Tulevaisuuden näkymät 2008 Q4

Tilinpäätöstiedote 2008 (julkaistu 5.2.2009)

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2009-12/2009) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (1/2008-12/2008).

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden näkymät ovat rahoitusmarkkinoiden ongelmien ja reaalitalouden supistumisen myötä heikentyneet edelleen viime kuukausien aikana. Yksityisen kulutuskysynnän Pohjoismaissa ja Baltiassa ennakoidaan hidastuvan kuluttajien luottamuksen heikentymisen ja säästämisasteen kasvun myötä. Myös rahoituksen saantiin liittyvien vaikeuksien ennakoidaan heikentävän yritysten ja kuluttajien kysyntää.

Ruokakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Markkinoiden kehityksen ennakoidaan heikentyvän erityisesti rakentamisessa, auto- ja konekaupassa sekä käyttötavarakaupassa.

Talousnäkymiin liittyvä kasvanut epävarmuus vaikeuttaa merkittävästi konsernin tulevaisuuden näkymän muodostamista. Heikentyvän talouskehityksen myötä Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2009 alittavan vuoden 2008 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin likviditeetin ja vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän vahvana.
 

Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös