Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy Hyvinkään logistiikkakeskushankkeessa monella tapaa.

Rakentamisen aikana:

 • Huomioimme ympäristön luontoarvot jo rakentamisen suunnittelussa, kaavoituksessa ja toteutuksessa.
 • Otamme hankkeen toteuttamisessa huomioon biodiversiteetin, eli emme aiheuta hankkeellamme luontokatoa. Hankkeeseen nimetty ekologi inventoi tontin luontoarvot ja laatii esityksen luontoarvojen kompensoimiseksi.
 • Hulevesien hallitun poisjohtamisen varmistamiseksi tontille rakennetaan jo rakennustöiden alkuvaiheessa hulevesijärjestelmä
 • Hanke ympäristöluokitetaan. Tavoitteena BREEAM-ympäristöluokitus tasoon Very Good
 • EU-taksonomiassa keskitytään ilmastonmuutoksen hillintään, mihin liittyen tulevaisuuden sääolojen varalle mm. suoritetaan ilmastoriskitarkastelu. Kaikkiaan rakennuksen kokonaisenergiankulutuksessa pyritään olennaisesti säädäntää parempaan lopputulemaan
 • Rakennuksen päälämmitysmuotona hyödynnetään maalämpöä
 • Pyrimme käyttämään rakentamiseen mahdollisimman vähähiilisiä rakennusmateriaaleja markkinatilanteen mukaisesti
 • Varmistamme sujuvan ja turvallisen liikenteen logistiikkakeskuksen ympäristössä
 • Huolehdimme kattavasti hankkeen tiedottamisesta. Tarjoamme mahdollisuuden antaa palautetta ja saada vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. Ks. Hankkeen yhteystiedot.

Kun logistiikkakeskus on valmis, tavoitteenamme on että:

 • Rakentamisen aikaiset vaikutukset alueen biodiversiteetille on kompensoitu
 • Rakennuksen energiatehokkuus on parasta A-luokkaa
 • Merkittävä osa logistiikkakeskuksen energiasta tuotetaan päästöttömästi, uusiutuvilla energianlähteillä
 • Rakennukselle on laskettu koko elinkaaren hiilijalanjälki
 • Logistiikkakeskukselle on myönnetty BREEAM-ympäristöluokitus tasoon Very Good.

Hyvinkaa_hankkeen_eteneminen_lokakuu_2022.pngHyvinkään logistiikkakeskuksessa huomioidaan ympäristön luontoarvot sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa. Kuva rakennustöiden alkuvaiheesta vuodelta 2022.
 

Takaisin ylös