Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Sijoittajablogi: Vuoristoratavuoden jälkeen katse tulevaan

18.12.2020

Kenellekään tuskin on epäselvää, että 2020 oli eriskummallinen vuosi, joka myllersi ihmisten elämän, monen yrityksen toiminnan ja talouden kehityksen. Kaiken epävarmuuden keskellä moni sijoittaja näki Keskon vakaana sijoituskohteena, mahdollisesti järkeillen, että ruokaa ja ruokakauppoja tarvitaan aina. Myös osakkeen splittaus toukokuussa tuki yksityisomistajuutta. Vuoden aikana Keskon osakkeenomistajien määrä kasvoikin ilahduttavasti lähes 14 000:llä.

Päivittäistavarakaupassa vuosi onkin ollut erittäin hyvä: samalla kun ruuan vähittäismyynti on kasvanut, niin on myös markkinaosuutemme kaikenkokoisissa ruokakaupoissa. Ruuan verkkokaupassa kasvu on ollut huimaa ja olemme siinä selkeä markkinajohtaja 55 %:n markkinaosuudella.

Myös rautakaupassa on ollut vilkasta, kun ulkomaan matkojen sijaan ihmiset ovat remontoineet kotia ja mökkejä. Osa Keskon liiketoiminnoista on kuitenkin kärsinyt koronasta: foodservice-liiketoiminnassa myynti on laskenut ravintoihin ja tapahtumiin kohdistuneiden rajoitusten seurauksena, ja autokaupassa uusien autojen saatavuus ja myös kysyntä oli keväällä heikko, joskin automyynti piristyi syksyllä. On myös liiketoimintoja, joihin korona ei ole vaikuttanut: esimerkiksi ammattirakentamisen yritysasiakasmyynnissä – joka tuo 70 % rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan liikevaihdosta – korona ei juurikaan ole näkynyt.

Kaiken kaikkiaan 2020 on ollut työntäyteinen mutta menestyksekäs vuosi Keskolle ja neljännestuloksemme ovat olleet ennätyksellisiä kerta toisensa jälkeen. Vaikka koronavirusepidemiasta on saatu huomattavaakin vetoapua joillain liiketoiminta-alueilla, arvioimme joulukuun alussa pitämässämme pääomamarkkinapäivässä, että vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet oli koronan vaikutusta.

Merkittävin tekijä menestyksemme taustalla on tänäkin vuonna ollut vahva kannattavan kasvun strategia, joka on siivittänyt toimintaamme vuodesta 2015 lähtien ja tukenut meitä myös tänä poikkeuksellisena aikana. Strategian myötä olemme viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana keskittäneet toimintamme kolmeen toimialaan yhden yhtenäisen K:n alle ja tehneet yli 30 strategiaa tukevaa yritysostoa ja -myyntiä. Ydinliiketoimintojemme liikevaihto on kasvanut yli 3 miljardilla vuodesta 2014 ja liikevoittomme on parantunut tasaisesti samaan aikaan, vahvan kassavirran turvaamista ja kustannustietoisuutta unohtamatta. Strategian ansiosta markkinaosuutemme Suomessa ovat nousseet koronavuonnakin niin ruokakaupassa, foodservice-liiketoiminnassa kuin rautakaupassa ja teknisessä tukkukaupassa.

Miltä sitten näyttää Keskolle tulevaisuus, jossa koronavirus ei toivon mukaan enää hallitse lähes jokaista hetkeä? Julkaisimme joulukuun alussa uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, koska saavutimme edelliset tavoitteet aiemmin syksyllä. Näemme siis itse yhä varaa parantaa ja kasvaa.

Tulevaa menestystä tavoitellessamme tukeudumme tuttuun menestystekijään, eli toimivaan strategiaamme. Haluamme ottaa paikalliset asiakastarpeet huomioivat kauppakohtaiset liikeideat yhä laajemmin käyttöön sekä ruoka- että rautakaupoissa ja parantaa entisestään asiakaskokemusta ja asiakastiedon hyödyntämistä.

Päivittäistavarakaupassa pyrimme kasvattamaan yhä asiakastyytyväisyyttä, sillä se todistetusti korreloi myynnin kanssa. Pyrimme myös erottautumaan kilpailijoista vain K-kaupoista saatavilla tuotteilla sekä omien tuotemerkkien tuotteilla, joiden osuus myynnistä on kansainvälisesti tarkasteltuna vielä varsin alhainen. Ulkona syöminen on jo pitkään ollut kasvava trendi, jonka uskomme jatkuvan ja kasvattavan taas foodservice-liiketoimintaamme, kunhan korona selätetään.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kokonaismarkkina kahdeksassa toimintamaassamme on yhteensä 31 miljardin euron suuruinen, mutta yhä sirpaloitunut, joten näemme siellä mahdollisuuksia vahvaan kasvuun ja lisäkonsolidaatioon, varsinkin yritysasiakaskaupassa Ruotsissa ja Norjassa. Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, energiatehokkuus ja päästöjen vähentämistarve tukevat liiketoimintaamme.

Autokaupassa satsaamme uusiin tuotteisiin ja palveluihin, kuten suosiotaan nopeasti kasvattaviin sähköautoihin. Hyvä yhteistyö maailman suurimman autovalmistajan Volkswagen-konsernin kanssa jatkuu. Keskon autokaupalla on kilpailukykyinen jälleenmyyntiverkosto ja  Suomen automarkkina tarjoaa paljon mahdollisuuksia kasvuun.

Lisäksi pyrimme laskemaan yksikkökustannuksia ja kasvattamaan kustannustehokkuutta muun muassa hyödyntämällä uutta teknologiaa, lisäämällä automaatiota ja tehostamalla prosesseja. Haastavan koronavuoden myötä olemme joutuneet tarkastelemaan prosessejamme uusin silmin, ja löytäneet monta kehityskohdetta myös tulevaisuutta ajatellen. Keskon investoinnit suuntautuvat jatkossa kasvustrategian toteutukseen: teknologiaan, myymälöiden uudistamiseen yhä paremman asiakaskokemuksen luomiseksi sekä yritysostoihin erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Suuntaamme tulevaisuuteen vahvalla taseella, joka mahdollistaa investoinnit, yritysostot sekä hyvän osingonmaksukyvyn Keskoon jatkossakin uskoville sijoittajille.

Kiitos osakkeenomistajille kuluneesta vuodesta! Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteemme julkaistaan 3.2.2021 ja koko vuoden summaava vuosikertomuksemme maaliskuussa.  

2.12. järjestetyn Kesko CMD 2020 -pääomamarkkinapäivän esitykset voit katsoa täältä.

Takaisin ylös