Kesko mukaan maailmanlaajuiseen rautakaupan toimijoiden ilmastoyhteistyöhön – tavoitteena löytää uusia keinoja arvoketjun päästöjen vähentämiseksi

Globaali rautakauppajärjestö EDRA/GHIN ja yhdeksän alan johtavaa yritystä aloittavat uuden ilmastoyhteistyön ja haastavat mukaan koko toimialan. Tavoitteena on löytää keinoja yhdenmukaistaa päästölaskentaa ja -raportointia sekä vähentää tuotteiden tuotannossa ja käytössä syntyviä ns. Scope 3 -päästöjä.

Yli 90 % rautakauppayritysten kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tuotteiden alkutuotannosta, valmistuksesta, pakkauksista, kuljetuksista ja tuotteiden käytöstä. Siksi ei riitä, että yritykset vähentävät oman toimintansa päästöjä (Scope 1 ja 2), vaan vähennykset on ulotettava koko toimitusketjuun eli päästöihin, jotka syntyvät tuotteiden tuotannossa ja käytön aikana (Scope 3).

Globaali rautakauppajärjestö EDRA/GHIN haluaa lisätä keskustelua ilmastonmuutoksesta ja auttaa jäsenyrityksiään löytämään yhdessä keinoja vaikuttaa koko arvoketjun päästöihin.

Nyt alkavalla uudella yhteistyöllä pyritään löytämään keinoja yhdenmukaistaa päästölaskentaa ja jakamaan parhaita käytäntöjä koko toimialalle.

Yhteistyöhön lähtee ensi vaiheessa mukaan yhdeksän rautakauppayritystä Euroopasta, USAsta, Etelä-Amerikasta, Japanista ja Australiasta: Kesko, Adeo,  Bunnings, Cainz, Hornbach, OBI, Kingfisher, The Home Depot ja Sodimac.

”Odotamme saavamme uudesta yhteistyöstä keinoja selvittää ja vähentää toimitusketjumme päästöjä entistä tarkemmin. Pyrimme Keskon omassa toiminnassa hiilineutraaliuteen vuonna 2025 ja päästöttömyyteen vuoden 2030 loppuun mennessä. Kannustamme tavarantoimittajiamme päästövähennyksiin CDP:n Supply Chain -ohjelman kautta. Raportoimme tavoitteidemme edistymisestä vuosittain vuosiraportissamme”, sanoo Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialan hankinta- ja vastuullisuusjohtaja Antti Auvinen.

Lue lisää Keskon hiilineutraaliustavoitteesta ja työstä päästöjen vähentämiseksi


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös