikossa markkinassa

Mikko Helander | 26.10.2023

Vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hieno suoritus haastavassa markkinassa. Liikevaihtomme oli 2 949,1 miljoonaa euroa ja se laski 2,0 % vuoden takaisesta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 208,1 miljoonaa euroa ja samalla tasolla kuin toinen vuosineljännes, mutta jääden vuoden takaisesta. Kustannustehokkuus on parantunut edelleen toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Kolmannen neljänneksen rahavirta oli vahva 395 miljoonaa euroa. Ilmoitimme elokuussa ostavamme Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n. Yrityskaupan myötä Kesko laajentaa liiketoimintaansa Tanskaan ja saa vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla. Keskon tavoitteena on myös jatkossa olla mukana konsolidoimassa Pohjois-Euroopan rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakaskauppaa ja olla johtavien toimijoiden joukossa Suomen ja Norjan lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa. Teknisessä kaupassa kasvu Puolassa ja Baltiassa on myös tärkeää.

"Vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hieno suoritus haastavassa markkinassa. Keskon näkymät loppuvuodelle 2023 ovat edelleen myönteiset. Myös vuonna 2024 Keskon liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvänä toimintaympäristön haasteista huolimatta."

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto oli 1 593,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 118,2 miljoonaa euroa. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 3,6 %. Myös foodservice-liiketoiminnan myynti kasvoi: Kespron liikevaihdon kasvu oli 4,7 % ja kannattavuus 7,3 %. Päivittäistavarakaupassa hinnan merkitys on edelleen suuri, mutta premium-tuotteiden kysyntä on alkanut elpyä. Kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet ovat vahvistaneet asiakasvirtoja. Kesko jatkaa olemassa olevien kauppojen uudistamista ja avaa useita uusia päivittäistavarakauppoja kasvukeskuksiin tulevina vuosina. Erityisesti K-Citymarket hypermarket-formaatin myynti on kasvanut Suomessa merkittävästi, ja sen vaikutus päivittäistavarakaupan kannattavuuteen ja markkinaosuuteen on olennainen. Ruokakaupan markkinassa Keskon vähittäis- ja yritysasiakasmyynti on vuositasolla yli 8 miljardia euroa ja markkinaosuus noin 37 %. Erona moniin  eurooppalaisiin toimijoihin, Keskolla on vahva asema ruokakaupan kaikilla osa-alueilla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto oli 1 050,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 69,8 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni, mutta pysyi hyvällä tasolla ollen 6,6 %. Yhtiön suurimmalla markkinalla Suomessa rautakaupan liikevoitto-% oli 7,2 % ja Onnisen 8,6 %. Inflaation ja korkojen nousun seurauksena rakentamisen aktiviteetti on laskenut tänä vuonna. Suhdannevaihtelut kuuluvat rakentamiseen ja matalasuhdanne vaikuttaa nyt etenkin uudisasuntorakentamiseen, jonka osuus rakentamisesta on 20-30 %. Pidemmällä tähtäimellä rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulevaisuuden näkymä on kuitenkin positiivinen. Kaupungistuminen, korjaus- ja investointivelka, infrahankkeet sekä vihreä siirtymä ylläpitävät rakentamista yli syklien. Kesko on johtava toimija rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa ja yhtiöllä on hieno mahdollisuus kasvaa edelleen.

Myynti kasvoi selvästi kaikissa autokaupan liiketoiminnoissa. Toimialan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoisesti 7,2 % ja oli 310,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 24,3 miljoonaa euroa. Uusien autojen toimitukset kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta. Käytettyjen autojen myynti kasvoi selvästi ja markkinaosuus vahvistui. Myös palveluiden myynti kehittyi hyvin. Uusien autojen tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla, mutta kysyntä ja tilaukset ovat selvästi alle normaalitason.

Keskon näkymät loppuvuodelle 2023 ovat edelleen myönteiset. Täsmennämme tulosohjeistuksemme ja arvioimme nyt vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 – 730 miljoonaa euroa. Myös vuonna 2024 Keskon liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvänä toimintaympäristön haasteista huolimatta.

KESKON AVAINLUVUT HEINÄ-SYYSKUU 2023: 

  • Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 949,1 milj. euroa (3 009,8 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto laski 2,0 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 2,7 %.

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 208,1 milj. euroa (242,8 milj. euroa).

  • Liikevoitto oli 206,6 milj. euroa (242,4 milj. euroa).

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 394,9 milj. euroa (318,8 milj. euroa).

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,47 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,47 euroa).

Tutustu osavuosikatsausmateriaaleihin

Takaisin ylös