Kestävät tuotteet, autokauppa

Olemme luokitelleet toimialakohtaisesti tuotteet ja investoinnit, jotka ovat ilmaston ja/tai luontokirjon kannalta kestäviä. Määrittelemme kestäviksi sellaiset tuotteet, joiden ilmasto- tai luontokatovaikutus on verrokkituotetta merkittävästi pienempi tai joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tai luontokadon torjunnassa.

 

1. Vähä- ja nollapäästöiset autot

Nollapäästöisiä autoja ovat täyssähköautomallit. Vähäpäästöisiä ovat autot, jotka ovat päästöiltään alle 50g CO2/ km.  Lisäksi valikoimissa on biokaasua käyttäviä kaasuautoja.

2. Kunnostetut alkuperäiset vaihto-osat huollossa

Kunnostettuja vaihto-osia on saatavana noin 17 000 nimikettä. Kunnostuksessa takaisin otetut osat huolletaan. Yksittäisten osien laatutason suhteen noudatetaan samoja standardeja kuin uusien osien sarjatuotannossa.​  

3. K-Lataus-asemilla sähkö- ja hybridiautoihin tarjottava uusiutuva sähkö

Olemme rakentaneet valtakunnallista K-Lataus-verkostoa syksystä 2018 alkaen. Vuonna 2022 verkoston koko kaksinkertaistui verrattuna vuoteen 2021. Latausasemia oli vuoden 2022 lopussa 200, ja latauspisteitä näillä asemilla oli noin 1 000. Kaikki K-Lataus-asemilta ladattava sähkö on uusiutuvaa ja kotimaisella tuulivoimalla tuotettua.

Kestävien tuotteiden osuus liikevaihdosta

Kestävien tuotteiden osuus autokaupan liikevaihdosta vuonna 2023: 31 % (2022: 21 %).

Takaisin ylös