Kestävät tuotteet, rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Kestävyysraportissa ja Kesko.fi:n Kestävät tuotteet -sivuilla esitetty luokittelumme kestävistä tuotteista täydentää EU-taksonomian mukaisesti raportoitua liikevaihdon tunnuslukua ja perustuu toimialakohtaiseen määritelmäämme kestävistä tuotteista. K-Raudassa ja Onnisella määrittelemme kestäviksi sellaiset tuotteet, jotka edistävät energiansäästöä, vihreää siirtymää, luontoarvoja tai turvallista asumista ja työskentelyä. Lisäksi määritelmä sisältää tuotteet, joiden vaatimukset täyttävistä ominaisuuksista on olemassa tutkittua ja varmennettua tietoa, virallisia ympäristömerkkejä tai sertifikaatteja. Verkkokaupoissamme olemme lisäksi tunnistaneet ja merkinneet tuotteita vastuullisuustunnuksilla viiden kategorian mukaan.

K-Raudassa ja Onnisella määrittelemme kestäviksi nämä tuotteet:

 • Vihreän siirtymän tuotteet: 
  aurinkokennot, lämpöpumput sekä sähkönjakeluun liittyen sähköautolaturit.  
 • Energiansäästö:  
  energiatehokkaat laitteet sekä eristeet, joilla on vaikutus lämpöenergian kulutukseen.  
 • Luontoarvot: 
  viherpihan tuotteet kuten taimet ja siemenet sekä kompostorit.  
 • Turvallinen työskentely: 
  henkilökohtaiset suojaimet (kuulosuojaimet, hengityssuojaimet, suojalasit, kypärät, suojakäsineet) sekä suojavaatteet ja -jalkineet. 
 • Varmennetut tai sertifioidut tuotetiedot.

Vastuulliset tuotteet K-Rauta-kaupoissa ja Onnisen myymälöissä: 

K-Rauta ja Onninen haluavat tehdä vastuullisten tuotteiden löytämisen ja valitsemisen asiakkailleen mahdollisimman helpoksi. Siksi olemme tunnistaneet valikoimistamme tuotteet, jotka täyttävät tiukat vastuullisuuskriteerit. Nämä tuotteet ovat saaneet vastuullisuusluokituksen eli yhden tai useamman näistä tunnuksista: Energiatehokkuus, Veden säästö, Terve rakennus, Vastuullisemmin tuotettu ja Kiertotalous. Vastuullisuusluokitukset näkyvät tuotetietojen yhteydessä muun muassa K-Rauta.fi- ja Onninen.fi-verkkokaupoissa.   

150 pxRGB_RT_vastuullisuusluokittelu_energiatehokkuus.png

Energiatehokkuus 
Tuote auttaa pienentämään energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. 

Tuotteella on verrokkeja parempi energiatehokkuusluokka tai tuote edistää muutoin energiatehokkuutta. Energiamerkintä auttaa tunnistamaan tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Energiamerkki osoittaa tuotteen käytönaikaista energiankulutusta asteikolla A-G. Joissain tuoteryhmissä on vielä vanha luokitusasteikko, joissa on käytössä A-luokkaa paremmat luokat A+, A++ ja A+++. 

150 px-RGB_RT_vastuullisuusluokittelu_veden_säästö.png

Veden säästö 
Tuote auttaa vähentämään vedenkäyttöä ja säästää siten luonnonvaroja ja energiaa. 

Tuote täyttää EU-vaatimusten mukaiset raja-arvot vedenkulutuksessa. EU:n vaatimusten mukainen kestävä taso vedenkulutuksessa arvioidaan sen mukaan, miten paljon vesikalusteet kuluttavat vettä (litraa/minuutti). Esimerkiksi WC- ja keittiöhanoissa sallittu kulutus on korkeintaan 6 litraa/minuutti. 

150 px-RGB_RT_vastuullisuusluokittelu_terve_rakennus.png

Terve rakennus 
Tuotteessa on kiinnitetty erityistä huomiota sen vaikutuksiin sisäilmaan. 

Tuote aiheuttaa todennetusti vähemmän haitallisia vaikutuksia ihmisille, eläimille ja ympäristölle tai tuotteessa on käytetty terveyden kannalta hyviksi todettuja luonnonmateriaaleja. 

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat voineet saada esimerkiksi jonkin seuraavista sertifikaateista tai ympäristömerkeistä: M1, Joutsenmerkki ja Blue Angel. 

Lisäksi mukana on tuotteita, joiden VOC-arvo (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) on luokkaa matala (Low) Lisätietoja VOC-yhdisteistä löytyy esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen sivuilta. 

150px-RGB_RT_vastuullisuusluokittelu_vastuullisemmin_tuotettu.png

Vastuullisemmin tuotettu 
Tuotteen alkuperä on varmennettu tai tuotteella on verrokkeja pienempi ilmastovaikutus. 

Tuotteen raaka-aineen tai tuotteen hankintaan tai valmistukseen liittyviä ympäristöön kohdistuvia ja sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu. Arvioinnista on saatavilla kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti tai muu todiste. 

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat voineet saada esimerkiksi jonkin seuraavista sertifikaateista tai ympäristömerkeistä: PEFC, FSC, Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Cradle to Cradle, BCI (Better Cotton Initiative) ja OEKO-Tex. 

Lisäksi mukana on tuotteita, joille on määritelty CO2-raja-arvot (metalleille, alumiinille, kuparille) perustuen varmennettuun EPD-ympäristöselosteeseen. 
 

150 pxRGB_RT_vastuullisuusluokittelu_kiertotalous.png

Kiertotalous 
Tuotteen valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä tai biopohjaisia materiaaleja tai tuote on korjattavissa ja kierrätettävissä. 

Tuotteen voidaan todennetusti osoittaa olevan esimerkiksi tehty kierrätetyistä tai biopohjaisista materiaaleista. Tuotetietoihin on voitu merkitä myös kierrätysmateriaalin osuus. Lisäksi luokassa on mukana tuotteita, jotka ovat korjattavissa (se on helppo purkaa ja varaosia on saatavana). 

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat voineet saada esimerkiksi Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin. 

Kestävien tuotteiden osuus liikevaihdosta 

Kestävien tuotteiden osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta vuonna 2023: 18 %.

Takaisin ylös