Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 182 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen PSP 2022-2025 sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajaksojen 2022-2023 kohderyhmään kuuluneelle avainhenkilölle.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 8.2.2024 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen.

Tänään luovutettujen osakkeiden bruttomäärä on 363 B-osaketta. Bruttoansainnasta on vähennetty varainsiirtoveron osuus ja soveltuva ennakonpidätys ja näiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä (182 B-osaketta) on luovutettu osallistujalle yhtiön B-osakkeina.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 122 600 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös