Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Keskon Q3-tuloksen kohokohdat: yhtiön 80-vuotiaan historian paras neljännestulos

04.11.2020

Vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli Keskon historian paras.
Myynti kasvoi kaikilla kolmella toimialalla. 

Keskon liikevaihto kasvoi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisesti 4,6 % ja oli 2 651,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 milj. euroa, ja se kasvoi 38,2 milj. euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos (Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä tytäryhtiön sijaan 1.7.2020 alkaen).

Liiketoiminnan rahavirta oli 286,6 milj. euroa, ja se vahvistui 95,0 milj. euroa. Lisäksi voimme olla tyytyväisiä siitä, että saavutimme yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennakoitua nopeammin.

Keskon liikevaihto

  • Liikevaihto 1462,1 milj. e (+59,5 milj. e)
  • Liikevoitto 108,7 milj. e (+15,2 milj. e)

Päivittäistavarakaupassa strategiamme toimii hyvin ja markkinaosuutemme on vahvistunut edelleen sekä ruokakaupassa että Foodservice-liiketoiminnassa. Myynti K-ruokakaupoille kasvoi 11,4 %, ja myös K-Citymarketin käyttötavarakauppa kasvoi. K-Ruokakauppojen vähittäismyynti kasvoi 7,2 % ja myynti kasvoi kaikissa K-ruokakauppaketjuissa. Tämä on osoitus siitä, että olemme pystyneet tarjoamaan turvallisia ja onnistuneita asiakaskokemuksia poikkeustilanteesta huolimatta.

Rakennamme jatkuvasti parempaa asiakaskokemusta tiedon ja uusien teknologioiden avulla, ja muun muassa tietoon perustuvat kauppakohtaiset liikeideat ovat tästä yksi esimerkki. Myös inspiroivat ja asiakkaan arkea helpottavat digitaaliset palvelut, kuten ruoan verkkokauppa, vahvistavat asiakaskokemusta. Ruuan verkkokaupan myynnin kehitys tammi-syyskuussa oli lähes 400 % ja syyskuun lopussa jo lähes 460 K-ruokakauppaa tarjosi verkkokaupan palveluita. Palvelun nopeasta laajentumisesta huolimatta asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla (NPS 80). Markkinaosuutemme ruuan verkkokaupasta Suomessa on yli 55 %. Koko päivittäistavaramyynnistämme ruuan verkkokaupan osuus on kuitenkin vasta 2,2 %, joten tilaa kasvulle on.

  • Liikevaihto 951,2 milj. e (+6,1 milj. e)
  • Vertailukelpoinen liikevoitto 73,2 milj. e (+21,3 milj. e)
    Havainnollistavat vertailuluvut esitetty ilman Kesko Senukaita, erikoiskauppa mukana luvuissa

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa K-Rauta ja Onninen jatkoivat kannattavaa kasvuaan. K-Raudan vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa lähes 10 %. Myynti kasvoi sekä yritys- että kuluttaja-asiakaskaupassa. Onnisen tarina osana Keskoa on ollut menestys ja myynti ja markkinaosuus kasvoivat edelleen. Myymäläverkostoa ja valikoimia on vahvistettu ja digitaalisia palveluita kehitetään edelleen.

Ruotsissa liiketoiminnot ovat hyvällä kasvu-uralla. K-Raudan kuluttaja-asiakasmyynnissä sekä K-Byggin yritysasiakasmyynnissä nähtiin vahvaa kasvua. Saavutime merkittäviä synergioita muun muassa hankinnassa ja logistiikassa ja uudistimme onnistuneesti toimintojen johtamista. Norjassa myynti kasvoi sekä Byggmakkerin rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa. Kannattavuutta paransivat uudet asiakkuudet, toteutetut kustannussopeutukset ja synergiahyödyt sekä Carlsen Fritzøe -yritysosto. Sekä Ruotsissa että Norjassa olemme jatkaneet strategiaa toteuttavia yritysostoja ja haemme edelleen lisäkasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Strateginen tarkastelu Baltiassa ja Valko-Venäjällä etenee ja Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä tytäryhtiön sijaan 1.7.2020 alkaen. Neuvottelut jatkuvat Kesko Senukain johtamiseen ja kehittämiseen liittyvien näkemyserojen ratkaisemiseksi.

  • Liikevaihto 244,3 milj. e (+21,4 milj. e)
  • Liikevoitto 7,4 milj. e (+2,3 milj. e)

Autokaupassa kysyntä kääntyi kasvuun kesän aikana sekä uusien autojen että vaihtoautojen kaupassa. Autokaupan liikevaihto kasvoi 9,6 %. Autojen saatavuus päämiehen tehtailta paranee jatkuvasti ja mallistossa on monipuolisesti uusia ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja sekä polttomoottorimalleja. Esimerkiksi Porschen myynti on kasvanut selvästi uudistuneen malliston ansiosta. Lisäksi erityisesti uusien täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen kysyntä on kasvanut edelleen. Käytettyjen autojen kauppa kasvoi 24 %.

Kesko tarkensi tuloksen yhteydessä vuoden 2020 tulosohjeistustaan. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 530-570 miljoonaa euroa. Aiemmin Kesko oli arvioinut jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvät muun muassa kotitalouksien kulutuksen suuntautuessa aikaisemmin arvioitua enemmän kotimaahan.

Koronatilanne on pysynyt hallinnassa Keskon toimintamaissa. Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri ja ennustaminen vaikeaa.

Takaisin ylös