Tulevaisuuden näkymät 2008 Q3

Osavuosikatsaus Q3/2008 (21.10.2008)

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2008-9/2009) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (10/2007-9/2008).

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden näkymät ovat rahoitusmarkkinoiden syventyneiden ongelmien seurauksena heikentyneet edelleen viime kuukausien aikana. Yksityisen kulutuskysynnän Pohjoismaissa ja Baltiassa ennakoidaan hidastuvan kuluttajien luottamuksen heikentymisen ja säästämisasteen kasvun myötä. Mahdollisen luottolaman vaikutuksia yritysten ja kuluttajien käyttäytymiseen ei ole mahdollista ennakoida.

Markkinoiden kehityksen ennakoidaan heikentyvän erityisesti rakentamisessa, käyttötavarakaupassa sekä auto- ja konekaupassa.

Talousnäkymiin liittyvä kasvanut epävarmuus vaikeuttaa merkittävästi konsernin tulevaisuuden näkymän muodostamista. Hidastuvan talouskehityksen myötä Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin likviditeetin ja vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän vahvana.

Arkisto 
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös