Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj on tänään luovuttanut yhteensä 6 000 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota ja 591 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon KPSP 2021 sitouttamis- ja kannusteohjelmaan kuuluneelle avainhenkilölle.

Hallituksen jäsenille tehty osakkeiden luovutus perustuu Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 päätökseen hallituksen vuosipalkkion maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu pörssitiedotteella 30.3.2023 ja hallituksen päätöksestä luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita pörssitiedotteella 28.4.2023.

Keskon KPSP 2021 sitouttamis- ja kannusteohjelmaan kuuluneelle avainhenkilölle luovutettujen osakkeiden bruttomäärä on 1 181 B-osaketta. Bruttoansainnasta on vähennetty varainsiirtoveron osuus ja soveltuva ennakonpidätys ja näiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä (591 osaketta) on suoritettu osallistujalle yhtiön B-osakkeina. Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 28.4.2023 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita KPSP 2021 sitouttamis- ja kannusteohjelmaan kuuluneelle osallistujalle.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Kesko Oyj:llä on hallussaan 2 309 497 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös