Tulevaisuuden näkymät 2008 Q1

Osavuosikatsaus Q1/2008 (22.4.2008)

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Markkinoiden kasvun ennakoidaan hidastuvan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomessa kulutuskysynnän ennakoidaan säilyvän edelleen hyvällä tasolla. Baltian yleisen taloudellisen epävarmuuden seurauksena rakentamisen markkinoiden ennakoidaan hidastuvan erityisesti Virossa ja Latviassa.

Konsernin jatkuvien toimintojen myynnin ennakoidaan kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, mihin vaikuttavat erityisesti kauppapaikkaverkoston laajennustoimenpiteet ruoka- ja rautakaupassa sekä autokaupan ennakoitu kasvu.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan säilyvän hyvällä tasolla seuraavan kuuden kuukauden aikana, vaikkakin sen arvioidaan alittavan edellisvuoden vastaavan ajanjakson. Kannattavuuden kehitykseen vaikuttavat hidastuvan markkinakasvun lisäksi kauppapaikkaverkoston voimakkaat laajennus- ja uudistustoimenpiteet.

Takaisin ylös